PROPOZÍCIE - 2020 SAFKST Majstrovstvá Slovenska junioriek a juniorov

PROPOZÍCIE - 2020 SAFKST Majstrovstvá Slovenska junioriek a juniorov

12. pokračovanie projektu BikiniFitness Camp sa uskutoční od 6. do 8. marca 2020, vo Vranove nad Topľou, v priestoroch Hotela Patriot. Informácie o tomto projekte získate priamo od organizátorky projektu, ktorou je IFBB Majsterka Európy a IFBB Majsterka sveta,
profesionálna bikinifitnesska Saskia CAKOCI.

Píšte na: saskia.cakoci@gmail.com

DG Nutrition BikiniFitness Camp

PROPOZÍCIE

2020 SAFKST Majstrovstvá Slovenska
v kulturistike, klasickej kulturistike, men ́s physique,klasic physique a fitnes juniorovfitnes, bodyfitnes, bikiny fitnes, wellness fitnes junioriek
(nominácia na ME juniorov, junioriek)
pod záštitou primátora mesta Hnúšťa PhDr. Romana Lebedu
Hnušťa

A. Všeobecné ustanovenia

Usporiadateľ: Z poverenia VV SAFKST - Fitnesklub iskra Hnúšťa v spolupráci s mestom Hnúšťa
Miesto konania: Mestská športová hala v Hnúšti, ul. Športová 930
Dátum konania: 11. 4. 2020
Prihlášky: Posielať najneskôr do 6.4.2020, zástupcovia klubov posielajú prihlášky prostredníctvom Informačného systému SAFKST cez účet klubu https://www.safkst-info.sk/ (pri problémoch s prihlasovaním kontaktujte Jozefa Benča, 0905 264 870)
Tel. kontakt: Dušan Ďubek - 0905 659271
Ubytovanie: V prípade potreby si zabezpečí každý pretekár individuálne a na vlastné náklady.
Kontakt na ubytovanie:

 • Salaš pod Maginhradom, Veľké Teriakovce tel.č. 0903 346733, http:// www.salaspodmaginhradom.sk e-mail.:info@salaspodmaginhradom.sk
 • Hotel Zlatý býk, Rimavská Sobota, tel.č. +421/ 5632032,+421/475632 034,e-mail.: recepcia@hotelzlatybyk.sk. Pri objednaní uveďte Majstrovstvá SR Hnúšťa

Stravovanie: Usporiadateľ nezabezpečuje. Všportovej hale budú kdispozícii stánky s jedlom a nápojmi. Reštaurácie vmeste Hnúšťa: Kocka bar a reštaurácia, Koliba reštaurácia, Pizzéria Café Zlatá Hus, Pizzeria Kaštieľ.
Úhrady: Cestovné náklady a ošatné rozhodcov a delegáta hradí SAFKST podľa platných smerníc SAFKST na základe vyúčtovania organizátorovi, ostatní sa zúčastňujú súťaže na vlastné náklady

B. Technické ustanovenia

Predpisy: Súťaží sa podľa platných pravidiel aporiadkov SAFKST.
Podmienky štartu:

 • a) platný Registračný preukaz člena SAFKST
 • b) zaplatený členský poplatok za rok 2020
 • c) včas zaslaná prihláška - neprihlásení pretekári nebudú mať možnosť štartovať
 • d) potvrdenie o lekárskej prehliadke, nie staršie ako 1 rok, členovia Top Team-umusia predložiť potvrdenie od športového lekára nie staršie ako 1 rok

Námietky: Podávajú sa vkladom 10.-€ a o ich oprávnenosti rozhodne komisia vzložení: Hlavný rozhodca, delegát SAFKST, riaditeľ súťaže
Doping: Usporiadateľ je povinný zabezpečiť miestnosť pre dopingovú kontrolu.
Upozornenie: Pretekár je povinný na vyzvanie sa podrobiť dopingovej kontrole

Kategórie juniori

 • Kulturistika ... do 75 kg, nad 75 kg
 • Klasická kulturistika ... open
 • Men´s physique ... do 174 cm, do 178 cm, nad 178 cm
 • Fitnes juniori ... open
 • Classic physique ... open

Kategórie juniorky

 • Body fitnes ... open
 • Bikiny fitnes ... do 160 cm, do 166 cm, nad 166 cm
 • Fitnes ... open
 • Wellness fitnes ... open

C. Činovníci súťaže

Riaditeľ súťaže: Ivan Demian
Sekretár súťaže: Dušan Ďubek
Hospodár: Mgr. Jakub Prokop
Vedúci pretekárov: Matej Huťan
Zdravotná služba: MUDr. Ladislav Lebeda
Hudobná réžia: Ľubomír Varga
Moderátor: Dalibor Biro
Zbor rozhodcovia: Podľa rozpisu rozhodcov
Rozhodcovia: Každý rozhodca je povinný najneskôr do 06.04.2020potvrdiť svoju účasť sekretárovi súťaže Dušanovi Ďubekovi na e.mail: totalsport@slovanet.sk a
Komisii rozhodcov SAFKST na email: boris.mlsna@gmail.com

D. Časový rozpis

 • 10:30 - 12:00 ... prezentácia pretekárov
 • 12:00 -12:30 ... porada rozhodcov
 • 12:30 ... semifinále a finálepodľa časového rozpisu

F. Rôzne

Na súťaži budú otvorené všetky kategórie, v ktorých sú prihlásení súťažiaci (pri menšom počte ako 3 súťažiaci nebude udelený titul „ Majster SR“).
Tituly: Víťazi jednotlivých kategórií získajú titul Majster Slovenska
Ceny: 1. - 3. mieste získajú ceny od sponzorov, ktoré sú vopred určené podľa umiestnení.
Hudobný sprievod: Každý/á pretekár/ka (v tých kategóriách, kde sa vyžaduje hudobný sprievod) odovzdá pri prezentácii CD nosič, alebo USB kľúč s hudobným podkladom kvoľne zostave, na ktorej môže byť len jedna skladba.
Vstup do priestorov súťaže: S 1 - 2 pretekármi jeden tréner, 3 a viac pretekárov dvaja tréneri majú voľný vstup do rozcvičovne.
Farbenie tela (nástrek): Profesionálnou farbou ProTan priamo v priestoroch konania súťaže. Možnosť rezervácie vopred, kontakt ProTan Slovakia. Prihlášky zasielať: www.protansk.sk, e-mail: info@protan.sk
Mediálny partneri: Rimava.sk, STV, TV JOJ, EastLabs.SK, Novohradské noviny
Upozornenie: Usporiadateľ nezodpovedá za cenné veci pretekárov uložené všatniach. Za znečistenie priestorov môže byť uložená sankcia.

Discussion at the article:

AMIX diskusia