Eva BANÍKOVÁ - interview pre EastLabs Radio, január 2017

Eva BANÍKOVÁ - interview pre EastLabs Radio, január 2017


Eva BANÍKOVÁ sa vďaka výsledkom dosiahnutým na IFBB Majstrovstvách sveta žien a IFBB Majstrovstvách sveta junioriek stala najúspešnejšou športovkyňou SAKFST za rok 2016. Pripomeniem, že okrem toho sa stala aj najúspešnejšou športovkyňou z neolympijských športov. O mimoriadne úspešnej sezóne 2016, aj o plánoch na rok 2017, som sa s Evou porozprával v rozhovore pre EastLabs Radio.

Eva BANÍKOVÁ - interview pre EastLabs Radio, január 2017Diskusia k článku:

AMIX diskusia