Elite PRO Slovakia - záujem o organizáciu prekvapil aj Čížeka!

Elite PRO Slovakia - záujem o organizáciu prekvapil aj Čížeka!

BikiniFitness Camp

V januári 2019 organizácia Elite PRO Slovakia oslávi ešte iba rok svojej existencie, počas ktorej sa jej členovia stali dostatočne známi nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí. Organizácia, na čele ktorej stojí Milan ČÍŽEK (v jej štruktúrach pôsobí aj Alexander HLOBIK a členovia EastLabs Team-u na pozícii mediálnych partnerov) svoju činnosť financuje výhradne z privátnych zdrojov, prípadne z vlastnej činnosti. Nie je tajomstvom, že Milan ČÍŽEK pôsobí ako hlavný lektor na vyhľadávaných kurzoch trénerov "Inštruktor Bodybuilding a Fitness" v rámci spoločnosti FitnessŠkola s.r.o., aj zvyšok Elite PRO Slovakia teamu sa angažuje v edukačných projektoch realizovaných predovšetkým v Činkárni Čambal Petržalka.

Milan Cizek

"Mám obrovskú radosť, že záujem o Elite PRO Slovakia, o Adelu ONDREJOVIČOVÚ, Michala KRIŽÁNKA a spol. prekonal všetky naše očakávania.", povedal pre náš portál Milan ČÍŽEK. "Keď sme začínali, organizáciu Elite PRO Slovakia sme kreovali ako modernú športovú organizáciu, ktorej zameranie úzko súvisí s tým, čomu sa roky venujeme - bodybuilding a fitness. To, že sme pre naše myšlienky získali prvých partnerov, to, že naše postupy prinášajú výsledky, je pre mňa rovnako dôležité, ako záujem verejnosti o nás.

Aktuálne, predovšetkým vďaka sústavnej mediálnej práci EastLabs Team-u, o Elite PRO Slovakia organizácii počul každý fanúšik bodybuildingu a fitness na Slovensku. Som rád, že aj v priľahlých krajinách. Počet tých, ktorí sledujú našu činnosť na Facebooku, sa aktuálne blíži k číslu 5000. Po tom, ako členovia EastLabs Team-u vytvorili na svojom portáli samostatnú sekciu pre Elite PRO Slovakia, sfinalizovali sme vlastnú web stránku, je čas pozornosť venovať Instagramu. Všade tam sa môžete dozvedieť o našej organizácii viac."

"Končí rok 2018, konči prvý rok existencie organizácie Elite PRO Slovakia, blíži sa čas, kedy aj my budeme bilancovať, hodnotiť, ale aj plánovať.", doplnil Milana ČÍŽEKA Alexander HLOBÍK. "Naši profesionálni atléti ukázali Elite PRO svetu, že sú najlepší z najlepších. Kráčali od víťazstva k víťazstvu a sú motiváciou pre ďalších. Elite PRO Slovakia Team sa bude rozširovať, meniť budeme aj pôvodnú koncepciu, s ktorou sme našu organizáciu zakladali. Otvoríme sa nielen profesionálom z iných krajín, ale aj amatérskym súťažiacim, s potenciálom reálne bojovať o profesionálny štatút."

Diskusia k článku:

AMIX diskusia
Silový trojboj
autor: Oplan | dátum: 18.12.2018 21:43:12
Silový trojboj a federácia GPC. Ľubo Velgos už nie je prezidentom GPC Slovakia. V liste GPC svet mu bolo vytýkaných viac vecí vrátane ukazovania sa pod vplyvom alkoholu na súťažiach či iných stretnutiach. Novou prezidentkou GPC Slovakia sa stala Júlia Popa. Júlia sa venuje silovému trojboju ako rozhodkyňa aj ako aktívna pretekárka. Súťaží od dorasteneckého veku a dnes aktívne súťaží v open kategóriách. Na zimnom pohári konanom v Bratislavskom Lamači dňa 1.12.2018 vytlačila v tlaku na lavičke pri telesnej hmotnosti 72,3 kg v kategórií RAW 130 kg a v kategórií EQ 200 kg ! Gratulujeme jej a silovému trojboju želáme všetko dobré.