2021 AMIX EastLabs Best - hodnotiace kritériá, bodovanie, nominácie

2021 AMIX EastLabs Best - hodnotiace kritériá, bodovanie, nominácie

2021 AMIX EastLabs Best
Projekt EastLabs Best vstúpil do 8. ročníka svojej existencie a tak ako je zvykom, aj tentokrát začíname tým, že zadefinujeme presné hodnotiace kritériá. Podľa nich budeme v jarnej a jesennej súťažnej sezóne 2021 prideľovať body jednotlivým súťažiacim a na základe bodového súčtu zistíme, kto si zaslúži titul Best.

"Aj v roku 2021 našim hlavným partnerom v projekte EastLabs Best je spoločnosť AMIX Nutrition tzn. pomenovanie celého projektu je 2021 AMIX EastLabs Best", povedal pre náš portál Igor KOPČEK, ktorý s myšlienkou bodovať súťažiacich z IFBB Slovakia prišiel ešte v roku 2014. "Hodnotiace kritériá, podľa ktorých súťažiaci získavajú body za svoje výsledky. sa v porovnaní s rokom 2019 nemenia. Pri hodnotení budeme vychádzať iba z výsledkových listín zverejňovaných na stránkach IFBB International (tzn. bodovať sa budú tie súťaže, ktoré sú súčasťou kalendára súťaží IFBB) a SAFKST."

"Pravdou je, že po skúsenostiach zo súťažnými sezónami 2017 a 2018, kedy na medzinárodné súťaže nastupovali aj súťažiaci zo SAFKST, ktorí končili na posledných/predposledných miestach resp. ďaleko pred bránami finále, po prvý krát sme uvažovali aj o tzv. mínusových bodoch za umiestnenie. Mínusové body v prípade neúspechu na medzinárodnej scéne mali byť akýmsi signálom - precenil som svoju výkonnosť resp. nominačná komisia zlyhala, Tento koncept bodovania však v roku 2019 použitý nebol a nebudeme ho používať ani v roku 2021", dokončil Igor KOPČEK.

Jednu zo špeciálnych trofejí v roku 2021 získajú

 • absolútne najlepší súťažiaci/súťažiaca zo seniorských nominácií
 • absolútne najlepší súťažiaci/súťažiaca z juniorských nominácií
 • najlepší oddiel
 • absolútny víťaz bodovacej súťaže 2021 AMIX EastLabs Best

Zoznam absolútnych víťazov bodovacej súťaže EastLabs Best

 • 2014 ... Olívia POHÁNKOVÁ (bikinifitness)
 • 2015 ... Olívia POHÁNKOVÁ (bikinifitness)
 • 2016 ... Saskia CAKOCI (bikinifitness)
 • 2017 ... Timea TRAJTEĽOVÁ (bikinifitness)
 • 2018 ... Dominik ANTOŠ (men´s physique)
 • 2019 ... Boris PALOVIČ (classic bodybuilding)
 • 2020 ... kvôli pandemickej situácii sa v tomto roku výsledky nevyhlasovali
 • 2021 ... ???

Hodnotiace kritéria platné pre rok 2021

Od roku 2014 portál EastLabs.SK organizuje "bodovaciu súťaž" (pripomeniem, že jej názov je EastLabs Best), ktorej prvotným cieľom bolo na základe presne stanovených pravidiel objektívne určiť, kto zo súťažiacich Slovenskej asociácie fitness, kulturistiky a silového trojboja (v presne stanovených kategóriách) je v danom roku najlepší. Cieľ sa nezmenil, no postupom času pribudli nové hodnotiace kritéria a aj kategórie. Kvôli väčšej objektívnosti hodnotenia aj v 8. ročníku budeme používať osvedčené pravidlá prideľovania bodov za jednotlivé súťaže. Pripomeňme si, aké sú pravidlá bodovania.
AMIX EastLabs Best PALOVIČ

Amatérske súťaže - koeficient, súťaže rozdelené do skupín podľa náročnosti

 • 6. skupina ... IFBB World Ranking (TOP3 menej ako 100 súťažiacich, TOP6 100 až 200 súťažiacich, TOP12 201-400 súťažiacich, TOP20 401-600 súťažiacich, TOP30 viac ako 600 súťažiacich )
 • 5. skupina ... IFBB Majstrovstvá sveta
 • 4. skupina ... IFBB Majstrovstvá Európy a Arnold Classic Europe
 • 3. skupina ... národné šampionáty (Majstrovstvá Slovenska)
 • 2. skupina ... amatérske súťaže s medzinárodnou účasťou (Diamond Cup a vybrané medzinárodné súťaže v Európe tzn. tie, ktoré sú zverejnené v IFBB kalendári);
 • 1. skupina ... pohárové súťaže (jarné/jesenné pohárové SAFKST; e-SAFKST súťaže)
 • bodový zisk z danej súťaže sa určí po vynásobení počtu bodov za dané umiestnenie príslušným koeficientom súťaže; napr. Majster sveta získa 30 bodov (6 bodov x 5 koeficient súťaže), Majster Európy 24 bodov (6x4), Majster Slovenska 12 bodov (6x2) ... v prípade, že v kategórii nastúpi minimálne 8 súťažiacich

Amatérski súťažiaci - bodovanie ... bodový zisk v závislosti na umiestnení na súťaži

 • 1. miesto ... 6 bodov
 • 2. miesto ... 5 bodov
 • 3. miesto ... 4 bodov
 • 4. miesto ... 3 bodov
 • 5. miesto ... 2 body
 • 6. miesto ... 1 bod
 • absolútny víťaz ... pripíše si ku konečnému bodovému súčtu plus body - ich počet je rovnaký, ako získal na danej súťaži, kde dokázal zvíťaziť v boji o titul absolútneho víťaza
 • daný bodový zisk je platný v prípade, že v kategórii nastúpi minimálne 8 súťažiacich; v prípade nižšieho počtu účastníkov sa bodový zisk upravuje/znižuje - súťažiaci na poslednom a predposlednom mieste nezíska žiadne bodové hodnotenie, bodovanie od umiestnenia nad predposledným miestom začína 1 bodom; príklad: na Majstrovstvách Slovenska v kategórii kulturistika do 80kg nastúpia šiesti kulturisti, súťažiaci na 6. a 5. mieste nezískavajú žiadne body, ďalšie miesta sa bodujú nasledovne - 4. miesto 3 body (1 bod x koeficient súťaže 3), 3. miesto 6 bodov (2x3), 2. miesto 9 bodov (3x3), 1. miesto 12 bodov (4x3)
 • poznámka: zisk Elite PRO karty priamo na súťaži od januára 2021 do decembra 2021 sa oceňuje bodovou prémiou 20 bodov; pri opakovanom zisku Elite PRO karty v danom období sa do konečného súčtu započítava 30 bodov (bez ohľadu na získaný počet Elite PRO kariet)

Discussion at the article:

AMIX diskusia