SAFKST - 10 týždňov do prvej súťaže sezóny 2020

SAFKST - 10 týždňov do prvej súťaže sezóny 2020

12. pokračovanie projektu BikiniFitness Camp sa uskutoční od 6. do 8. marca 2020, vo Vranove nad Topľou, v priestoroch Hotela Patriot. Informácie o tomto projekte získate priamo od organizátorky projektu, ktorou je IFBB Majsterka Európy a IFBB Majsterka sveta,
profesionálna bikinifitnesska Saskia CAKOCI.

Píšte na: saskia.cakoci@gmail.com

DG Nutrition BikiniFitness Camp

Slovenská asociácia fitness kulturistiky a silového trojboja je nielen najstaršou bodybuilding/fitness organizáciou na Slovensku (na našej scéne pôsobí od rozdelenia Československa na dva samostatné štáty a na Slovensku je nástupníckou organizáciou po predchádzajúcom federálnom zväze kulturistiky), ale zároveň najväčšou a jedinou, ktorá má štatút národný športový zväz. Čo to znamená v praxi?

SAFKST (ktorý je unikátnym národným športovým zväzom na Slovensku tým, že "zastrešuje" 2 nezávislé a samostatne financované športy) má masívnu podporu od štátu a na základe dvoch autonómnych zmlúv získa:

  • výhradne pre vetvu bodybuilding/fitness, s 1158 aktívnymi športovcami do 23 rokov za rok 2019 (o ktoré sa postaralo podľa registra zverejneného Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu viac ako 65 SAFKST subjektov c IČO-m - tých najaktívnejších zverejníme a pochválime v samostatnom článku), v roku 2020 dotáciu vo výške cca 591.000€
  • výhradne pre vetvu silové športy - silový trojboj, so 173 aktívnymi športovcami do 23 rokov za rok 2019, v roku 2020 dotáciu vo výške cca 45.000€
  • z nich zrejme bude (tak, ako v predchádzajúcich troch rokoch) maximálne 15% (cca 89.000€ resp. 6.750€) určených na chod jednotlivých vetiev (tzv. účel výdavkov na správu a prevádzku), minimálne 15% (cca 89.000€ resp. 6.750€) pomerne pre oddiely podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov (tzv. účel športu mládeže), minimálne 25% (cca 148.000€ resp. 11.250€) pre športovcov reprezentujúcich Slovensko (tzv. účel športovej reprezentácie), talenty budú podporené tiež minimálne 20% (cca 118.000€ resp. 9.000€) z príspevku (tzv. účel rozvoja talentovaných športovcov) a zvyšných 25% (cca 148.000€ resp. 11.250€) každá vetva môže použiť podľa vlastného uváženia napr. na organizovanie seminárov, kurzov rozhodcov, samozrejme aj súťaží, dotácie oddielom/športovcom atď. (v zmysle zmuvy so štátom), nie však  na vlastný chod.

Financie a masívna podpora oddielom (napr. podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov) je hlavný dôvod, prečo súťaženie v SAFKST je atraktívne pre veľkú časť športovcov. Platí však - športovci (v akejkoľvek organizácii) budú spokojní, ak budú mať k dispozícii dostatok príležitostí na súťaženie.

"Súhlasím s týmto názorom", povedal pre náš portál Igor KOPČEK. "V tomto roku sme sa spolu s kolegami z iných SAFKST oddielov chceli vrátiť k organizovaniu tzv. oblastných súťaží, ale napokon sme tento projekt odložili až o rok. Tieto súťaže mali prebehnúť v posledný marcový weekend - v sobotu, 28. marca 2020, sme plánovali zrealizovať Otvorené oblastné majstrovstvá Východ vo Vranove (tzn. pre súťažiacich z celého Slovenska), v nedeľu, 29. marca vo Zvolene boli na pláne Otvorené oblastné majstrovstvá Západ (tzn. pre súťažiacich z celého Slovenska). Malo sa jednať o nízkonákladové súťaže, určené predovšetkým pre začiatočníkov. Prečo práve im?

Odpoveď na to vám dajú výsledky kategórií začiatočník z minuloročného 2019 AMIX Patriot Fitness Weekend-u vo Vranove, kde v kategórii Bikinifitness - začiatočník svoju cestu k titulu Svetovej šampiónky odštartovala Katarína KLIMASOVÁ, výsledkovo jasne najúspešnejšia bikinifitnesska Slovenska za rok 2019. Ak mladí nezískajú príležitosť na súťaženie už teraz, o 3-4 roky bude trpieť aj naša seniorská reprezentácia."

"Kategórie začiatočníci sú krokom správnym smerom", pokračoval Igor KOPČEK, podľa konceptu ktorého boli prijaté pravidlá platné pre súťaže začiatočníkov na Slovensku a ktoré prezentoval prezident Mlsna aj na weekendovom zasadnutí Exekutívy IFBB/EBFF v Madride. "Vedeniu SAFKST sme preto na termín 28. marec 2020 ponúkli možnosť zrealizovať vo Vranove Slovenský šampionát začiatočníkov. Napokon však prezidentom SAFKST Mlsnom nám bol odporúčaný variant - zorganizujte tradičný AMIX Patriot Cup.

V akých súťažných kategóriách? V takých, aby sme umožnili predovšetkým dorasteneckým a juniorským súťažiacim získať bez problémov štatút aktívny športovec prakticky už počas troch súťažných weekendov - ten získajú podľa pravidiel ministerstva účasťou na troch súťažiach, ktoré sú OFICIÁLNYMI SÚŤAŽAMI v systéme súťaží v pôsobnosti národného športového zväzu.
Súťažiť umožníme aj mužom a ženám. Určite vo Vranove budú kategórie bikinifitness, classic physique, men´s physique a kulturistika, možno aj bodyfitness. Všetko doriešime tento týždeň v spolupráci s vedením SAFKST tak, aby súťaž nebola zbytočne dlhá." 

Predbežný SAFKST súťažný kalendár - jar 2020

Kurz trenerov bodybuilding, kulturistika, fitness

Discussion at the article:

AMIX diskusia