ProTan Slovakia na súťaži 2020 AMIX Patriot Cup Vranov

ProTan Slovakia na súťaži 2020 AMIX Patriot Cup Vranov

Účasť EastLabsPhoto.comTeam-u na TOP súťažiach IFBB International scény a organizácie Elite PRO aj v roku 2019 je možná vďaka podpore od spoločnosti AMIX Nutrition a ďalších partnerov. Ďakujeme za podporu, vážime si spoluprácu s vami. Vďaka Vašej podpore majú fanúšikovia bodybuilding/fitness scény na Slovensku informácie aj o členoch združenia Elite PRO Slovakia.
2020 AMIX Patriot Cup

Ako už bolo avizované niekoľkokrát, koncept pohárových AMIX Patriot Cup pod organizačnou taktovkou Jaroslava HORVÁTHA, Vladimíra TABAKU a Igora KOPČEKA pokračuje aj v roku 2020.

"Jar je výrazne lepšia pre organizovanie súťaží na Slovensku ako jeseň", povedal pre náš portál organizačný pracovník súťaže Igor KOPČEK. "Slovenské šampionáty sú motiváciou na súťaženie pre súťažiacich zo všetkých vekových kategórií, benefitom pre tých najúspešnejších je účasť na IFBB Európskom šampionáte. Samozrejme, pre oddiely je tu aj posledná reálna možnosť získať pre svojich členov štatút tzv. AKTÍVNY ŠPORTOVEC a získať podiel z mimoriadne zaujímavého balíka financií - v tomto roku je tento balík cca 89.000€. Výber nominácií a kategórií na 2020 AMIX Patriot Cup-e sme zvolili tak, aby sa rozhodcom a divákom na súťažnom pódiu predviedli rozhodujúce nominácie z portfólia SAFKST. Do programu sme presadili aj jednu kategóriu určenú pre ZAČIATOČNÍKOV.
5. apríla 2020 v Mestskom dome kultúry Vranov nad Topľou (ulica M. R. Štefánika 875/200), príležitosť na súťaženie získajú súťažiaci z nominácií bikinifitness, classic physique, men´s physique a kulturistika. Dôraz kladieme hlavne na bodybuilding nominácie určené juniorom a mužov, v náväznosti na súťaž zorganizovanú p. Hlinkom 4. apríla 2020 v Starej Ľubovni - tam sa uskutočnia Majstrovstvá Slovenska dorastu a masters. Pripomeniem, že naša súťaž je aj oslavou 750. výročia písomnej zmienky o meste Vranov nad Topľou a 40. výročia organizovanej kulturistiky/fitness v regióne."

MsDK Vranov
Vzhľadom na mimoriadne vysoký záujem súťažiacich o služby, ktoré im poskytuje spoločnosť PRO Tan Slovakia pri úprave pokožky, po roku 2019 aj v tomto roku organizátori pre nich pripravili samostatný priestor v telocvični Spojenej školy internátnej na ulici M. R. Štefánika 140 - ten sa nachádza oproti MsDK Vranov, vo vzdialenosti cca 150m. V tomto priestore "Pečeňovci" zrealizujú základný náter súťažiacich, finalizácia prebehne v zákulisí MsDK. Ak by sme nezvolili tento krok, PRO Tan by mohol zrealizovať úpravu pokožky len pre cca 60% súťažiacich.

PRO Tan Slovakia

PRO Tan Slovakia - pokyny pre súťažiacich

V predstihu už organizátori pracovali predbežný časový program súťaže, v ktorom je zadefinované poradie nominácií/kategórií, v akom súťažiaci budú nastupovať na súťažné pódium. Tento harmonogram je iba orientačný, slúži aj ako informácia pre pracovníkov spoločnosti PRO Tan Slovakia, ako si majú rozvrhnúť svoju prácu.

"Upozorňujem súťažiacich, aby počas súťaže dôsledne dodržiavali pokyny organizátorov", pokračoval Igor KOPČEK. "Na priebeh súťaže (v zákulisí) budem dohliadať ako organizačný pracovník/vedúci pretekárov - v prípade problémov, rád vám pomôžem. Viem, že súťažiaci od p. Pečeňu zo spoločnosti Pro Tan Slovakia v predstihu obdržia pokyny - pripomeniem základné pravidlá, ktoré uľahčia prácu "Pečeňovcom":

dostavte sa na miesto náteru aspoň 5 minút pred termínom
na náter si so sebou zoberte minimum vecí - za odložené veci nikto neručí
dievčatá, ktoré máte dlhé vlasy, zoberte si so sebou sponku (štipec) na vlasy
náter bude prebiehať v Telocvični Spojenej školy internátnej, M. R. Štefánika 140, Vranov nad Topľov, (viď. mapka) korekcie a opravy v priebehu súťaže, budú realizované na mieste súťaže
v cene sú zahrnuté dve vrstvy náteru, lesk a celodenná korekcia (drobné opravy)
pokiaľ je možné, zoberte si so sebou presnú sumu za náter
obidva nátery prebiehajú v jednom termíne
upozorňujem na prípravu pokožky (depilácia a peeling) a na zákaz používania perspirantov, parfumov a telovej kozmetiky po poslednom sprchovaní pred náterom.

Predbežný harmonogram súťaže

 • Poznámka ... Mestský dom kultúry Vranov (MsDK Vranov) bude otvorený od 8:15
 • 9:15 ... stretnutie súťažiacich s riaditeľom súťaže, hlavným rozhodcom a organizačným pracovníkom v hale MsDK Vranov; pokyny pre súťažiacich
 • 10:00 - 12:00 ... prezentácia, vážanie/meranie súťažiacich v MsDK Vranov
 • 12:00 - 12:45 ... finalizácia podkladov sekretárom súťaže, porada rozhodcov
 • 13:00 ... otvorenie súťaže ... oceňovanie hostí a partnerov
 • kulturistika juniorov - semifinále
 • kulturistika mužov - semifinále
 • kulturistika juniorov - finále
 • kulturistika mužov - finále
 • kulturistika juniorov a mužov - oceňovanie víťazov
 • classic physique juniorov - semifinále
 • classic physique mužov - semifinále
 • classic physique juniorov - finále
 • classic physique mužov - finále
 • classic physique juniorov a mužov - oceňovanie víťazov
 • men´s physique juniorov - semifinále
 • men´s physique mužov - finále
 • men´s physique juniorov a mužov - oceňovanie víťazov
 • bikinifitness dorasteniek - semifinále
 • bikinfitness junioriek začiatočníčok - semifinále
 • bikinifitness žien do 164cm - semifinále
 • bikinifitness žien nad 164cm - semifinále
 • bikinifitness dorasteniek - finále
 • bikinfitness junioriek začiatočníčok - finále
 • bikinifitness žien do 164cm - finále
 • bikinifitness žien nad 164cm - finále
 • bikinifitness - oceňovanie víťazov
 • bikinifitness - súboj o titul Absolútna víťazka súťaže (víťazky kategórií dorastu, začiatočníčok a žien)
 • 2020 AMIX Patriot Cup Vranov

Discussion at the article:

AMIX diskusia