SENTINEK a ŠKADRA vs KRIŽÁNEK - príprava na jesennú súťažnú sezónu, 4. časť

SENTINEK a ŠKADRA vs KRIŽÁNEK - príprava na jesennú súťažnú sezónu, 4. časť

Účasť EastLabsPhoto.comTeam-u na TOP súťažiach IFBB International scény a organizácie Elite PRO aj v roku 2019 je možná vďaka podpore od spoločnosti AMIX Nutrition a ďalších partnerov. Ďakujeme za podporu, vážime si spoluprácu s vami. Vďaka Vašej podpore majú fanúšikovia bodybuilding/fitness scény na Slovensku informácie aj o členoch združenia Elite PRO Slovakia.
AMIX Patriot Fitness Weekend

Súťažou 2019 AMIX Patriot Fitness Weekend vo Vranove nad Topľou odštartuje na domácej scéne jesenná súťažná sezóna v asociácii SAFKST. Veľké ambície v nej opäť má dvojica vojakov z povolania - masters súťažiaci Miro ŠKADRA, aj na medzinárodnú súťažnú scénu sa chystajúci classic physique (classic bodybuilder), 25 ročný Tomáš SENTINEK. V predchádzajúcich troch videoklipoch ste mali možnosť vidieť výber z ich tréningov (jeden absolvovali v Činkárni Čambal Petržalka) a rovnaký obsah bude mať aj videoklip štvrtý - v ňom so tréning odgtréneovl s chlapcami aj najlepší Elite PRO súťažiaci, ťažkotonážnik zo Slovenska Michal KRIŽÁNEK. A prišlo aj na lekciu pózovania.

SENTINEK a ŠKADRA vs KRIŽÁNEK - príprava na 2019 jesennú súťažnú sezónu, 4. časť
Discussion at the article:

AMIX diskusia