Hricko - Csontos vs Nikol RASZYKOVÁ a Lucia KOŠECKÁ

Hricko - Csontos vs Nikol RASZYKOVÁ a Lucia KOŠECKÁ

So Stanom HRICKOM a Jakubom CSONTOSOM máte možnosť stretávať sa na takmer všetkých súťažiach, na ktoré organizátori - promotéri pozývajú EastLabs Team. Obaja sa venujú fotografii, obaja sa realizujú pri výrobe videoklipov, ktoré môžete vidieť nielen na stránkach portálu EastLabs.SK/RU, ale aj IFBB.COM.
Máte záujem zúčastniť sa fotografovania - natáčania videoklipov pod taktovkou tejto dvojice? Kontaktujte ich - za prijateľný finančný obnos (ten si dohodnete na základe rozsahu vašich požiadaviek) získate tieto benefity:
  • fotografie ... tréningové, imidžové, interiérové, exteriérové (podľa vašich požiadaviek) - tie dostanete k dispozícii vo vysokom rozlíšení bez lôg a vodoznakov
  • videoklipy ... tréningové, imidžové, interiérové, exteriiérové (podľa vašich požiadaviek)
  • bonus 1 ... vaše fotografie + videoklipy budú zverejnené v samostatných reklamno - informačno - propagačných článkoch na stránkach projektov EastLabs.SK/RU, BikiniFitness.SK a využije ich aj projekt FitnessTreneri.SK
  • bonus 2 ... vaše fotografie + videoklipy získajú k bezplatnému použitiu printové a internetové média v Európe (tzn. Česko, Nemecko, Rusko, Španielsko, Švédsko, Fínsko atď.) pod podmienkou, že budú obsahovať meno fotografa + meno modelky/modela (tzn.získate možnosť rozšíriť si svoje portfólio publikovaných fotografií)
  • kontakty ... Stano HRICKO (+421 - 915 - 831 268), Jakub CSONTOS (+421 - 944 - 540 520)

Kto sa postavil pred objektívy dvojice Hricko - Csontos? Dve čerstvé IFBB PRO, bikinifitnesska Nikol RASZYKOVÁ a bodyfitnesska Lucia KOŠECKÁ. Pozrite sa na výsledok!Nikol RASZYKOVÁ a Lucia KOŠECKÁ

Diskusia k článku:

AMIX diskusia