Koniec československej edície časopisu Muscle&Fitness

Koniec československej edície časopisu Muscle&Fitness

Keď deň pred odletom na Olympia Weekend 2016 na zlyhanie srdca umrel Ľudo MAJOR, dlhoročný šéfredaktor časopisu Muscle&Fitness vydávaného na Slovensku, akoby predznamenal koniec jednej éry. Rok nato prišiel rozchod IFBB International s NPC/IFBB PRO League a v súčasnosti svet bodybuildingu a fitness je definitívne odlišný v porovnaní s tým, aký bol pred troma, piatimi, alebo desiatimi či dvadsiatimi rokmi.
Nezáujem sponzorov o tlačené médiá, ich podpora influencerov, internetových projektov, alebo financovanie vlastných reklamných kampaní sa prejavili vo výrazne nižšom finančnom balíku, ktoré mali k dispozícii tradičné bodybuilding/fitness časopisy na domácej, ale aj zahraničnej scéne. A kto čerpal informácie zo zahraničných zdrojov, musel za túto výhodu platiť licenčné poplatky pohybujúce sa rádovo desiatkach tisíc v jednom roku.
Ekonomika nepustí - ak nie sú zdroje, treba hľadať cesty, ako ušetriť. A keď to nepomáha, treba projekt ukončiť. Rovnaké rozhodnutie prišlo aj v prípade česko-slovenskej edície časopisu Muscle&Fitness - definitívne posledné číslo tohto mesačníka aktuálne nájdete na stánkoch a na jeho titulke je člen AMIX Teamu Milan ŠÁDEK.
Milan SADEK

Discussion at the article:

AMIX diskusia
Skutočná radosť
author: Oplan | date: 09.09.2019 15:39:26
Škody ktoré napáchal tento plátok sa dajú prirovnať ku škodám ktoré napáchal požiar v Amazónii. Už je to ale za nami. Palec hore.