SAFKST - športovci TOP Teamu získali financie na rok 2021

SAFKST - športovci TOP Teamu získali financie na rok 2021

Účasť EastLabsPhoto.comTeam-u na TOP súťažiach IFBB International scény a organizácie Elite PRO aj v roku 2021 je možná vďaka podpore od spoločnosti AMIX Nutrition a ďalších partnerov. Ďakujeme za podporu, vážime si spoluprácu s vami. Vďaka Vašej podpore majú fanúšikovia bodybuilding/fitness scény na Slovensku informácie aj o členoch združenia Asociácia Elite PRO.


Rok 2020 bol mimoriadne náročný pre športovcov zo Slovenska. A aj pre tých, ktorí na medzinárodnej súťažnej scéne reprezentovali Slovensko pod hlavičkou SAFKST - na domácej scéne sa počas roku 2020 nezrealizovala ani jedna, jediná regulárna súťaž. Napriek všetkému, naši reprezentanti dosiahli mimoriadne dobré výsledky na súťažiach:
 • 2020 IFBB Diamond Cup Praha
 • 2020 IFBB Majstrovstvá sveta juniorov
 • 2020 Grand Prix Pepa Opava
 • 2020 IFBB Majstrovstvá sveta mužov, žien a masters
 • 2020 Arnold Classic Europe
 • 2020 Fitness Mania Classic Kladno

Dlhodobo najsledovanejšími súťažami organizovanými pod hlavičkou IFBB sú Svetové a Európske šampionáty. Dôvod je prozaický - nie je to iba o význame daných súťaží, ale aj preto, že výsledky našich reprezentačných výberov na týchto súťažiach priamo vplývajú na výšku dotácie, ktorú SAFKST získava od Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu. Menšia časť ide priamo športovcov s najlepšími výsledkami (tzn. tým, ktorí získali cenný kov na IFBB Majstrovstvách sveta a sú členmi tzv. TOP Teamu), výrazne väčšiu časť by asociácia mala použiť na svoju činnosť v súlade s podmienkami, ktoré stanovuje Zákon o športe 440/2015 Z.z. a Zmluvy medzi SAFKST a MŠVVaŠ SR. 

Koľko SAFKST získala od MŠVVaŠ SR pre vetvu kulturistika/fitness:

 • 2021 ... 648.379€
 • 2020 ... 590.943€ + dofinancovanie vo výške 48.734€, spolu: 639.677€
 • 2019 ... 489.913€ + dofinancovanie vo výške 36.802€, spolu: 526.715€
 • 2018 ... 463.265€
 • 2017 ... 419.458€
 • 2016 ... 326.120€; celkový príspevok pre SAKFST, vrátane odmien pre športovcov
 • 2015 ... 271.000€; celkový príspevok pre SAKFST, vrátane odmien pre športovcov
 • 2014 ... 263.320€; celkový príspevok pre SAKFST, vrátane odmien pre športovcov
 • 2013 ... 268.560€; celkový príspevok pre SAKFST, vrátane odmien pre športovcov
 • 2012 ... 170.069€; celkový príspevok pre SAKFST, vrátane odmien pre športovcov
 • 2011 ... 145.308€; celkový príspevok pre SAKFST, vrátane odmien pre športovcov

V roku 2020 mal SAFKST TOP Team športovcov zložený z 12. členov, z nich všetci do jedného boli z vetvy kulturistika a fitness. V priebehu roka štát navýšil podporu týmto športovcom o cca 5%.

Informácia, ktorá bola zverejnená v roku 2020 jasne deklaruje, že vzhľadom na zmeny financovania Národných športových zväzov, ktoré zapríčinila koronapandémia v roku 2020, zloženie TOP teamov pre rok 2021 sa nemení (aj napriek tomu, že v roku 2020 SAFKST súťažiaci ako Tichá, Novodomská a spol. získali na IFBB Svetovom šampionáte žien tituly Majsteriek sveta) a k dispozícii dostanú podporu v rovnakejj výške, ako v pandemickom roku 2020. 22. apríla 2021 bola Zmluva o financované SAFKST TOP Teamu zverejnená v Centrálnom registri zmlúv a podľa nej športovci SAFKST z tohto teamu môžu počítať s nasledujúcimi sumami.

SAFKST TOP Team - finančná podpora od štátu 2021

 • Michaela Pavleová ... 10.429€
 • Kristína Juricová ... 10.429€
 • Tomáš Smrek ... 10.429€
 • Peter Tatarka ... 10.429€
 • Michal Barbier ... 10.429€
 • Vladimír Holota ... 10.429€
 • Tatiana Ondrušková ... 10.429€
 • Katarína Klimasová ... 10.429€
 • Jana Stachová ... 8.343€
 • Dobroslava Lehotská ... 5.214€
 • Beata Graňáková ... 5.214€
 • Zuzana Kardošová ... 5.214€

Kto je monitorovaný SADA zo SAFKST?


Resources Centrálny register zmlúv www.crz.gov.sk
SADA www.antidoping.sk/dk-mimosutazna/

Discussion at the article:

AMIX diskusia