Asociácia Elite PRO sprístupnila svoju webovú stránku

Asociácia Elite PRO sprístupnila svoju webovú stránku

Účasť EastLabsPhoto.comTeam-u na TOP súťažiach IFBB International scény a organizácie Elite PRO je možná vďaka podpore od spoločnosti AMIX Nutrition a ďalších partnerov. Ďakujeme za podporu, vážime si spoluprácu s vami. Vďaka Vašej podpore majú fanúšikovia bodybuilding/fitness scény na Slovensku informácie aj o členoch organizácie Asociácia Elite PRO.

Organizácia Elite PRO Slovakia má za sebou rok existencie. Za rok sa toho dá veľa dokázať a skutočnosť, že organizácia Elite PRO Slovakia je známa vďaka výsledkom svojich členov nielen doma, ale aj za hranicami Slovenska, je dôkazom, že team Milana ČÍŽEKA vykročil správnym smerom. Záujem o členstvo v organizácii prejavili nielen súťažiaci zo Slovenska, ale aj zo zahraničia. Štruktúra a činnosť Elite PRO Slovakia sa stala príkladom pre vznik národných Elite PRO organizácií aj v ďalších štátoch Európy.
Aktuálna informácia hovorí, nielen o zmene názvu, ale aj to, že po Facebooku a stránkach portálu EastLabs.SK činnosť organizácie zastrešujúcej súťaženie Elite PRO atlétov zo Slovenska aj Čiech, môžete sledovať už aj na web stránke www.asociaciaelitepro.sk

Od januára 2019 organizácia Elite PRO Slovakia pokračuje vo svojej činnosti pod novým názov Asociácia Elite PRO (o dôvodoch tohto kroku si môžete prečítať v samostatnom článku) a jej činnosť môžete sledovať nielen aktuálne už aj na vlastnej web stránke. Stránka vznikla vďaka mediálnej spolupráci s portálom EastLabs.SK a EastLabs Photo Team-om.

Asociácia Elite PRO

Diskusia k článku:

AMIX diskusia