Marian ČAMBAL - interview pre EastLabs Radio po návrate z USA

Marian ČAMBAL - interview pre EastLabs Radio po návrate z USA

Marian ČAMBAL, aktuálne 43 ročný profesionálny bodybuilder zo Slovenska, sa výkonnostne opäť posunul o level vyššie. Forma, akú ukázal na súťažiach Chicago PRO a Vancouer PRO, mu po prvý krát priniesla úspech aj na súťažiach na Americkom kontinente - v Chicagu získal 2. miesto (ako historicky druhý súťažiaci zo Slovenska, za fenomenálnym Jarom HORVÁTHOM; tretím "strieborným" na IFBB PRO súťaži v USA sa o týždeň neskôr stal Andrej MOZOLÁNI, ktorý sa na súťažné pódiá vrátil po 10 ročnej prestávke), Vancouer mu priniesol bronz.
Účasť na súťažiach v USA a v Kanade bola pre Mariana ČAMBALA, člena AMIX Teamu, súčasťou tzv. FitnessHouse America Tour a okrem súťaženia bolo aj náročné fotografovania (s Ondrom ČEČETKOM) v Los Angeles a Las Vegas. Viac sa dozviete z nasledujúceho rozhovoru.

Marian ČAMBAL - interview pre EastLabs Radio
Diskusia k článku:

AMIX diskusia