Od roku 2019 pôsobíme pod novým názvom - sme Asociácia Elite PRO

Od roku 2019 pôsobíme pod novým názvom - sme Asociácia Elite PRO

Účasť EastLabsPhoto.comTeam-u na TOP súťažiach IFBB International scény a organizácie Elite PRO je možná vďaka podpore od spoločnosti AMIX Nutrition a ďalších partnerov. Ďakujeme za podporu, vážime si spoluprácu s vami. Vďaka Vašej podpore majú fanúšikovia bodybuilding/fitness scény na Slovensku informácie aj o členoch organizácie Asociácia Elite PRO.

Organizácia Elite PRO Slovakia má za sebou rok existencie. Za rok sa toho dá veľa dokázať a skutočnosť, že organizácia Elite PRO Slovakia je známa vďaka výsledkom svojich členov nielen doma, ale aj za hranicami Slovenska, je dôkazom, že team Milana ČÍŽEKA vykročil správnym smerom. Záujem o členstvo v organizácii prejavili nielen súťažiaci zo Slovenska, ale aj zo zahraničia. Štruktúra a činnosť Elite PRO Slovakia sa stala príkladom pre vznik národných Elite PRO organizácií aj v ďalších štátoch Európy.

"Je to tak, od januára 2019 pôsobíme na domácej, ale aj medzinárodnej scéne pod novým názvom - Asociácia Elite PRO.", povedal pre náš portál Milan ČÍŽEK, jedna z hlavných osobností organizácie. "Hlavným dôvodom zmeny názvu je príchod zahraničných Elite PRO súťažiacich do našej organizácie - bolo by zvláštne, ak by pod hlavičkou Elite PRO Slovakia súťažili aj elitní profesionáli z Čiech. Aktuálne v našom teame máme iba zástupcov z týchto dvoch krajín, pravdou ale je, že ma oslovili aj viacerí športovci krajín sevrenej Európy.
Názov Asociácia Elite PRO naznačuje, že ako moderná športová organizácia, podporujúca činnosť IFBB International a Elite PRO, sme otvorení akýmkoľvek formám spolupráce - bez ohľadu na národnú príslušnosť, bez ohľadu na profesionálny, alebo amatérsky štatút. Zopakujem - sme moderná, otvorená športová organizácia, ktorá primárne rieši súťaženie členov nášho Elite PRO Team-u na profesionálnych súťažiach organizovaných pod hlavičkou IFBB International."

"Nielen mňa teší, že činnosť organizácie Elite PRO Slovakia pútala v roku 2018 pozornosť fanúšikov doma, ale aj v zahraničí", doplnil Milana ČÍŽEKA Alexander HLOBIK, ktorý na pozícii trénera Michala KRIŽÁNKA a ďalších Elite PRO atlétov získal predpokladaný rešpekt, uznanie a je aj hlavným trénerom v organizácii Asociácia Elite PRO. "Zmena názvu je prirodzeným krokom. Ukazujeme tým smer, akým sa chceme ďalej orientovať. Aj to, čo je našou prioritou v krátkodobom, ale aj dlhodobom hľadisku. Samozrejme, teší ma záujem o naše služby, som naozaj rád, že do nášho Elite PRO Team-u pribudli ďalší športovci. Mnohí s reputáciou TOP atlétov vo svojich súťažných nomináciách. Informácie o našej organizácii, rovnako ako o členoch Elite PRO Team-u, naši fanúšikovia nájdu nielen na Facebook stránke Asociácie Elite PRO, ale aj na novej web stránke."

Diskusia k článku:

AMIX diskusia