Peter ŠIMONIČ vs Igor KOPČEK - EastLabs Radio Podcast

Peter ŠIMONIČ vs Igor KOPČEK - EastLabs Radio Podcast

Projekt Hall of Fame - Sieň slávy kulturistiky a fitness na Slovensku
vznikol aj vďaka podpore od spoločnosti
AMIX Nutrition.
Fall of Fame - Slovenská sieň slávy v kulturistike/fitness

Meno Peter ŠIMONIČ sa vo výsledkových listinách domácich súťaží objavuje od roku 2018 a napriek tomu, že jeho forma na súťažnom pódiu bola spravidla mimoriadna, pár rokov si musel počkať aj na mimoriadny výsledok. Ten získal v tomto roku, na 2023 IFBB Majstrovstvách Európy, kde v kategórii Master Bodybuilding 50 až 54 rokov skončil na skvelom 3. mieste.

Ako sa z kondičného cvičenca stal TOP masters bodybuilder a ako sa mu darí tréning (prípravu na súťaže) zladiť s náročným koníčkom, ktorým je rybárstvo? To aj vám ŠIMONIČ prezradí v nasledujúcom rozhovore. Nech sa páči priatelia, počúvajte!

Peter ŠIMONIČ vs Igor KOPČEK - EastLabs Radio Podcast

Discussion at the article:

AMIX diskusia