Ako získať Elite PRO kartu a štatút Elite PRO súťažiaceho?

Ako získať Elite PRO kartu a štatút Elite PRO súťažiaceho?

AMIX Vit & Mineral Pack


Výsledky členov združenia Elite PRO Slovakia Team-u na súťažiach organizovaných pod hlavičkou novokreovanej organizácie Elite PRO sú pre mnohých bodybuilderov a fitnessky inšpirujúce. To, čo dokázala trojica Adela ONDREJOVIČOVÁ - Michal KRIŽÁNEK - Patrik ŠTIGLIC na aktuálne najväčšej súťaži tejto organizácie, weeekendovom 2018 Elite PRO Madrid, prekonalo všetky očakávania a právom je táto trojica príkladom pre zvyšok bodybuilding - fitness komunity na Slovensku, ktorá ostáva verná federácii IFBB International.
"Kto a kedy sa môže uchádzať o Elite PRO kartu?" - to je otázka s ktorou sme sa obrátili na Milana ČÍŽEKA, hlavnú osobnosť dobrovoľného združenia Elite PRO Slovakia, Elite PRO medzinárodného rozhodcu.

"Začnem tým, že členom združenia Elite PRO Slovakia sa primárne môžu stať Elite PRO športovci, sekundárne aj naši priaznivci, ktorí nám iba fandia, podporujú nás. Elite PRO športovci musia mať štatút Elite PRO, ktorý je potvrdený tzv. Elite PRO kartou - tá sa vystavuje s ročnou platnosťou v momente, keď športovec získa právo o ňu požiadať a keď jeho žiadosť podporí národná federácia. Elite PRO karta umožňuje športovcom súťažiť na Elite PRO súťažiach - ich počet je aktualizovaný na stránke Elite PRO IFBB. Podľa aktuálne platných pravidiel o Elite PRO kartu sa môžu uchádzať:
  • všetci víťazi výškových/hmotnostných kategórií na IFBB kontinentálnych šampionátoch (Majstrovstvá Európy, Majstrovstvá sveta atď.)
  • TOP účastníci Elite PRO kvalifikačných súťaží (napr. Diamond Cup, Arnold Classic atď.) v absolútnom poradí - počet udeľovaných Elite PRO kariet pre každú nomináciu je individuálne definovaný v propozíciách týchto súťaží a pohybuje sa od 1 do 3 pre absolútne poradie
  • absolútni víťazi národných šampionátov v prípade, ak na týcho šampionátoch súťaží minimálne 500 súťažiacich (jedná sa o súčet súťažiacich spolu pre všetky nominácie tzn. dorast, juniori, muži, ženy, masters)
  • súťažiaci z jednotlivých národných federácií môžu získať aj tzv. "divokú Elite PRO kartu" tzn. možu získať štatút Elite PRO športovca aj napriek tomu, že horeuvedené kritéria nespĺňajú - ak získajú podporu od národnej federácie pre jej udelenie
Dodám, že v Eite PRO organizácii zo Slovenska aktuálne úspešne súťažia traja súťažiaci, ktorí sú zároveň členmi Elite PRO Slovakia združenia - Adela ONDREJOVIČOVÁ, Michal KRIŽÁNEK a Patrik ŠTIGLIC. Na premiérové vystúpenie v Elite PRO organizácii sa pripravuje Roman VAVREČAN, ktorý je taktiež členom nášho združenia."

Diskusia k článku:

AMIX diskusia