VIDEOKLIP - víťazstvo Adely ONDREJOVIČOVEJ na 2019 Arnold Classic Africa

VIDEOKLIP - víťazstvo Adely ONDREJOVIČOVEJ na 2019 Arnold Classic Africa

Účasť EastLabsPhoto.comTeam-u na TOP súťažiach IFBB International scény a organizácie Elite PRO aj v roku 2019 je možná vďaka podpore od spoločnosti AMIX Nutrition a ďalších partnerov. Ďakujeme za podporu, vážime si spoluprácu s vami. Vďaka Vašej podpore majú fanúšikovia bodybuilding/fitness scény na Slovensku informácie aj o členoch združenia Elite PRO Slovakia.

Výprava Asociácie Elite PRO pod vedením Milana ČÍŽEKA a Alexandra HLOBIKA v Johannesburgu, dejisku prestížneho 2019 Arnold Classic Africa, zožala úspech nad všetky očakávania. Traja zo štyroch reprezentantov Slovenska a Čiech, členov Asociácie, sa do Európy vrátia so zlatom, bonusom je štvrtý kov, ktorý má zafarbenie bronzu.  Zo Slovenska zlato získali Adela ONDREJOVIČOVÁ (Elite PRO Bodyfitness) a Michal KRIŽÁNEK (Elite PRO Bodybuilding OPEN), z českej časti Asociácie Elite PRO zlatom k skvelej bolancii prispela Michaela KOHUTOVÁ (Elite PRO Women´s Physique), bronz pridal Lumír ŠTEFEK (Elite PRO Classic Physique).

V Johannesburgu uspela aj hviezda svetového bodyfitness, členka Asociácie Elite PRO Adela ONDREJOVIČOVÁ. Jej víťaznú cestu k trofeji z 2019 Arnold Classic Africa vám priblíži nasledujúci videoklip.

2019 Arnold Classic Africa - Champion Adela ONDREJOVIČOVÁ, Elite PRO Bodyfitness
 

Discussion at the article:

AMIX diskusia