Fond na podporu športu - sledujte výzvy, získajte financie

Fond na podporu športu - sledujte výzvy, získajte financie

Účasť EastLabsPhoto.comTeam-u na TOP súťažiach IFBB International scény a organizácie Elite PRO aj v roku 2021 je možná vďaka podpore od spoločnosti AMIX Nutrition a ďalších partnerov. Ďakujeme za podporu, vážime si spoluprácu s vami. Vďaka Vašej podpore majú fanúšikovia bodybuilding/fitness scény na Slovensku informácie aj o členoch združenia Asociácia Elite PRO.Kovid pandémia spôsobila, že na Slovensku pre šport v akejkoľvek podobe nastali zlé časy. Aj pre naše športy. Fitnesscentrá sú zatvorené, súťaže v nedohľadne. Kto mohol, vrátil sa do pivníc a garáží, z ktorých sme vkročili po roku 1990 do fitnesscentier a mysleli sme si, že práve v nich budeme rozvíjať bodybuilding a fitness nominácie, ktoré nám prinesú nových súťažiacich pre súťaže, ktoré sme plánovali zorganizovať. Rok 2020 však ukázal, ako veľmi sme sa mýlili. Fitnesscentrá sú už takmer rok zatvorené, mnohí z tých, ktorí bodybuilding a fitness vnímali ako hlavný zdroj príjmov už rezignovali z dôvodu, že pomoc (očakávaná) nie a nie prísť. Nepochybujem, že rozumiete o čom hovorím.

Aj preto, že viem aká je situácia, do pozornosti vám chcem dať Fond na podporu športu, ktorý má ambíciu pomôcť v zložitej situácii. Členovia fondu pripravujú výzvy, z ktorých sa budú dať čerpať finančné prostriedky. Samozrejme, výzvy nebudú určené pre každého, ale každá pomoc je vítaná. Platí - sledujte výzvy, získajte peniaze. Alebo aspoň sledujte portál EastLabs.SK a my vás už na zaujímavé výzvy upozorníme.

Výzva č. 2021/002 – Amatérske športové kluby a organizácie

Avizovaná Výzva na zmiernenie dopadov pandémie COVID-19 pre amatérske športové kluby bola zverejnená 5. 3. 2021.

  • finančná pomoc sa bude vzťahovať na oprávnené obdobie marec 2020 – december 2020, pričom oprávnenými žiadateľmi sú amatérske športové kluby
  • maximálna výška pomoci pre jeden klub je limitovaná vo výške 50 eur na jedného aktívneho športovca do 23 rokov s min. 3 účasťami v súťaži podľa stavu k 30. 9. 2019
  • na príspevok majú nárok len kluby s minimálne 10 aktívnymi športovcami a príjmami/výnosmi za rok 2019 vo výške minimálne 20 000 eur
  • výška príspevku sa stanovuje ako 50 % oprávnených nákladov klubu za oprávnené obdobie
  • na výzvu je alokovaná suma vo výške 4 000 000 eur v zmysle zmluvy o poskytnutí príspevku na mimoriadnu podporu v športe podľa § 22 ods. 1 zákona o fonde v sume 10 000 000 eur medzi FNPŠ a MŠVVaŠ SR
  • žiadosti bude možné predkladať od 30. marca 2021 do 15. apríla 2021
  • viac informácií ... nájdete na tomto linku

Poznámka: kto sleduje dianie v SAFKST určite zaznamenal konflikt medzi vedením SAFKST a piatimi klubmi, ktoré poukázali na skutočnosť, že VV SAFKST nerodzeľuje finančné prostriedky klubom podľa počtu aktívnych športovcov (za roky 2017 až 2020 to boli stovky tisíc €). Navyše TOP funkcionári SAFKST nahlásili opakovane MŠVVaŠ SR do Registra aktívnych športovcov do 23 rokov stovky fiktívnych športovcov, ktorí nikdy nesplnili kritériá stanovené Zákonom o športe 440/2015 Z.z. pre uznanie športovca ako aktívneho.
To, že AKTÍVNY ŠPORTOVEC do 23 rokov je reálne dôležitý údaj, ktorý by oddiely v SAFKST mali vnímať aj ako možnosť, ako získať LEGÁLNYM spôsobom finančné prostriedky na svoju činnosť, potvrdzuje tiež Výzva č. 2021/002 určená pre amatérske športové kluby a organizácie.
Stále platí to, čo tvrdím od roku 2019 - iba viac REÁLNYCH SAFKST SÚŤAŽÍ, viac reálnych príležitostí na súťaženie v bodybuildingu/fitness (a nie v prekážkovom behu) prinesie vyšší počet REÁLNYCH SAFKST aktívnych športovcov pre SAFKST, v REÁLNE fungujúcich SAFKST kluboch/oddieloch, ktoré organizujú súťaže, alebo pripravujú dlhodobo a pravidelne súťažiacich na tieto súťaže.

Resources Fond na podporu športu

Discussion at the article:

AMIX diskusia