Fotogaléria - juniori na 2019 IFBB Diamond Cup Ostrava

Fotogaléria - juniori na 2019 IFBB Diamond Cup Ostrava

Účasť EastLabsPhoto.comTeam-u na TOP súťažiach IFBB International scény a organizácie Elite PRO aj v roku 2019 je možná vďaka podpore od spoločnosti AMIX Nutrition a ďalších partnerov. Ďakujeme za podporu, vážime si spoluprácu s vami. Vďaka Vašej podpore majú fanúšikovia bodybuilding/fitness scény na Slovensku informácie aj o členoch združenia Elite PRO Slovakia.

Súťaž 2019 IFBB Diamond Cup Ostrava bola príležitosťou aj pre reprezentantov Slovenska zmerať si svoje sily so zahraničnou konkurenciou.

Aktuálne platí v SAFKST smernica prijatá v marci 2019, podľa ktorej na medzinárodných súťažiach môžu súťažiť iba tí, ktorí na domácej scéne nastúpili minimálne na 3 súťaže - v prípade juniorov za posledných 12, v prípade seniorov za posledných 24 mesiacov. Smernica hovorí, že výnimky sa udeľujú iba ojedinele, aj to iba úspešným reprezentantom. Povolenie na štart na medzinárodných súťažiach, ktoré sú v kalendári SAFKST, má na starosti pracovník sekretariátu a ŠTK, o účasti na súťažiach mimo kalendára (tam sú napríklad pohárové súťaže v susednom Česku, Rakúsku a pod.) rozhoduje vždy Výkonný výbor.

Táto smernica už v tomto roku prísne reguluje počty tých, ktorí môžu reprezentovať Slovensko na medzinárodnej scéne, vrátane série súťaží IFBB Diamond Cup, alebo tradičného Arnold Classic Europe. Súťaží, kde sa platí štartovné (seniori spravidla 200€, juniori o polovicu menej), k tomu treba pripočítať cestovné a ubytovacie náklady. Všetko si to hradia súťažiaci. Samozrejme. Prečo to spomínam?
Príprava na súťaže nie je lacnou záležitosťou a rovnako aj súťaženie, každý si musí dôkladne zvážiť svoje možnosti. Súťažené, ale aj finančné. Áno, asociácia má k dispozícii 25% príspevok od štátu na repre účely - ale aj tieto financie musia byť vynakladané rozumne. A v prospech tých, ktorí sú predovšetkým úspešní. Aspoň tak b yto malo byť. Masovosť sa podporuje z často mnou spomínaného 15% príspevku, pre talenty je tu 20% príspevok. Ukazuje sa, že prichádzať na repre zrazy s cieľom "áno, budem súťažiť - ak mi všetko SAFKST preplatí, bez ohľadu na môj výsledok" nebude ten najsprávnejší prístup. Asi férovejší je postup - uspeješ, máš maximálnu podporu. A financie by mal za úspešného reprezentanta získavať aj materský oddiel. Aj zo spomínaných 25% z príspevku od štátu určených na podporu reprezentácie.Pravdou ale je, že súťažiaci iba vo výnimočných prípadoch súťažia systémom jar/jeseň a v prípade bodybuilding nominácií od jednej súťažnej sezóny po druhú uplynie aj 12, či 18 mesiacov - pre takýchto atlétov splniť smernicu v prípade, že v danej súťažnej sezóne bude na Slovensku (pre ich vekovú kategóriu) jedna - dve súťaž, bude pomerne obtiažne.

Na súťaži 2019 IFBB Diamond Ostrava v juniorských kategóriách napokon súťažilo 5 atlétov zo Slovenska - Alexandra Talačová bola však sama v kategórii bodyfitness junioriek, súťažila spolu zo ženami a ocenená bola ako najlepšia bodyfitnesska do 23 rokov. S akými výsledkami?

2019 IFBB Diamond Cup Ostrava - Junior Men´s Physique2019 IFBB Diamond Cup Ostrava - Junior Classic Bodybuilding2019 IFBB Diamond Cup Ostrava - Junior Bikinifitness

2019 IFBB Diamond Cup Ostrava - Bikinifitness Teen (do 20 rokov)2019 IFBB Diamond Cup Ostrava - Junior Bodyfitness


2019 IFBB Diamond Cup Ostrava - Junior Bodybuilding

Discussion at the article:

AMIX diskusia