2017 Extrifit Slovakia Cup, Michalovce - 8. apríl 2017

2017 Extrifit Slovakia Cup, Michalovce - 8. apríl 2017

Pohľad do aktuálneho SAKFT kalendára hovorí jasne - jarná súťažná sezóna 2017 vo vetve kulturistika a fitness začína v apríli Michalovciach a vďaka organizátorom z východného Slovenska zažijeme aj koncom apríla reálny fitness víkend. Dôvodom je skutočnosť, že vedenie SAKFST odsúhlasilo, že SAKFST Majstrovstvá Slovenska juniorov a junioriek sa uskutočnia 29. apríla 2017 v Starej Ľubovni, o deň neskôr, v cca 90km vzdialenom Vranove nad Topľou sa uskutoční 2. ročník súťaže AMIX Patriot Cup, kde možnosť súťažiť majú nelen juniorky a juniori, ale aj ženy a muži v najatraktívnejších nomináciách - kulturistika, bikinifitness a men´s physique.

Propozície - 2017 Extrifit Slovakia Cup, Michalovce, 8. apríl 2017

A. Všeobecné ustanovenia
Usporiadateľ: z poverenia VV SAKFST - VTJ Technika Liptovský Mikuláš v spolupráci s Extrifitslovakia
Miesto konania: Mestská športová hala Michalovce, Športová 31, 071 01 Michalovce
Dátum konania. 8.4.2017
Prihlášky: posielať najneskôr do 31.3.2017;  e-mailom: prihlasky.extrifitslovakia@gmail.com
Tel. kontakt: Ing. Gabriel Dobranský 0905 427 540 Ing. Ľubomír Hečko 0905 351 320
Prihlasovací formulár ... nájdete ho na tomto linku
Ubytovanie: na vlastné náklady
Stravovanie: na vlastné náklady
Úhrady: cestovné náklady a ošatné rozhodcov hradí usporiadateľ podľa platných smerníc SAKFST, ostatní sa zúčastňujú súťaže na vlastné náklady.

B. Technické ustanovenia
Predpisy: Súťaží sa podľa platných pravidiel
Podmienky štartu:

 • a) platná licenčná karta SAKFST
 • b) nalepená členská známka na rok 2017
 • c) včas zaslaná prihláška. Neprihlásení môžu štartovať len po uhradení sankčného poplatku vo výške 10 €

Námietky: podávajú sa s vkladom 10.- €, o ich oprávnenosti rozhodne odvolacia komisia v zložení: hlavný rozhodca, delegát SAKFST a riaditeľ súťaže.
Dopingová kontrola: Usporiadateľ je povinný zabezpečiť miestnosť pre dopingovú kontrolu.

Kategórie:

 • Kulturistika do 80kg, do 90kg, nad 90kg
 • Physique mužov do 173cm, do 179cm, nad 179cm
 • Klasická kulturistika OPEN
 • Bikiny fitnes ženy do 160cm, do 164cm, do 169 cm, nad 169 cm
 • Bodyfitnes ženy do 163cm, nad 163cm
 • Fitnes ženy OPEN

C. Činovníci súťaže

 • Riaditeľ súťaže: Ing. Gabriel Dobranský
 • Čestný riaditeľ súťaže: Ing. Ľubomír Hečko
 • Sekretár súťaže: Ing. Ján Paľo
 • Hospodár: JUDr. Zuzana Harmanová
 • Vedúci pretekárov: Ing. Ján Paľo
 • Zdravotná služba: Michal Hostovičák
 • Hudobná réžia: Topevent s.r.o.
 • Moderátor: Dalibor Biro

Rozhodcovia:

 • Hlavný rozhodca: Ladislav Meško MR
 • Pódiový rozhodca: Peter Antal I.St.
 • Sekretár hl. rozhodcu: Marián Prekop III. St.
 • Asistent sekretára: Pavol Mikuš III.St.
 • Rozhodca č.1: Andrej Hlinka st. MR
 • Rozhodca č.2: Adela Ondrejovičová III.St.
 • Rozhodca č.3: Jozef Mihalčin III.St.
 • Rozhodca č.4: Iveta Chrťanová III.St.
 • Rozhodca č.5: Anton Tabernaus III.St.
 • Rozhodca č.6: Miloš Dolanský I.St.
 • Rozhodca č.7: Stanislava Pritrská I. St.
 • Náhradný rozhodca: Pavol Korpáš I.St.
 • Delegát SAKFST: Slavomír Lipták

Časový rozpis:

 • 11:00- 13:00 prezentácia
 • 13:15-13:45 porada rozhodcov
 • 14:00 - semifinále - finále - vyhodnotenie podľa jednotlivých kategórií + absolútni víťazi v kulturistike, physique mužov, bikiny fitnes a bodyfitnes žien

Ceny: Všetci finalisti – poháre, diplomy a vecné ceny od sponzorov, pretekári na prvých troch miestach medaily
Hudobný sprievod: Každý pretekár odovzdá pri prezentácii CD alebo USB s hudobným podkladom na voľnú zostavu, na ktorom môže byť len jedna skladba (fitnes a kulturistika a klasická kulturistika).
Vstup do priestorov súťaže: S 1-2 pretekármi jeden tréner, 3 a viac pretekárov 2 tréneri voľný vstup.
Akreditácia: Zástupcovia médií po ohlásení u usporiadateľa súťaže zdarma.
Upozornenie: Usporiadateľ nezodpovedá za cenné veci pretekárov uložené v šatniach. Za znečistenie priestorov spôsobené pretekármi môže byť uložená sankcia 40€
Zmluvní partneri SAKFST: Extrifit, Kompava, Fit Plus, Tetras, BiotechUSA, OXY

Diskusia k článku:

AMIX diskusia