Kto môže súťažiť na 2018 Arnold Classic Europe, Barcelona?

Kto môže súťažiť na 2018 Arnold Classic Europe, Barcelona?


Koniec septembra 2018 bude v Európe patriť dvom najväčším súťažiam v tomto regióne, ktoré po rozdchode IFBB International s NPC - IFBB PRO League stoja na opačných stranách barikády. Reč je o barcelonskej súťaži Rafaela SANTOJNU (prezident IFBB International) a Arnolda SCWARZENEGGERA 2018 Arnold Classic Europe a pražskej súťaži 2018 EVLS Prague Showdown, ktorá vďaka aktivitám bratov Petra a Roberta SPEJCHALA vyrástla na akciu, priťahujúcu maximálnu pozornosť fanúšikov bodybuilding-u a fitness z centrálnej Európy.

Rozchod IFBB International s NPC - IFBB PRO League prišiel zdanlivo nečakane (prvé informácie o definitívnom ukončení spolupráce a vzájomnej podpory sa objavili na verejnosti počas 2017 Olympia Weekend-u, ktorý sa uskutočnil koncom septembra minulého roka), pravdou ale je, že obom stránam na partnerovi už nejaký čas vadili niektoré z krokov, ktoré protistrana schvaľovala, resp. proti nim verejne nevystúpila.
Ak ponecháme stranou finančný zámer NPC - IFBB PRO League (výrazné rozšírenie pôsobenia mimo USA zvýšilo príjem z poplatkov za organizovanie NPC - PRO League licencovaných súťaži, zvýšený prílev profesionálnych atlétov do IFBB PRO League prináša benefit v stúpajúcich príjmoch z poplatkov za IFBB PRO karty; spomenúť však treba podmienky pre organizátorov súťaží, ktorým ostáva v 100% výške príjem zo štartových poplatkov - čo je hlavný motivačný faktor pre promotérov, aby spolupracovali s NPC - IFBB PRO League), medzi spomínanými dôvodmi rozkolu a rozhodnutia narušiť rokmi ustálený stav bolo aj správanie sa niektorých TOP funkcionárov národných federácií, resp pravidlá, ktoré "zväzovali" súťažiacim ruky aj nohy. Pozrime sa na našu asociáciu.

  • za Čížeka boli v platnosti pravidlá, ktoré určovali, kto a za akých podmienok môže nastúpiť na IFBB Majstrovstvá Európy, IFBB Majstrovstvá sveta (hlavnou podmienkou bola DOPINGOVÁ BEZÚHONNOSŤ - ak by bol reprezentant pozitívny na anabolicko-androgénne steroidy, bol by to škandál pre asociáciu a obratom by "padali hlavy"), TOP medzinárodné súťaže (Arnold Classic Amateur v USA aj v Európe, súťaže Olympia Amateur), medzinárodné súťaže. Čížek a spol. definoval aj pravidlá platné pre prestup do IFBB PRO tábora - podľa nich (ak si dobre spomínam) prestup sa schválil v momente, keď súťažiaci získal titul Svetového šampióna, resp. titul absolútneho víťaza na vybraných súťažiach. A týchto pravidiel sa tvrdohlavo asociácia pridržiavala aj napriek tomu, že samotná IFBB International "zvolila" postupom času "mäkšiu variantu", kde už sa kalkulovalo s víťazstvami v kategóriách na Európskom/Svetovom šampionáte, ale aj na vybraných medzinárodných súťažiach. Asociácia jednoducho nebola flexibilná - a dôvodom bola skutočnosť, že súťažiaci nemali na výber. Funkcionári ich "mali v hrsti". A tak sklonili hlavy, nereptali (zväčša) a čakali na svoju príležitosť.
  • Čížek vo voľbách v roku 2016 nezískal väčšinu a na post prezidenta asociácie zasadol Mlsna - tomu partnerov vo Výkonnom výbore aktuálne robia ľudia, ktorí do volieb prichádzali na kandidátke spolu s Čížekom. Vybrali sa noví repre tréneri (z nich na svojom poste aktuálne sedí už iba Brosman), kreovali sa nové komisie, z ktorých sa ozývali hlasy o zmene prístupu. K súťažiacim, členom asociácie, všetkým. V nasledujúcom období sa čo-to popísalo a pohovorilo o demokratickom vetre, ktorý vyčistí zatuchnuté kúty asociácie a mojim cieľom nie je hovoriť o tom, čo sa podarilo a čo bolo šliapnutie ... vedľa. Pravdou ale je, že na jednej strane nové vedenie asociácie obratom ruky sprísnilo a doplnilo pravidlá na prestup do IFBB PRO tábora o požiadavku "zaplatiť do pokladnice asociácie 3000€" (Čížek a spol. od súťažiacich peniaze nikdy nežiadal), na strane druhej uvoľnilo pravidlá na takmer nekontrolovateľné súťaženie kohokoľvek, kdekoľvek, bez ohľadu na to, či tam je aspoň teoretický predpoklad na úspech. V minulom (a aj v tomto roku) pri pohľade do výsledkových listín nájdeme výtečníkov, ktorí končili na poslednom/predposlednom mieste, ktorí "skúšali šťastie" aj napriek tomu, že pohľad do zrkadla jasne hovorí - si bez šance, kamarát! Pravdou je, že rozchod federácií v septembri 2017 priniesol súťažiacim možnosť výberu - a obe možnosti sú pre nich atraktívne! A tak rozhodnutie "zostať - alebo odísť z asociácie" bude ovpyvňovať skúsenosť. A myslíte, že ak sa budú pravidlá meniť za pochodu, bez toho, aby boli niekde vopred zverejnené, budú to súťažiaci považovať za pozitívnu skúsenosť?
  • aby nevzniklo nedorozumenie - ja som za pravidlá, ale za jasne stanovené pravidlá platiace pre radového člena a zároveň TOP funkcionára, za pravidlá, ktoré sa nebudú "ohýbať" ako paragraf. Pravidlá, ktoré budú jasne definované - v predstihu, ideálne koncom roka, s platnosťou od roku nasledujúceho.

Viem viem, už so otravný s tými mojimi rečami o pravidlách - pravdou ale je, že aktuálne som zachytil informáciu o tom, že viacerí súťažiaci nezískali súhlas na štart na súťaži, ktorá je súťažou prezidenta IFBB Rafaela SANTONJU. Nemôžu súťažiť na súťaži, kde si všetko hradia z vlastného vrecka. Na súťaži, ktorej priamou konkurenciou je spomínaná 2018 EVLS Prague Shwowdown. Hovorím o 2018 Arnold Classic Europe, kam sa od mája chystá aj EastLabs Team. A problémom nie je primárne skutočnosť, že súťažiť nemôžu - problémom je fakt, že pravidlá "kto môže/nemôže" neboli nikde zverejnené v dostatočnom predstihu!

  • schvaľuje prezident IFBB International Rafael Santonja postup, podľa ktorého sa "pravidlá zmenili za pochodu" a obmedzia účasť reprezentantov Slovenska (niektorých, ktorí nespĺňajú nové podmienky) na súťaži Arnold Classic Europe, "výkladnej skrini" federácie?
  • prečo regulácia prichádza až teraz, v polovici roku 2018 a v čase, kedy už športovci mali mať zakúpené letenky (kto skôr kúpi, ušetrí - my ich máme od mája) do Barcelony? Navyše, prečo sa nerozhodovalo už skôr o tom, kto pôjde/nepôjde, ale až teraz, cez leto?
  • to naozaj stále nevidíme, že v súčasnej situácii už športovci (na rozdiel od Čížekových čias) majú na výber a ak nezískajú súhlas na súťaženie v Barcelone, obrátia sa na Prahu a asociácia ich definitívne stratí? Sme pripravení na to, že vďaka nedomysleným rozhodnutiam môže asociácia prísť o ďalších súťažiacich?

Kto môže zo Slovenska nastúpiť na súťaž 2018 Arnold Classic Europe

  • štart na súťaži 2018 Arnold Classic Europe je podmienený finálovým umiestnením na posledných Majstrovstvách Európy, alebo Majstrovstvách sveta
  • poznámka: podľa pravidiel IFBB na súťaži 2018 Arnold Classic Europe môže súťažiť každý športovec, ktorý je členom národného zväzu, patriaceho do IFBB International; podmienkou je, že jeho prihlášku na súťaž musí preposlať zodpovedný pracovník národného zväzu (zodpovednosť za štart tak padá na plecia národnej federácie) + podľa pokynov musí zaplatiť štartový poplatok (200€) a registračnú známku v IFBB International/prípadne tzv. modrú knižku (30€) 

Diskusia k článku:

AMIX diskusia