PROPOZÍCIE - októbrový 2019 AMIX Patriot Fitness Weekend

PROPOZÍCIE - októbrový 2019 AMIX Patriot Fitness Weekend

Amix Patriot Fitness Weekend


19. a 20. októbra 2019 súťažou 2019 AMIX Patriot Cup odštartuje jesenná súťažná sezóna vo vetve kulturistika/fitness v organizácii SAFKST.

"Súťaž spojenú s menom AMIX Patriot sme zorganizovali vo Vranove nad Topľou v roku 2016 aj 2017 a po ročnej prestávke ju chceme od roku 2019 organizovať každoročne", povedal pre náš portál Igor KOPČEK, organizačný pracovník súťaže. "S viceprezidentom SAFKST Ľubošom MATEJÍČKOM sme sa dohodli, že po jeseni 2019 nami organizované súťaže budeme realizovať už iba na jar.

V prípade 2019 AMIX Patriot Fitness Weekend-u sme zvažovali, aké nominácie a kategórie zaradiť do programu (pozámka - na túto tému Kopček hovoril aj v tomto článku). Chceli sme dať príležitoť na súťaženie predovšetkým mladým, ktorí potrebujú zbierať skúsenosti aj štarty na súťažiach, aby ľahšie naplnili štatút AKTÍVNY ŠPORTOVEC a získali príspevok z tohtoročného balíka cca 74.000€.

Súčasťou sobotňajšieho programu sú na Slovensku (v porovnaní s bikinifitness) menej obsadzované kategórie bodyfitness dorasteniek a junioriek. Dôvod "prečo?" rád vysvetlím.
Ako vieme, fitness má vďaka konceptu DETSKÉ FITNESS postarané o súťažiace, pravdou ale je, že mladé fitnessky môžu súťažiť súbežne aj v nominácii bodyfitness - kritéria na hodnotenie postáv sú totiž v oboch nomináciách ROVNAKÉ. Rozdiel medzi bodyfitness a fitness je iba v zostave. Navyše, nomináciu fitness na 2019 AMIX Patriot Fitness Weekend-e nemôžeme otvoriť pretože javisko je v Dome kultúry Vranov pre fitness voľné zostavy rozmerovo nevyhovujúce. A aj zákulisie nie je priestorovo práve veľkoryso riešené. Bude však dodržané pravidlo - jeden atlét, jedna nominácia, ale súťažiť môže vo viacerých vekových kategóriách.

Spomínam si na IFBB Svetový šampionát juniorov, kde súťažila mladučká Tatiana KOŽUCHOVÁ - ak by ju asociácia prihlásila aj medzi bodyfitnessky, domov by sa vracala s dvoma cennými kovmi. Myslím, že trénerky z detského fitness by mohli svoje pole pôsobnosti rozšíriť práve o bodyfitnessky (z tábora bývalých fitnessiek), ktoré s pribúdajúcim vekom spravidla strácajú motiváciu venovať sa náročným gymnastickým a aj silovým tréningom. Oddielom, súťažiacim a aj trénerkám/trénerom našou súťažou dávame príležitosti, stačí ich iba využiť.

Ďalšou novinou na 2019 AMIX Patriot Ftness Weekend-e sú kategórie ZAČIATOČNÍK, súťažiacich potešíme drobnosťami, ktoré získajú pred prezentáciou, TOP6 najlepších oceníme cennými kovmi. Samozrejme, vyhlásime aj ABSOLÚTNYCH VÍŤAZOV, ich trénerov po prvý krát na Slovensku oceníme cenným kovom (rovnakým, ako je určený pre absolútnych víťazov) a titulom TRÉNER ŠAMPIÓNA", uzavrel Igor KOPČEK.

2019 AMIX Patriot Fitness Weekend

pohárová súťaž v bodybuilding/fitness nomináciách pre dorastenky/dorastencov, juniorky/juniorov/, ženy/mužov a masters súťažiacich

A/ Všeobecné ustanovenia
Usporiadateľ: z poverenia VV SAFKST oddiel kulturistiky a fitness Fitness Akadémia Vranov
Miesto konania: Mestský kultúrny dom (MsDK) Vranov nad Topľou
Dátum konania:

 • 19. október 2019, sobota ... dorastenky/dorastenci a juniorky/juniori
 • 20. október 2019, nedeľa ... ženy/muži a masters

Prihlášky: zástupcovia klubov posielajú prihlášky najneskôr do 12. októbra 2019 prostredníctvom Informačného systému SAFKST cez účet klubu https://www.safkst-info.sk/ (pri problémoch s prihlasovaním kontaktujte Jozefa Benča, 0905 264 870)
Informácie/telefonický kontakt: organizačný pracovník súťaže (Ing. Igor Kopček - 0905-358415; igor.kopcek@yahoo.com); web (www.EastLabs.SK a webové sídlo SAFKST)
Ubytovanie: na vlastné náklad – Hotel Patriot Vranov nad Topľou
Stravovanie: na vlastné náklady
Úhrady: Cestovné náklady + ošatné rozhodcov a delegáta hradí organizátor z prostriedkov SAFKST, ostatní sa zúčastňujú súťaže na vlastné náklady.

B/ Technické ustanovenia
Predpisy: súťaží sa podľa pravidiel SAFKST platných pre nomináciu kulturistika, bikinifitnes, men´s physique, classic physique, wellness fitness
Podmienky štartu:

 • a/ platná licenčná karta SAFKST
 • b/ zápis v Informačnom registri športovcov
 • c/ nalepená členská známka SAFKST za rok 2019
 • d/ včas zaslaná prihláška - súťažiaci, ktorí nebudú prihlásení v stanovenom termíne neobdržia darčekový balíček od organizátorov súťaže, môžu štartovať len po uhradení sankčného poplatku 20€
 • e/ lekárske potvrdenie od všeobecného lekára o zdravotnom stave (nie staršie ako 1 rok v deň konania súťaže)

Námietky: podávajú sa s vkladom 10€; o ich oprávnenosti rozhodne odvolacia komisia v zložení – hlavný rozhodca, delegát SAFKST, riaditeľ súťaže
Doping: usporiadateľ je povinný zabezpečiť miestnosť pre dopingovú kontrolu
Upozornenie: pretekár je povinný na vyzvanie sa podrobiť dopingovej kontrole

Kategórie - sobota, 19. október 2019

 • dorast ... classic physique Open
 • juniori ... ZAČIATOČNÍK classic physique
 • juniori ... classic physique Open
 • juniori ... men´s physique 2 kategórie (do 174, nad 174cm), Overall
 • dorastenky ... bodyfitness Open
 • juniorky ... bodyfitness Open
 • dorastenky ... bikinifitness Open
 • juniorky ... ZAČIATOČNÍK bikinifitness
 • juniorky ... bikinifitness 2 kategórie (166cm, nad 166cm), Overall
 • UPOZORNENIE: na súťaži bude udelené trénerke/trénerovi absolútnej víťazky/absolútneho víťaza ocenenie Tréner šampióna; unikátne cenné kovy získavajú súťažiace/súťažiaci na 1. až 6. mieste

Kategórie - nedeľa, 20. október 2019

 • muži ... bodybuilding 2 kategórie (do 85kg, nad 85kg), Overall
 • muži ... classic physique 2 kategórie (do 175cm, nad 175cm), Overall
 • masters ... bodybuilding, Open
 • muži ... ZAČIATOČNÍK men´s physique
 • muži ... men´s physique 2 kategórie (do 179cm, nad 179cm), Overall
 • ženy ... wellness fitness, Open
 • ženy ... bodyfitness, Open
 • ženy ... ZAČIATOČNÍK bikinifitness
 • ženy ... bikinifitness 2 kategórie (do 166cm, nad 166cm), Overall
 • UPOZORNENIE: na súťaži bude udelené trénerke/trénerovi absolútnej víťazky/absolútneho víťaza ocenenie Tréner šampióna; unikátne cenné kovy získavajú súťažiace/súťažiaci na 1. až 6. mieste

Classic Physique Juniori – maximálne prípustná súťažná hmotnosť

 • do 168cm ... výška – 100 + 2kg
 • od 168,1 do 171cm ... výška – 100 + 3kg
 • od 171,1cm do 175cm ... výška – 100 + 4kg
 • od 175,1cm do 180cm ... výška – 100 + 6kg
 • od 180,1cm do 188cm ... výška – 100 + 7kg
 • od 188,1cm do 196cm ... výška – 100 + 8kg
 • nad 196cm ... výška – 100 + 9kg
 • Príklad: 174,5cm ... 74,5kg + 4kg = 78,5kg ... maximálna súťažná hmotnosť, ktorú môže súťažiaci mať pri prezentácii, je 78,5kg

Classic Physique Muži – maximálne prípustná súťažná hmotnosť

 • do 168cm ... výška – 100 + 4kg
 • od 168,1cm do 171cm ... výška – 100 + 6kg
 • od 171,1cm do 175cm ... výška – 100 + 8kg
 • od 175,1cm do 180cm ... výška – 100 + 11kg
 • od 180,1cm do 188cm ... výška – 100 + 13kg
 • od 188,1cm do 196cm ... výška – 100 + 15kg
 • nad 196cm ... výška – 100 + 15kg
 • Príklad: 174,5cm ... 74,5kg + 8kg = 82,5kg ... maximálna súťažná hmotnosť, ktorú môže súťažiaci mať pri prezentácii, je 82,5kg

C/ Zbor činovníkov
Riaditeľ súťaže: Mgr. Jaroslav Horváth
Zástupca riaditeľa súťaže: Vladimír Tabaka
Čestný riaditeľa súťaže:
Stanislav Švarbalík
Organizačný pracovník: Ing. Igor Kopček
Lekár súťaže: MUDr. Igor Liberko
Ekonóm: Monika Mardžejová
Hudobná réžia: Viliam Hurný + poverený pracovník MsDK

D/ Predbežný časový rozpis a harmonogram súťaže - sobota

 • 9.15 ... zraz všetkých súťažiacich v priestoroch MsDK Vranov, úvodné slovo organizačného pracovníka, odovzdávanie darčekových balíčkov súťažiacim a vstupov do zákulisia
 • 10.15 - 12.00 ... prezentácia súťažiacich
 • 12.15 - 12.45 ... porada rozhodcov
 • od 13.00 ... semifinále a finále súťaže, vyhodnotenie kategórií, súťaž o titul absolútny víťaz

E/ Predbežný časový rozpis a harmonogram súťaže - nedeľa

 • 9.15 ... zraz všetkých súťažiacich v priestoroch MsDK Vranov, úvodné slovo organizačného pracovníka, odovzdávanie darčekových balíčkov súťažiacim a vstupov do zákulisia
 • 10.15 - 12.00 ... prezentácia súťažiacich
 • 12.15 - 12.45 ... porada rozhodcov
 • od 13.00 ... semifinále a finále súťaže, vyhodnotenie kategórií, súťaž o titul absolútny víťaz

F/ Rôzne
Ocenenie: súťažiaci na 1. - 6. mieste v každej kategórii obdržia diplomy a medailu; absolútni víťazi získajú špeciálnu trofej
Hudobný sprievod: každý pretekár v nominácii kulturistika, classic physique odovzdá pri prezentácii CD, alebo USB s hudobným podkladom pre voľnú zostavu, na ktorom môže byť len jedna skladba.
Vstup do priestorov súťaže: s 1-2 pretekármi jeden tréner, 3 a viac pretekárov 2 tréneri voľný vstup - platí pre zákulisie a sektor na státie. Pokiaľ sa súťažiaci a tréneri chcú pohybovať v sektore miesta na sedenie, budú musieť mať zakúpené vstupenky.
Akreditácia: zástupcovia médií (ktoré budú propagovať súťaž minimálne 6 týždňov pred začiatkom) po ohlásení u usporiadateľa súťaže zdarma.
Vstupenky: je možné zakúpiť si výhradne v predpredaji cez objednávkový systém MsDK Vranov - odporúčame využiť predpredaj, je možné, že v deň súťaže už vstupenky nebudú dostupné.
Cena vstupenky: sobota 3€, nedeľa 5€
Upozornenie: pretekári, pretekárky a aj tréneri, ktorí sa budú pohybovať v zákulisí majú prístup len do tejto časti. Na kontrolu oprávnenia vstupu sa budú používať pásky na ruky. Pokiaľ sa súťažiaci a tréneri chcú pohybovať v sektore miesta na sedenie, musia mať zakúpené vstupenky. Pobyt v sektore na státie je možný aj bez vstupenky, s páskou na ruke. Usporiadateľ upozorňuje pretekárov, že v prípade znečistenia šatne, alebo priestorov, kde sa súťaž nachádza, bude udelená pokuta v minimálnej výške 50€ (v závislosti na rozsahu znečistenia). Je zakázané používať farby, ktoré znečisťujú a špinia (krémové farby, napr. Dream Tan). Usporiadateľ nezodpovedá za cenné veci pretekárov uložené v šatniach.

Zmluvní partneri SAFKST: AllStars, FitPlus, Pengym, Tetras, ATP, Muscle&Fitness, Weider
Mediálni partneri organizačného teamu: www.EastLabs.SK, www.BikiniFitness.SK, www.FitnessTreneri.SK, FitnessŠkola s.r.o.

Príležitosť pre Bikini/Wellness Fitness NOVICE - ZAČIATOČNÍČKY

Na súťaži 2019 AMIX Patriot Fitness Weekend sa po rokoch opäť otvoria kategórie pre NOVICE (začiatočníčky) z nominácie BikiniFitness. Začínajúce, ale aj pokročilé bikini/wellness fitnessky (aj ich trénerky/tréneri) informácie nepostrádateľné pre úspešné súťaženie získajú na 11. pokračovaní projektu BikiniFitness Camp, ktorý sa uskutoční od 30. augusta do 1. septembra 2019 v Činkárni Čambal Petržalka.
INFORMÁCIE: saskia.cakoci@gmail.com

BikiniFitness Camp Cinkaren Cambal

Discussion at the article:

AMIX diskusia