Dobrá správa pre Slovensko - prehodnotia sa pravidlá udeľovania Elite PRO kariet

Dobrá správa pre Slovensko - prehodnotia sa pravidlá udeľovania Elite PRO kariet


Odliv súťažiacich z asociácie, spôsobený aj pravidlami platnými pre udeľovanie PRO kariet (prvá varianta, v ktorej sa za prestup požadoval aj poplatok 3000€ bola prijatá v januári 2017 Výkonným výborom v zložení Mlsna, Antal, Hečko, Kovalčík, Muller; druhá varianta, už bez poplatku, ale okrem iného opäť s podmienkou súťaženia pod hlavičkou asociácie na IFBB Majstrovstvách sveta a IFBB Majstrovstvách Európy minimálne 3 roky bola odsúhlasená po rozchode IFBB International s NPC - IFBB PRO League v závere roku 2017) by sa mohol zastaviť. Prečo si to myslím?

Dôvodom je skutočnosť, že podľa aktuálnych informácií, už tento týždeň by mali byť odsúhlasené nové, podstatne ústretovejšie pravidlá umožňujúce prestup do novokreovanej organizácie Elite PRO. Ako som upozornil niekoľkokrát v článkoch, venovaných tejto problematike, v situácii, kedy súťažiaci majú na výber v podstate z viacerých rovnocenných možností na súťaženie a naplnenie svojich ambícií, o zotrvaní v asociácii rozhodne ústretovosť a pravidlá. Tie by mali jasne hovoriť nielen o tom, kto môže/nemôže reprezentovať Slovensko na Európskych a Svetových šampionátoch (tak, aby naši reprezentanti nekončili na poslednom/predposlednom mieste resp. mali problém na dopingových testoch), ale aj o o súťažení na medzinárodných súťažiach Diamond Cup, Arnold Classic Europe a ďalších súťažiach, na ktorých je možné bojovať o štatút profesionálneho športovca v Elite PRO organizácii.
Prípad Faktorová (tá získala právo požaidať o Elite PRO kartu na súťaži 2018 Diamond Cup Malta, po tom, ako asociácie jej udelenie nepodporila nasledovala nepekná roztržka na sociálnych sieťach do ktorej sa zapojili aj viacerí vtedajši funkcionári - výsledkom bol odchod Faktorovej zo štruktúr IFBB Slovakia a "prestup" ku konkurencii) pôsobil demotivujúco na športovcov, ktorí na spomínané súťaže prichádzajú (za vlastné peniaze) súťažiť aj s nádejou, že získajú PRO štatút. Čo hovoria aktuálne informácie, ktoré by mohli tento demotivujúci faktor raz a navždy zmiesť zo stola?

Jednoznačne to, že ten súťažiaci z portfólia IFBB Slovakia, ktorý splní aktuálne platné pravidlá na udelenie Elite PRO karty, ju bez ďalších podmienok a prieťahov (krátko na to, ako o ňu požiada) aj získa. Pripomeniem, že na Slovensku pôsobí od začiatku tohto roka združenie Elite PRO Slovakia dvojice Milan ČÍŽEK - Alexander HLOBIK (združenie má podporu portálu EastLabs.SK - tu sme v pozícii mediálneho partnera), ktoré zastrešuje súťaženie v organizácii Elite PRO pre tých profesionálnych atlétov, ktorí prejavili záujem o členstvo. Členmi združenia sú (okrem iných) aj Adela ONDREJOVIČOVÁ a Michal KRIŽÁNEK, ktorí v tomto roku nastúpili na viaceré Elite PRO súťaže, nepoznali chuť porážky a získali už právo nastúpiť na 2018 Elite PRO World Championships - ženy budú súťažiť v Číne, muži v Taliansku.

Elite PRO Slovakia

"Aj ja som zachytil informáciu, ktorú v interview zverejnil prezident Mlsna o tom, že sa v asociácii chystá prehodnotenie skôr schválených pravidiel na udeľovanie Elite PRO kariet", povedal pre náš portál Alexander HLOBIK, jedna z rozhodujúcich osobností združenia Elite PRO Slovakia. "Myslím, že situácii by prospelo, ak by jeho návrh Výkonný výbor čo najskôr schválil a zverejnil aj prostredníctvom stránky asociácie."

Prínos Elite PRO Slovakia združenia primárne pre IFBB International a sekundárne aj asociáciu je nespochybniteľný. Pripomeňme si, kto má aktuálne právo požiadať o Elite PRO kartu:

  • Peter TATARKA ... právo požiadať o Elite PRO kartu v nominácii bodybuilding získal po výsledku na 2017 IFBB Svetovom šampionáte a potvrdil ho úspechom na súťaži 2018 Diamond Cup Ostrava - Česko
  • Erik MALATÍN ... právo požiadať o Elite PRO kartu v nominácii bodybuilding získal po úspechu na súťaži 2018 Diamond Cup Čačak - Srbsko
  • Alžbeta PEŤKOVÁ ... právo požiadať o Elite PRO kartu v nominácii bodyfitness získala po úspechu na 2017 IFBB Svetovom šampionáte, aj vďaka 4. miestu v konečnom rebríčku 2017 WorldRanking
  • Timea TRAJTEĽOVÁ ... právo požiadať o Elite PRO kartu v nominácii bikinifitness získala po úspechu na súťaži 2017 IFBB Svetový šampionát, aj vďaka 5. miestu v konečnom rebríčku 2017 WorldRanking
  • Beáta GRAŇÁKOVÁ ... právo požiadať o Elite PRO kartu v nominácii bikinifitness získala po úspechu na súťaži 2018 Diamond Cup Ostrava - Česko
  • Eva BANÍKOVÁ ... právo požiadať o Elite PRO kartu v nominácii fitness získala po úspechu na súťaži 2018 Arnold ClassicAfrica; zároveň si vybojovala postup na 2018 Elite PRO Majstrovstvá sveta
  • Michaela PAVLEOVÁ ... právo požiadať o Elite PRO kartu v nominácii fitness získala po úspechu na súťaži 2017 IFBB Majstrovstvá sveta
  • Kristína JURICOVÁ ... právo požiadať o Elite PRO kartu v nominácii fitness získala po úspechu na súťaži 2018 IFBB Majstrovstvá Európy
  • Dominik ANTOŠ ... právo požiadať o Elite PRO kartu v nominácii men´sphysique získal vďaka opakovane dobrým výsledkom na súťažiach série 2018 Diamond Cup v Srbsku, Poľsku, Česku a v Luxembursku
  • poznámka ... podľa dostupných informácií, národná federácia môže odporučiť udelenie Elite PRO karty aj športovcom, ktorí priamo nesplnili kritéria na jej udelenie

Diskusia k článku:

AMIX diskusia