2024 AMIX EastLabs Best - aké je priebežné poradie?

2024 AMIX EastLabs Best - aké je priebežné poradie?

Projekt Hall of Fame - Sieň slávy kulturistiky a fitness na Slovensku
vznikol aj vďaka podpore od spoločnosti
AMIX Nutrition.
Fall of Fame - Slovenská sieň slávy v kulturistike/fitness

Projekt EastLabs Best rokom 2024 vstúpil do 11. ročníka svojej existencie a tak ako je zvykom, aj tentokrát sme si zadefinovali presné hodnotiace kritériá. Podľa nich budeme v jarnej a jesennej súťažnej sezóne 2024 prideľovať body jednotlivým súťažiacim a na základe bodového súčtu zistíme, kto si zaslúži titul AMIX EastLabs Best.

V porovnaní s predchádzajúcimi ročníkmi, aktuálne body budú získavať nielen súťažiaci zo Slovenska, ale už aj reprezentanti Čiech. O bodových ziskoch rozhodnú výhradne medzinárodné súťaže organizované pod hlavičkou organizácie IFBB International.
2024 AMIX EastLabs Best

2024 AMIX EastLabs Best - priebežné poradie
Kateřina OTTOVÁ, Bikini ... 14 bodov
Bronislav DAVID, Men´s Physique ... 13 bodov
Michaela KNAPIKOVÁ (SVK), Bikini ... 10 bodov
Vladimíra KŘÍŽOVÁ, Bodyfitness ... 10 bodov
Jan KAŠČÁK, Classic Physique ... 9 bodov
Marek LIKAVČAN (SVK), Classic Bodybuilding ... 8 bodov
Levetne TÁRKÁNYI (SVK), Classic Bodybuilding ... 5 bodov
Barbora LABUDOVÁ, FitModel ... 5 bodov
Bogdana BASHTA, Bikini ... 5 bodov

2024 Dubai Muscle Show
Levetne TÁRKÁNYI (SVK), 2. miesto (9 súťažiacich) Classic Bodybuilding ... 5 bodov

2024 Mr. Universe Prague
Jan KAŠČÁK, 1. miesto (7 súťažiacich) Classic Physique + Elite PRO ... 5 + 4 bodov
Tomáš KOLENSKÝ, 2. miesto (7 súťažiacich) Classic Physique ... 4 bodov
Danile BOŽEK, 4. miesto (7 súťažiacich) Classic Physique ... 2 body
Vladimíra KŘÍŽOVÁ, 1. miesto (4 súťažiace) Master Bodyfitness ... 2 body
Natalia KORNIIUK, 1. miesto (3 súťažiace) Master Wellness ... 1 bod
Adam WLLART, 1. miesto (4 súťažiaci) Muscular Men´s Physique ... 2 body
Vladimíra KŘÍŽOVÁ, 1. miesto (8 súťažiacich) Bodyfitness + Elite PRO ... 6 + 4 bodov
Eliška SMEJKALOVÁ, 3. miesto (8 súťažiacich) Bodyfitness ... 4 body
Diana DOSKALU, 4. miesto (8 súťažiacich) Bodyfitness ... 3 body
Adam HRITZ (SVK), 2. miesto (5 súťažiacich) Bodybuildimg ... 2 body
Filip OREL, 1. miesto (4 súťažiaci) Bodybuilding ... 2 body
Jakub CAHA, 2. miesto (4 súťažiaci) Bodybuilding ... 1 bod
Daniela TÓTHOVÁ, 1. miesto (4 súťažiace) Junior Bikini ... 2 body
Vendula SEKYROVÁ, 2. miesto (4 súťažiace) Junior Bikini ... 1 bod
Martina GROMOVÁ, 2. miesto (6 súťažiacich) Master Bikini ... 3 body
Adela STONAVSKÁ, 4. miesto (6 súťažiacich) Master Bikini ... 1 bod
Jozef GREGUŠ (SVK), 2. miesto (6 súťažiacich) Master Bodybuilding ... 3 body
Michal SITTER, 3. miesto (6 súťažiacich) Master Bodybuilding ... 2 body
Jan KUBO, 4. miesto (6 súťažiacich) Master Bodybuilding ... 1 bod
Marek LIKAVČAN (SVK) 1. miesto (6 súťažiacich) Classic Bodybuilding + Elite PRO ... 4+4 bodov
Michal KROPÁČEK 2. miesto (6 súťažiacich) Classic Bodybuilding ... 3 body
Lucie JAKEŠOVÁ 1. miesto (3 súťažiace) Women´s Physique ... 1 bod
Jana VOJTÍŠKOVÁ 1. miesto (5 súťažiace) Wellness ... 3 body
Nataliia KORNIIUK 1. miesto (3 súťažiace) Wellness +Overall  ... 1 bod + 4 body
Barbora LABUDOVÁ 2. miesto (8 súťažiacich) FitModel ... 5 bodov
Marta MATUŠÍKOVÁ (SVK) 3. miesto (8 súťažiacich) FitModel ... 4 body
Ester VIZNEROVÁ (SVK) 4. miesto (8 súťažiacich) FitModel ... 3 body
Tatiana BERMANOVÁ 6. miesto (8 súťažiacich) FitModel ... 1 bod
Tomáš HANZELKA 2. miesto (4 súťažiaci) Men´s Physique ... 1 bod
Bronislav DAVID 1. miesto (7 súťažiacich) Men´s Physique + Overall + Elite PRO ... 5 + 4 + 4 bodov
Marián DERDÁK (SVK) 3. miesto (7 súťažiacich) Men´s Physique ... 3 body
Pavel TÓTH 5. miesto (7 súťažiacich) Men´s Physique ... 1 bod
Patrik PrOVAZNÍK 2. miesto (3 súťažiaci) Master Men´s Physique ... 1 bod
Michaela KNAPIKOVÁ (SVK) 1. miesto (9 súťažiacich) Bikini + Elite PRO ... 6 + 4 bodov
Bogdana BASHTA 2. miesto (9 súťažiacich) Bikini ... 5 bodov
Kateřina OTTOVÁ 1. miesto (4 súťažiace) Bikini + Overall + Elite PRO ... 2 + 8 + 4 bodov
Marta MATUŠÍKOVÁ (SVK) 2. miesto (4 súťažiace) Bikini ... 1 bod
Vendula SEKYROVÁ 4. miesto (6 súťažiacich) Bikini ... 1 bod
Martina GROMOVÁ 2. miesto (6 súťažiacich) Bikini ... 3 body
Veronika PEKAŘOVÁ 4. miesto (6 súťažiacich) Bikini ... 1 bod
Natalie SAZAMOVÁ 2. miesto (4 súťažiace) Bikini ... 1 bod

2024 IFBB Diamond Cup Malta
Matek HOVANČÍK (SVK) 1. miesto (3 súťažiaci) Men´s Physique ... 1 bod

2024 IFBB Mr. Universe Lichtenstein
Natalie SAZAMOVÁ 4. miesto (13 súťažiacich) Bikini ... 3 body

Discussion at the article:

AMIX diskusia