IFBB - Elite PRO vs NPC - IFBB PRO - aj na Slovensku nie je situácia jednoznačná

IFBB - Elite PRO vs NPC - IFBB PRO - aj na Slovensku nie je situácia jednoznačná


Keď počas Olympia Weekend-u 2017 na povrch vyplávala informácia o tom, že spolupráca medzi svetovou organizáciou IFBB International a americkou NPC - IFBB PRO je už minulosťou, aj pre súťažiacich na Slovensku nová situácia priniesla výrazne iné podmienky, na aké sme boli zvyknutí počas "vlády" prezidentov asociácie Čaplu, alebo Čížeka - avízoval som, že definitívne končí éra direktívneho prikazovania. Spomínaná myšlienka sa "nechtiac stratila" v boji o moc (prípad Korpáš vs Asociácia), ale rok 2018 ukázal, že bude aktuálna.
Nasledujúce týždne a mesiace jednoznačne ukázali, že aj bodybuilderom a fitnesskám zo Slovenska (bez ohľadu na primárnu príslušnosť k federácii/asociácii) rozkol medzi dvoma majoritnými organizáciami priniesol možnosť voľby:
 • tí, ktorí svoju amatérsku súťažnú kariéru spájajú hlavne so súťažením na IFBB Majstrovstvách Európy a IFBB Majstrovstvách sveta, tzn. chcú sa uchádzať o štatút reprezentanta, vďaka ktorému im asociácia zaplatí cestovné/pobytové/štartovné náklady na spomínaných súťažiach, prípadne ich cieľom je bojovať (ale už iba za vlastné peniaze) v sérii Diamond Cup o štatút profesionálov v novokreovanej organizácii Elite PRO (prax však ukázala, že aj keď získajú právo o Elite PRO kartu požiadať, vďaka postoju funkcionárov asociácie ju nemusia aj v novej situácii vôbec získať), ostali verní asociácii - aj za cenu jasnej závisloti na rozhodnutiach funkcionárov asociácie
 • menšia (pravdu povediac, postupne však narastajúca) časť dáva prednosť ceste, na ktorej sa počíta s možnosťou súťaženia kedykoľvek a kdekoľvek bez toho, aby do toho ktokoľvek "funkcionársky" mohol zasahovať; navyše bez "dohľadu" dopingových komisárov, ktorí v posledných dvoch rokoch na Slovensku "robia šarapatu" na TOP súťažiach asociácie (kto získava majoritný zdroj financií od štátu, musí akceptovať štátom jasne definované antidopingové pravidlá); samozrejme v tomto prípade sa súťaženie hradí výhradne z  vlastných finančných zdrojov

Aj jedna, aj druhá možnosť má na Slovensku svojich zástancov, ale aj oponentov a aj sami súťažiaci flexibilne (čakal som to - nie je to pre mňa prekvapenie) menia svoj názor v závislosti na tom, aké skúsenosti im prináša súťaženie pod hlavičkou naturálnych federácií, IFBB International resp. NPC - IFBB PRO. Ak je skúsenosť pozitívna, nie je dôvod na zmenu, ak negatívna, už je tu iba krôčik k prestupu.
Aj do aktuálne (voči asociácii) konkurenčnej skupiny, kde by sme okrem spomínaných naturálnych federácií (tie sú často v pozícii "farmy na talenty" pre asociáciu) našli na Slovensku opäť znovuzrodenú federáciu NABBA - WFF, oči určite netreba zatvárať aj nad ambicióznymi plánmi ďalších federácií. Príklady?

 • v roku 2017 rady asociácie opustili dvaja talentovaní bodybuilderi (Michal ZAUKOLEC a Patrik VALACH), ktorí úspešne reprezentovali asociáciu na IFBB Svetovom šampionáte juniorov a seniorov a po tom, ako nastúpili v San Marine na Olympia Amateur súťaž organizovanú pod hlavičkou NPC - IFBB PRO, obdržali trest v podobe vylúčenia z radov asociácie; rady asociácie už na jar 2017 opustil reprezentant Ján KRÁĽ
 • rok 2018 priniesol ďalšie neočakávané situácie  - po "prestrelke" na sociálnych sieťach medzi bodyfitnesskou Veronikou FAKTOROVOU a niektorými funkcionármi asociácie (tá súvisela so súťažou 2018 Diamond Cup Malta, kde Faktorová získala právo požiadať o Elite PRO kartu - jej žiadosť však zo strany asociácie bola zamietnutá) prišlo dobrovoľné ukončenie jej členstva v radoch asociácie.
 • s vylúčením z radov členov asociácie musí aktuálne počítať aj v tomto roku mimoriadne úspešný bodybuilder Peter MURÁŇ (ten po súťažiach na Slovensku, kde patril k najlepším kulturistom asociácie, nastúpil v Taliansku na súťaž organizovanú pod hlavičkou NPC - IFBB PRO League a jeho striebro a takmer reálna šanca na zisk IFBB PRO karty je pre neho dôkazom, že sa rozhodol správne); ďalej sú tu mimo asociácie súťažiaci Vladimír PALUŠKA, Erik KRATOCHVÍL, Martin NEMEC, Adam ROMANEC, Matej HROMEC, Tomáš ONDÍK a ďalší súťažiaci, ktorých som v predchádzajúcom roku/dvoch mal "spojených" s asociáciou
 • som jediný, ktorý za alarmujúci považuje aj pokles počtu súťažiacich na 2018 Slovenskom šampionáte v kulturistike/klasickej kulturistike? Alebo jediný, kto povie, že k prestíži 2018 Slovenskému šampionátu žien jednoznačne neprispel mimoriadne nízky počet dievčat a žien v jednotlivých výškových kategóriách? (obe súťaže boli zorganizované pod hlavičkou asociácie)

O tom, ktorá vetva na Slovensku získa viac pozornosti (nielen súťažiacich, ale aj fanúšikov) rozhodujú jednoznačne výsledky a ich prezentácia - na stránkach webov asociácií/federácií, portálov, na sociálnych sieťach.

"Áno, je to tak - výsledky súťažiacich sú pre fanúšikov vždy motivujúce", potvrdil pre náš portál Alexander HLOBIK, jedna z vedúcich osobností dobrovoľného združenia Elite PRO Slovakia. "Jasne to viem zdokumentovať na záujme o výsledky, ktoré dosahujú členovia nášho združenia v rámci profesionálnych súťaží v novokreovanej organizácii profesionálov Elite PRO, na stúpajúcom záujme o našu činnosť, vďaka čomu máme aj prvých partnerov a sponzorov. Nečerpáme totiž žiadnu finančnú podporu od štátu, či asociácie.
Adela ONDREJOVIČOVÁ ukončila členstvo v NPC - IFBB PRO League a pod hlavičkou Elite PRO nepozná chuť porážky, môj zverenec Michal KRIŽÁNEK uspel na dvoch súťažiach Elite PRO a výsledky tejto dvojice našli mimoriadnu odozvu medzi fanúšikmi bodybuilding-u a fitness na Slovensku, vďaka spolupráci s EastLabs Photo Team-om, mali k dispozícii prakticky okamžite nielen "čerstvé" informácie, ale aj roziahly foto a videomateriál.
Aj vďaka výsledkom Elite PRO Slovakia atlétov rastie sekundárne záujem o Elite PRO Slovakia, organizáciu Elite PRO a primárne aj o súťaženie pod hlavičkou IFBB International, kde sa dá získať Elite PRO karta.
Navyše, v tomto roku Ondrejovičová aj s Križánkom nastúpia do bojov o titul šampiónov na prvých Elite PRO Majstrovstvách sveta, ambíciu vybojovať si postup na TOP súťaž Elite PRO organizácie majú aj Roman VAVREČAN a Patrik ŠTIGLIC. Elite PRO a IFBB International bude mať na Slovensku o pozornosť postarané."

Prínos Elite PRO Slovakia združenia pre IFBB International a aj asociáciu je nespochybniteľný - otázkou je, ako sa vedenie asociácie postaví k prípadným žiadostiam o udelenie Elite PRO karty športovcom, ktorí si ich vybojovali vďaka svojim výsledkom v tomto, resp. predchádzajúcom roku. O kom hovorím?

 • Peter TATARKA ... právo požiadať o Elite PRO kartu v nominácii bodybuilding získal po výsledku na 2017 IFBB Svetovom šampionáte a potvrdil ho úspechom na súťaži 2018 Diamond Cup Ostrava - Česko
 • Erik MALATÍN ... právo požiadať o Elite PRO kartu v nominácii bodybuilding získal po úspechu na súťaži 2018 Diamond Cup Čačak - Srbsko
 • Alžbeta PEŤKOVÁ ... právo požiadať o Elite PRO kartu v nominácii bodyfitness získala po úspechu na 2017 IFBB Svetovom šampionáte, aj vďaka 4. miestu v konečnom rebríčku 2017 World Ranking
 • Timea TRAJTEĽOVÁ ... právo požiadať o Elite PRO kartu v nominácii bikinifitness získala po úspechu na súťaži 2017 IFBB Svetový šampionát, aj vďaka 5. miestu v konečnom rebríčku 2017 World Ranking
 • Beáta GRAŇÁKOVÁ ... právo požiadať o Elite PRO kartu v nominácii bikinifitness získala po úspechu na súťaži 2018 Diamond Cup Ostrava - Česko
 • Eva BANÍKOVÁ ... právo požiadať o Elite PRO kartu v nominácii fitness získala po úspechu na súťaži 2018 Arnold Classic Africa; zároveň si vybojovala postup na 2018 Elite PRO Majstrovstvá sveta
 • Michaela PAVLEOVÁ ... právo požiadať o Elite PRO kartu v nominácii fitness získala po úspechu na súťaži 2017 IFBB Majstrovstvá sveta
 • Kristína JURICOVÁ ... právo požiadať o Elite PRO kartu v nominácii fitness získala po úspechu na súťaži 2018 IFBB Majstrovstvá Európy
 • Dominik ANTOŠ ... právo požiadať o Elite PRO kartu v nominácii men´s physique získal vďaka opakovane dobrým výsledkom na súťažiach série 2018 Diamond Cup v Srbsku, Poľsku, Česku a v Luxembursku
 • poznámka ... podľa dostupných informácií, národná federácia môže odporučiť udelenie Elite PRO karty aj športovcom, ktorí priamo nesplnili kritéria na jej udelenie - podrobnosti nájdete v samostatnom článku

Na druhej strane, aj výsledky športovcov asociácie na IFBB Majstrovstvách Európy a série súťaží Diamond Cup sú dobrou reklamou pre asociáciu a aj IFBB International (ak sú prezentované).

Rovnako tak pre konkurenčnú vetvu môžu byť reklamou výsledky, ktoré dosahujú súťažiaci zo Slovenska v IFBB PRO League (pravdou ale je, že po rozkole medzi IFBB International a NPC - IFBB PRO League žiaden reprezentant Slovenska nesúťažil v rámci IFBB PRO League; oficiálne tento štatút si ponechal Tomáš TABAČIAR a Andrej MOZOLÁNI, stanovisko štvorice Čambal - Cakoci - Pohánková - Pleváková je neutrálne), resp. v NPC PRO kvalifikačných súťažiach - tu okrem spomínaného Muráňa výraznejšie uspela v nominácii fitness už iba Stanka DOLINSKÁ (tá si navyše aktuálne vybojovala IFBB PRO kartu a stala sa po Majorovej, Žigalovej a Kinskej ďalšou Slovenkou, ktorá môže bojovať o postup na Olympia Weekend).

To, na ktorú stranu sa súťažiaci "priklonia" má v tejto nejednoznačnej situácii asociácia vo vlastných rukách - iba kroky a aktivita jej TOP funkcionárov (napr. stále spomínaná férovosť v rozhodovaní na domácich súťažiach a s tým spojený výber rozhodcov bez postranných záujmov, jasne definované nominačné pravidlá platné pre reprezentantov na medzinárodnej scéne, aktivity v prospech športovcov - aj tých, ktorí získali právo požiadať o Elite PRO kartu atď.) rozhodne  o tom, či súťažiaci ostanú verní asociácii a IFBB International, alebo si zvolia inú cestu. Veď, ako som spomenul na začiatku, aktuálne už majú na výber medzi niekoľkými, takmer rovnocennými možnosťami.

Diskusia k článku:

AMIX diskusia