Pripomeniem - športovci priniesli pre SAKFST rekordný príspevok peňazí

Pripomeniem - športovci priniesli pre SAKFST rekordný príspevok peňazí

Prvé mesiace každého roku prinášajú pre SAFKST aj definitívne potvrdenie sumy, ktorú získa vedenia asociácie zo štátnej pokladnice a s ktorou môže počítať v nasledujúcich mesiacoch na naplnenie svojich plánov a zámerov. Pripomeniem, že o výške dotácie od štátu rozhoduje niekoľko faktorov, medzi ktorými na prvom mieste stoja predovšetkým výsledky, ktoré športovci asociácie dosahujú na medzinárodnej scéne. Presnejšie na IFBB Majstrovstvách Európy a IFBB Majstrovstvách sveta pre vetvu kulturistika a fitness, IPF Majstrovstvách Európy a IPF Majstrovstvách sveta pre vetvu silového trojboja.
Od minulého roku štátna dotácia prichádza na účet asociácie oddelene pre silový trojboj aj pre kulturistiku a fitness, čo znamená, že obe vetvy si "gazdujú" (resp. mali by si) nezávisle na sebe. Suma peňazí, ktorú má asociácia k dispozícii, sa z roka na rok navyšuje (zopakujem - predovšetkým vďaka výsledkom športovcov) a výnimkou nebude ani rok 2018.

Rovnako ako v roku 2017, aj v tomto roku je mimoriadne vysoká suma určená priamo pre oddiely, v ktorých pôsobia juniorskí športovci. Tak ako v roku predchádzajúcom, aj v tomto preto čakám doslova "bitku" o TOP juniorky/dorastenky z nominácií bikinifitness a fitness (bokom určite neostanú aj juniori) - oddiely, za ktoré budú súťažiť, si totiž môžu prilepšiť o podiel z finančného balíka vo výške minimálne cca 69.500€. Vedenie asociácie má navyše k dispozícii cca 92.700€ pre rozvoj talentovaných športovcov vo vetve kulturistika a fitness tzn. môže takmer každému talentu bez problémov zafinancovať nielen odpočinkovo-rehabilitačné, ale aj edukačné projekty zamerané na cielený rozvoj výkonnosti. Napríklad v rozsahu, ktorý som ešte začiatkom júna 2017 opísal v sérii článkov Aj v SAFKST treba mať víziu, alebo plán ako a čo ďalej

Prehľad príspevkov pre SAKFST od štátu od roku 2011 do 2017

 • 2017 ... 521.051,00€ (z toho 48.000€ pre TOP team, 473.051€ pre obe vetvy) + dodatočne 21.500 na odmeny pre úspešných športovcov a trénerov a 15.500 na Športfestival organizovaný pod organizačnou taktovkou p. Milana Gabrhela
 • 2016 ... 360.120,00€
 • 2015 ... 260.000,00€
 • 2014 ... 263.320,00€
 • 2013 ... 268.560,00€
 • 2012 ... 170.069,00€
 • 2011 ... 145.308.00€

Podľa aktuálnych informácií, "štát" vyčlenil pre vetvu Kulturistika a fitness pre rok 2018 o rovných 43.807€ viac (cca o 10,5%), ako v roku 2017 a tak táto vetva môže kalkulovať s celkovou sumou 463.265€. Ako (podľa zmluvy uzavretej medzi prezidentom SAFKT Borisom MLSNOM a ministerkou Martinou LUBYOVOU) musí byť použitá?

 • a) najmenej 15 % výšky Príspevku použije na Účel športu mládeže s jeho príslušnosťou; Prijímateľ sumu určenú podľa tohto písmena rozdelí podľa pomeru aktívnych športovcov evidovaných v zdrojovej evidencii Prijímateľa na sumu určenú pre športové odvetvia individuálnych športov a na sumu určenú pre športové odvetvia kolektívnych športov, a následne takto určené sumy rozdelí pomerne medzi športové kluby podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov v individuálnych športoch alebo počtu súťažiacich družstiev do 23 rokov v kolektívnych športoch v sume 69 489 eur
 • b) najmenej 20% výšky Príspevku použije na Účel rozvoja talentovaných športovcov v sume 92 653 eur
 • c) najmenej 25% výšky Príspevku použije na Účel športovej reprezentácie v sume 115 816 eur
 • d) najviac 15% výšky Príspevku použije na Účel výdavkov na správu a prevádzku v sume 69 489 eur (tzn. platy funkcionárov, nájom kancelárkych priestorov, kancelárske potreby, úhrada telefónov, reklama pre asociáciu a pod.)
 • e) na kapitálové výdavky v sume 60 000 eur (diagnostický prístroj, kulturistické športové náčinie a náradie, športové podlahy - tatami)

Podľa aktuálnych informácií, "štát" vyčlenil pre vetvu Silový trojboj pe rok 2018 o rovných 21.614€ (cca 40%) menej, ako v roku 2017 a tak táto vetva môže kalkulovať s celkovou sumou 31.979€. Ako (podľa zmluvy uzavretej medzi prezidentom SAFKT Borisom MLSNOM a ministerkou Martinou LUBYOVOU) musí byť použitá?

 • a) najmenej 15 % výšky Príspevku použije na Účel športu mládeže s jeho príslušnosťou; Prijímateľ sumu určenú podľa tohto písmena rozdelí podľa pomeru aktívnych športovcov evidovaných v zdrojovej evidencii Prijímateľa na sumu určenú pre športové odvetvia individuálnych športov a na sumu určenú pre športové odvetvia kolektívnych športov, a následne takto určené sumy rozdelí pomerne medzi športové kluby podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov v individuálnych športoch alebo počtu súťažiacich družstiev do 23 rokov v kolektívnych športoch v sume 4 796 eur
 • b) najmenej 20% výšky Príspevku použije na Účel rozvoja talentovaných športovcov v sume 6 395 eur
 • c) najmenej 25% výšky Príspevku použije na Účel športovej reprezentácie v sume 7 994 eur
 • d) najviac 15% výšky Príspevku použije na Účel výdavkov na správu a prevádzku v sume 4 796 eur (tzn. platy funkcionárov, nájom kancelárkych priestorov, telefóny, reklama pre asociáciu a pod.)
 • e) na kapitálové výdavky v sume 0 eur


Discussion at the article:

AMIX diskusia