2022 Arnold Classic Europe Sevilla - termín registrácie sa blíži!

2022 Arnold Classic Europe Sevilla - termín registrácie sa blíži!

Projekt Hall of Fame - Sieň slávy kulturistiky a fitness na Slovensku
vznikol aj vďaka podpore od spoločnosti
AMIX Nutrition.
Fall of Fame - Slovenská sieň slávy v kulturistike/fitness

Pohľad do súťažného kalendára organizácie IFBB International hovorí jednoznačne - v Európe po dnešnej letnej súťaži 2022 IFBB Smart Beach Fitness Cup v Budapešti sa už v septembri naplno roztočí kolotoč súťaží, medzi ktorými svoje pevné miesto má aj Arnold Classic Europe.

Po rokoch, kedy sa táto významná súťaž konala v Madride a Barcelone (výnimkou bol pandemický rok 2020, kedy sa súťaž mohla zrealizovať za prísnych protiepidemických reštrikčných pravidiel iba v Santa Susanna), v roku 2021 definitívne presídlila do španielskeho historického mesta Sevilla. A tak ako pred rokom, aj v tomto roku sa na Arnold Classic Europe pripravujú súťažiaci zo Slovenska, pre ktorých však VV SAFKST odsúhlasil začiatkom júna 2022 (tzn. v čase, kedy už príprava súťažiacich na jesennú časť súťažnej sezóny bola dávno "naštartovaná) nové kvalifikačné pravidlá.Kto môže zo Slovenska súťažiť na 2022 ACE?

Podľa pravidiel, ktoré schválil VV SAFKST na zasadnutí 2. júna 2022 a zverejnil ich zápisnicou z 15. júna 2022, každý SAFKST súťažiaci, ktorý chce v tomto roku nastúpiť na IFBB medzinárodnú pohárovú súťaž, musí splniť tieto podmienky:

 • v juniorskom veku (tzn. vo veku do 23 rokov) ... môže štartovať na zahraničných súťažiach, ak má absolvované 3 štarty na slovenských súťažiach za predchádzajúcich 12 mesiacov (tzn. ak je súťaž ACE2022 v septembri, logicky mi vychádza, že sledovaným 12 mesačným obdobím je úsek od septembra 2021 do augusta 2022)
 • v seniorskom veku (tzn. vo veku nad 23 rokov) ... môže štartovať na zahraničných súťažiach, ak má absolvované 3 štarty na slovenských súťažiach za predchádzajúcich 24 mesiacov (tzn. ak je súťaž ACE2022 v septembri, logicky mi vychádza, že sledovaným 24 mesačným obdobím je úsek od septembra 2020 do augusta 2022)
 • v masters veku (tzn. vo veku nad 35 rokov v prípade žien a nad 40 rokov v prípade mužov) ... môže štartovať na zahraničných súťažiach, ak má absolvované 2 štarty na slovenských súťažiach za predchádzajúcich 24 mesiacov, alebo 1 súťaž na Slovensku + jednu súťaž na IFBB Majstrovstvách Európy, alebo IFBB Majstrovtsvách sveta (tzn. ak je súťaž ACE2022 v septembri, logicky mi vychádza, že sledovaným 24 mesačným obdobím je úsek od septembra 2020 do augusta 2022)
 • bez ohľadu na vek, SAFKST súťažiaci musí podať žiadosť na SAFKST Sekretariát

Novou podmienkou, schválenou na zasadnutí VV SAFKST začiatkom júla 2022 je, citujem: "Športovec SAFKST, ktorý požiada o štart na zahraničnej súťaži, sa musí nominovať pred nominačnou Komisiou."

Prečo by ste na ACE nemali chýbať?

Arnold Classic Europe je zo všetkých pohárových súťaží organizovaných pod hlavičkou IFBB International jasne najväčšou a najprestížnejšou súťažou, počtom účastníkov porovnateľnou s IFBB Majstrovstavmi Európy. Jej súčasťou do pandemického roku 2020 bola aj Expo výstava, stálou súčasťou sú súťaže určené pre PRO súťažiacich. V tomto roku v programe 2022 Arnold Classic Europe sú pre súťaže Elite PRO súťažiacich vyčlenené dva dni (16. september pre Bodybuilding do 90kg, Classic Physique, Wellnessfitness a  Womens Physique, 17. september pre Bodybuilding Open, Men´s Physique, Bikinifitness a Bodyfitness).

Pre amatérskych súťažiacich je 2022 Arnold Classic Europe príležitosť pre zisk Elite PRO kariet. Tie získajú:

 • TOP 3 súťažiaci v absolútnom poradí v nomináciách ... Men´s Physique, Muscular Physique, Classic Bodybuilding, Classic Physique, Bodybuilding, Womens Physique, Acrobatic Fitness, Bikini a Wellness
 • Overal champion resp. víťaz nominácie ... Master Bodybuilding, Master Bodyfitness, Master Bikini

2022 Arnold Classic Europe - základné informácie

 • miesto konania ... Sevilla, Španielsko, 15. až 18. september 2022
 • registrácia ... 15. september 2022, od 10:00 do 22:00 (FIBES Sevilla); súťaže začínajú 16. a končia 18. septembra 2022
 • kategórie ... všetky IFBB nominácie, Beginners (Bodybuilding, Men´s Physique. Bikini), Fitness Challenge
 • poplatok za štart (neobsahuje ubytovanie, stravu a transport z miesta ubytovania do dejiska súťaže) ... 35€ IFBB International Card (tzv. modrá IFBB knižka) + 200€ v prípade, že poplatok uhradíte do 5. septembra 2022, po tomto termíne je poplatok 300€; v prípade štartu vo viacerých kategóriách, poplatok na nasledujúci kategóriu je 100€
 • poznámka ... ďalšie podstatné informácie nájdete na oficiálnych stránkach IFBB

2022 Arnold Classic Europe

Diskusia k článku:

AMIX diskusia