SAFKST Konferencia za rok 2020 - aké body by sa mali riešiť?

SAFKST Konferencia za rok 2020 - aké body by sa mali riešiť?

Do SAFKST Konferencie za rok 2020 nám ostáva 28 dní. Podľa pôvodných informácií sa zástupcovia všetkých oddielov a klubov registrovaných v Slovenskej asociácii kulturistiky a fitness mali stretnúť na Konferencii (tá mala zhodnotiť dianie v pandemickom rok 2020, stanoviť ciele a pravidlá fungovania pre rok 2021, vrátane jasného rozpočtu) už 27. marca 2021. Nestalo sa tak.

Nový termín SAFKST Konferencie (bez ohľadu na Stanovy SAFKST, na ktoré sa prezident SAFKST p. Mlsna aj Kontrolórka SAFKST p. Vančo Véghová odvolávali v roku 2020) bol stanovený najprv na koniec apríla, až napokon VV SAFKST na svojom zasadnutí z 15. apríla 2020 rozhodol. Ako? 14 mesiacov od poslednej SAFKST Konferencia, aj v tomto roku sa SAFKST Konferencia uskutoční zvláštnou, tzv. formou per rollam (tzn. s mail hlasovaním).

Bez toho, aby sme mohli otvorene diskutovať o tom, čo sa udialo v roku 2020. Pýtať sa, argumentovať a počúvať vysvetlenia tých, ktorí „gazdujú“ s našimi peniazmi. A prijímajú uznesenia, ktoré nás stále viac a viac obmedzujú. V termíne 30. až 31. mája 2021. Prečo nemôže byť SAFKST Konferencia neskôr, prečo nemôže byť v tradičnej, prezenčnej forme (keď už o týždeň neskôr sa v Šuranoch uskutoční v klasickej forme SAFKST Slovenský šampionát mužov a žien), nikto z členov VV SAFKST nevysvetlil. Aj v súvislosti s tohtoročnou SAFKST Konferenciou mám pripravených niekoľko bodov. Ktoré by mali byť súčasťou Programu Konferencie. O čom presne hovorím? Na čo chcem upozorniť po roku 2019 opäť aj v roku 2020?

1. bod ... prečo a kam "zmizlo" z účtu vetvy kulturistika/fitness 61.469€?

Pohľad do dokumentu Zúčtovanie dotácie - výdavky SAFKST za rok 2020, ktorý je dostupný na stránke SAFKST (klini na odkaz a zístíš, o čom hovorím) ukáže zaujímavú skutočnosť. Spoločnosti LANTAULED sro. bolo vyplatených v roku 2020, kedy (ako všetci dobre viete) SAFKST zorganizovala 0 (slovom NULA) regulárnych/tradičných súťaží v kulturistike a fitness 61.469€. Za čo?

Za prípravu a organizovanie športových podujatí pre mládež a dospelých na základe zmluvy o poskytnutí služieb - 61.469€ v 37 splátkach. Te boli uhrádzané (podľa dokumentu na stránke SAFKST) v týchto termínoch a sumách:

 • 2.738€ za február
 • 15.02.2020 ... 1.250€
 • 15.02.2020 ... 1.488€
 • 11.804€ za marec
 • 03.03.2020 ... 2.400€
 • 10.03.2020 ... 810€
 • 10.03.2020 ... 860€
 • 14.03.2020 ... 3.125€
 • 15.03.2020 ... 840€
 • 19.03.2020 ... 989€
 • 28.03.2020 ... 2.780€
 • 9.004€ za apríl
 • 03.04.2020 ... 2.395€
 • 18.04.2020 ... 2.860€
 • 23.04.2020 ... 1.250€
 • 30.04.2020 ... 2.499€
 • 9.168€ za máj
 • 03.05.2020 ... 2.395€
 • 20.05.2020 ... 3.556€
 • 21.05.2020 ... 1.250€
 • 28.05.2020 ... 1.967€
 • 6.500€ za september
 • 14.09.2020 ... 1.265€ ... iba táto faktúra bola súčasťou vyúčtovania zverejneného do 25.11.2020
 • 14.09.2020 ... 1.488€ ... iba táto faktúra bola súčasťou vyúčtovania zverejneného do 25.11.2020
 • 16.09.2020 ... 1.247€ ... iba táto faktúra bola súčasťou vyúčtovania zverejneného do 25.11.2020
 • 16.09.2020 ... 1.250€ ... iba táto faktúra bola súčasťou vyúčtovania zverejneného do 25.11.2020
 • 18.09.2020 ... 1.250€ ... iba táto faktúra bola súčasťou vyúčtovania zverejneného do 25.11.2020
 • 18.09.2020 ... 1.250€ ... iba táto faktúra bola súčasťou vyúčtovania zverejneného do 25.11.2020
 • 2.628€ za október
 • 28.10.2020 ... 980€ ... iba táto faktúra bola súčasťou vyúčtovania zverejneného do 25.11.2020
 • 27.10.2020 ... 788€ ... iba táto faktúra bola súčasťou vyúčtovania zverejneného do 25.11.2020
 • 29.10.2020 ... 860€ ... iba táto faktúra bola súčasťou vyúčtovania zverejneného do 25.11.2020
 • 17.457€ za november
 • 02.11.2020 ... 950€
 • 04.11.2020 ... 890€
 • 05.11.2020 ... 3.360€
 • 05.11.2020 ... 990€
 • 05.11.2020 ... 1.265€
 • 10.11.2020 ... 980€
 • 10.11.2020 ... 1.247€
 • 12.11.2020 ... 910€
 • 12.11.2020 ... 930€
 • 20.11.2020 ... 3.060€
 • 30.11.2020 ... 2.875€

LAUTANLED s.r.o. a SAFKST

Otázka č. 1 ... kto z členov VV SAFKST takúto „výhodnú zmluvu“ na prípravu a organizovanie športových podujatí pre mládež a dospelých v roku 2020 (akých, keď žiadne v tej klasickej, pódiovej podobe sa nekonali?) odsúhlasil a kto ju podpísal?

Otázka č. 2
... prečo Kontrolórka SAFKST p. Vančo Véghová nezasiahla pri tak do očí bijúcom plytvaní, či skôr vynaložení verejných prostriedkov na účel, ktorý v roku 2020 ani nemohol existovať?

Otázka č. 3 ... je iba náhoda, že meno konateľa/spoločníka spoločnosti LANTAULED s.r.o. p. Kocúra nájdeme aj v spoločnosti HYUAYRA sro. spoločne s menom p. Langovej? Pani Langová je tiež jedinou konateľkou/spoločníčkou v spoločnosti LYBON sro. (ale s iným bydliskom; a je aj v spoločnosti eGaudeo sro.) ktorá si mesačne účtuje od SAFKST 522€ za vedenie účtovníctva; v roku 2020 práve LYBON sro. získal od VV SAFKST „bonusovú zákazku“ v hodnote 10.500€ za „komplexné prepracovanie podvojného účtovníctva“ (pozn. pôvodne táto položka bola popísaná ako „komplexné prepracovanie podvojného účtovníctva 2017“)? Ako je možné uhrádzať výdavky za rok 2017 za komplexné prepracovanie podvojného účtovníctva 2017 z prostriedkov na rok 2020? Čo na to Kontrolórka SAFKST p. Vančo Véghová?

Otázka č. 4 ... prečo v dokumentoch ohľadom priebežných výdajov SAFKST za rok 2020, bolo do 25. novembra 2020 zverejnených iba 9 splátok v prospech spoločnosti LANTAULED s.r.o., aj to iba s popisom ako „úhrada a číslo faktúry“? Prečo a kvôli čomu členovia VV SAFKST (tzn. p. Mlsna, p. Matejíčka, p. Kovalčík a p. Hečko) v mimoriadne ťažkom, pandemickom roku 2020 aj takýmto spôsobom utajovali pred členskou základňou dôležité informácie ohľadom financií?

Pár informácií pre porovnanie

 • 2017 ... vetva kulturistika/fitness zorganizovala 18 klasických súťaží; celkové náklady na všetky súťaže v tomto roku boli 27.025€ čo je cca 6,5% z ročného príspevku pre SAFKST od MŠVVaŠ SR; ročný príspevok pre vetvu kulturistika/fitness v tomto roku bol 419.458€
 • 2018 ... vetva kulturistika/fitness zorganizovala 15 klasických súťaží; celkové náklady na všetky súťaže v tomto roku boli 34.849€ (z toho 4.733€ na dopingové kontroly) čo je cca 7,5% z ročného príspevku pre SAFKST od MŠVVaŠ SR; ročný príspevok pre vetvu kulturistika/fitness v tomto roku bol 463.265€
 • 2019 ... vetva kulturistika/fitness zorganizovala 15 klasických súťaží; celkové náklady na všetky súťaže v tomto roku boli 38.302€ (z toho 4.844€ na dopingové kontroly; 2.537€ bolo zaplatených z príspevku na rok 2020) čo je cca 7,3% z ročného príspevku pre SAFKST od MŠVVaŠ SR; ročný príspevok pre vetvu kulturistika/fitness v tomto roku bol 526.715€
 • 2020 ... jedna, jediná spoločnosť LANTAULED sro. získala rozhodnutím členov VV SAFKST (tzn. p. Mlsna, p. Matejíčka, p. Kovalčík, p. Hečko) v pandemickom roku, kedy fitness komunita doslova krvácala, z peňazí MŠVVaŠ SR určených pre vetvu kulturistika/fitness sumu 61.469€ (čo je cca 9,6% z ročného príspevku pre SAFKST od MŠVVaŠ SR) za tzv. prípravu a organizovanie športových podujatí pre mládež a dospelých na základe zmluvy o poskytnutí služieb (napriek tomu, že v pandemickom roku 2020 SAFKST zorganizovala NULA klasických súťaží a VV SAFKST v auguste zakázal súťažiť našim športovcom na medzinárodnej IFBB scéne); suma, ktorú získala spoločnosť LANTAULED sro. od VV SAFKST v roku 2020 je zhruba rovnaká ako sumy vynaložené na všetky súťaže (tzn. 33 súťaží) zrealizované vo vetve kulturistike a fitness v rokoch 2017 a 2018 (2020/61.469€ vs 2017+2018/61.874€); ročný príspevok pre vetvu kulturistika/fitness od MŠVVaŠ SR v roku 2020 bol 639.677€

Čiže pre zvýraznenie a ľahšie pochopenie ... VV SAFKST (tzn. p. Mlsna, p. Matejíčka, p. Kovalčík a p. Hečko) za dva roky bez pandémie (tzn. v rokoch 2017 a 2018), na 33 súťaží minul toľko, koľko vyplatil nejakej spriaznej spoločnosti na súťaže v pandemickom roku 2020, kedy sa Slovensku nezroganizovala vo vetve kulturistika a fitness ani jedna, jediná súťaž.
Vďaka VV SAFST (tzn. p. Mlsna, p. Matejíčka, p. Kovalčík a p. Hečko) tak získala spoločnosť LANTAULED sro. za činnosť popísanú ako príprava a organizovanie športových podujatí pre mládež a dospelých fantastickú sumu 61.469€ - v pandemickom roku, kedy fitness sektor krvácal a krvácal a krvácal a v SAFKST sa nielenže nesúťažilo, ale sa aj zakazovalo súťažiť na IFBB medzinárodnej scéne!

Resources SAFKST - zúčtovanie dotácie na rok 2020

Discussion at the article:

AMIX diskusia