2018 AMIX EastLabs Best - hodnotiace kritériá a body

2018 AMIX EastLabs Best - hodnotiace kritériá a body


Od roku 2014 portál EastLabs.SK organizuje "bodovaciu súťaž" (pripomeniem, že jej názov je EastLabs Best), ktorej prvotným cieľom bolo na základe presne stanovených pravidiel objektívne určiť, kto zo súťažiacich Slovenskej asociácie fitness, kulturistiky a silového trojboja (v presne stanovených kategóriách) je v danom roku najlepší. Cieľ sa nezmenil, no postupom času pribudli nové hodnotiace kritéria a aj kategórie. Kvôli väčšej objektívnosti hodnotenia aj 5. ročník prináša zmeny v bodovacom systéme. O aké zmeny sa jedná?

Amatérske súťaže - koeficient ... súťaže rozdelené do skupín podľa náročnosti

 • 6. skupina ... IFBB World Ranking (TOP5 100 až 200 súťažiacich, TOP10 201-400 súťažiacich, TOP15 401-600 súťažiacich, TOP20 viac ako 600 súťažiacich )
 • 5. skupina ... IFBB Majstrovstvá sveta
 • 4. skupina ... IFBB Majstrovstvá Európy a Arnold Classic Europe
 • 3. skupina ... národné šampionáty (Majstrovstvá Slovenska)
 • 2. skupina ... amatérske súťaže s medzinárodnou účasťou (Diamond Cup a vybrané medzinárodné súťaže v Európe tzn. tie, ktoré sú zverejnené v IFBB kalendári);
 • 1. skupina ... pohárové súťaže (jarné/jesenné pohárové súťaže na Slovensku)
 • bodový zisk z danej súťaže sa určí po vynásobení počtu bodov za dané umiestnenie príslušným koeficientom súťaže; napr. Majster sveta získa 30 bodov (6 bodov x 5 koeficient súťaže), Majster Európy 24 bodov (6x4), Majster Slovenska 12 bodov (6x2) ... *v prípade, že v kategórii nastúpi minimálne 8 súťažiacich

Amatérski súťažiaci - bodovanie ... bodový zisk v závislosti na umiestnení na súťaži

 • 1. miesto ... 6 bodov
 • 2. miesto ... 5 bodov
 • 3. miesto ... 4 bodov
 • 4. miesto ... 3 bodov
 • 5. miesto ... 2 body
 • 6. miesto ... 1 bod
 • absolútny víťaz ... pripíše si ku konečnému bodovému súčtu plus body - ich počet je rovnaký, ako získal na danej súťaži, kde dokázal zvíťaziť v boji o titul absolútneho víťaza
 • daný bodový zisk je platný v prípade, že v kategórii nastúpi minimálne 8 súťažiacich; v prípade nižšieho počtu účastníkov sa bodový zisk upravuje/znižuje - súťažiaci na poslednom a predposlednom mieste nezíska žiadne bodové hodnotenie, bodovanie od umiestnenia nad predposledným miestom začína 1 bodom; príklad: na Majstrovstvách Slovenska v kategórii kulturistika do 80kg nastúpia šiesti kulturisti, súťažiaci na 6. a 5. mieste nezískavajú žiadne body, ďalšie miesta sa bodujú nasledovne - 4. miesto 3 body (1 bod x koeficient súťaže 3), 3. miesto 6 bodov (2x3), 2. miesto 9 bodov (3x3), 1. miesto 12 bodov (4x3)
 • poznámka: zisk Elite PRO karty priamo na súťaži od januára 2018 do decembra 2018 sa oceňuje bodovou prémiou 20 bodov

Diskusia k článku:

AMIX diskusia