2020 AMIX Patriot Cup - aká je aktuálna situácia?

2020 AMIX Patriot Cup - aká je aktuálna situácia?

2020 AMIX Patriot Cup

Aj Slovensko zasiahla situácia súvisiaca so stále sa šíriacim vírusom 2019-nCoV (známy ako coronavírus) a to pomerne radikálne. Následky nedali na seba dlho čakať - mesto Bratislava v súčinnosti s vedením štátu prijalo obmedzenia, ktoré prakticky znemožňujú počas dvoch týždňov realizovať v regióne a na Slovensku športové a kultúrne akcie. Dokonca hlavný lektor Milan ČÍŽEK rozoslal účastníkov weekendového trénerského kurzu Bodybuilding a Fitness Inštruktor (ten sa mal uskutočniť v Činkárni Čambal Petržalka od 13. do 15. marca 2020) nasledujúce stanovisko:

Dobrý deň, vzhľadom k zhoršujúcej sa epizootologickej situácii na Slovenku a opatreniam, ktoré prijala vláda Slovenska a Mesto Bratislava aj našou povinnosťou je chrániť Vaše zdravie. Na základe toho Vám oznamujem, že Základný trénerský kurz 1. stupňa „Bodybuilding a Fitness Inštruktor“, ktorý sa mal uskutočniť od 13. do 15. marca 2020 v Činkárni Čambal Petržalka, prekladáme na neskorší termín – ten prispôsobíme situácii a časovým možnostiam Vás, účastníkov. V prípade, že sa už nebudete chcieť nami organizovaného trénerského kurzu zúčastniť, pošlite mi informáciu e -mailom a poplatok za účasť Vám vrátime na účet, z ktorého bola vykonaná úhrada resp. na účet, ktorý uvediete v maili. S pozdravom Milan ČÍŽEK – hlavný lektor kurzu

"Áno, situácia sa aktuálne zmenila aj vo Vranove", potvrdil pre náš portál Igor KOPČEK, organizačný pracovník súťaže 2020 AMIX Patriot Cup Vranov nad Topľou. "Vedenie mesta aj u nás drasticky obmedzilo nielen športové, ale aj kultúrne akcie, aby sa obmedzilo šírenie vírusovej nákazy. Obmedzenie je platné na obdobie dvoch týždňov. Súťaž 2020 AMIX Patriot Cup je naplánovaná až o 4 týždne, takže pokračujeme v klasickom organizačnom režime. Plagáty a pútače sme už minulý týždeň umiestnili nielen vo Vranove nad Topľou, ale aj v Michalovciach, Trebišove a v Humennom, cenné kovy sú už vo výrobe, externá spoločnosť pre nás pripravuje tradičné darčeky pre účastníkov súťaže.
Dnes som sa rozprával aj organizátorom súťaže 2020 SAFKST Slovenský šampionát dorastu a masters p. HLINKOM a aj on mi potvrdil, že ak sa situácia výrazne nezmení, v Starej Ľubovni počítajú s tým, že sa súťaž uskutoční podľa plánu. Úprimne verím, že nič dramatického náš už nečaká a športovci, členovia SAFKST 4. apríla v Starej Ľubovni a 5. apríla vo Vranove nad Topľou budú mať možnosť súťažiť. My sme pripravení súťaž zorganizovať aj bez diváckej podpory - ak si to situácia bude vyžadovať. Samozrejme, organizačný team z Ľubovne aj z Vranova je v kontakte s vedením SAFKST, ktoré situáciu monitoruje."

Discussion at the article:

AMIX diskusia