SAFKST Konferencia za rok 2020 - aké body by sa mali riešiť?

SAFKST Konferencia za rok 2020 - aké body by sa mali riešiť?

Nebudem chodiť okolo horúcej kaše a oberať vás o čas. Začnem konštatovaním, že do SAFKST Konferencie za rok 2020 nám ostáva 27 dní. Včera som uviedol v samostatnom článku 1. z bodov, ktoré musia byť (podľa môjho názoru) súčasťou Programu Konferencie - tá má zhodnotiť dianie v SAFKST v pandemickom roku 2020, kedy fitness komunita takmer vykrvácala. Čoho sa týkal prvý bod?

1. bod, stručné zhrnutie podstaty - v pandemickom roku 2020, bez čo i len jednej, jedinej riadnej súťaže vo vetve kulturistika/fitness, VV SAFKST (tzn. p. Mlsna, p. Matejíčka, p. Kovalčík a p. Hečko) vyplatil spoločnosti LANTAULED sro. za činnosť popísanú ako "prípravu a organizovanie športových podujatí pre mládež a dospelých" v 37 splátkach fantastickú sumu 61.469€. V pandemickom roku, kedy fitness sektor krvácal a krvácal a krvácal a v SAFKST sa (okrem troch e-súťaží) nekonala ani jedna, jediná tradičná bodybuilding/fitness súťaž a a zakazovalo sa súťažiť aj na IFBB medzinárodnej scéne!
Rovnakú sumu (presnejšie je to 61.874€) VV SAFKST (tzn. p. Mlsna, p, Kovalčík, p. Hečko a spol) minul počas dvoch rokov (tzn. v rokoch 2017 a 2018), na 33 súťaží v našej vetve. Kto z členov VV SAFKST takúto „výhodnú zmluvu“ na prípravu a organizovanie športových podujatí pre mládež a dospelých v roku 2020 (akých, keď žiadne v klasickej podobe sa nekonali?) odsúhlasil, kto ju podpísal a kto dal pokyn na úhradu 37 splátok?

2. bod ... prečo a kam zmizlo z účtu vetvy kulturistika/fitness okrem 61.469€ aj ďalších 67.020€, tzn. spolu už 128.459€?

Pohľad do dokumentu Zúčtovanie dotácie - výdavky SAFKST za rok 2020, ktorý je dostupný na stránke SAFKST ukáže ďalšie dve zaujímavé zaujímavé skutočnosti:

A/ Spoločnosti KT ELEKTRO sro. bolo vyplatených v roku 2020, kedy SAFKST zorganizovala NULA regulárnych/tradičných súťaží v kulturistike a fitness (podľa údajov zverejnených na stránke SAFKST) za technickú podporu šport podujatí na základe zmluvy o poskytnutí služieb - 18.400€ v 22 splátkach. Tie boli uhrádzané (podľa spomínaného zúčtovania výdavkov na stránke SAFKST) v týchto termínoch a sumách:

 • 3.770€ za marec
 • 03.03.2020 ... 950€
 • 20.03.2020 ... 920€
 • 20.03.2020 ... 990€
 • 20.03.2020 ... 910€
 • 05.04.2020 ... 840€
 • 10.06.2020 ... 960€
 • 15.09.2020 ... 980€
 • 2.910€ za október
 • 27.10.2020 ... 990€ - iba táto faktúra bola súčasťou vyúčtovania zverejneného do 25.11.2020
 • 28.10.2020 ... 950€ - iba táto faktúra bola súčasťou vyúčtovania zverejneného do 25.11.2020
 • 29.10.2020 ... 970€ - iba táto faktúra bola súčasťou vyúčtovania zverejneného do 25.11.2020
 • 9.110€ za november
 • 02.11.2020 ... 990€
 • 02.11.2020 ... 940€
 • 02.11.2020 ... 910€
 • 03.11.2020 ... 730€
 • 04.11.2020 ... 930€
 • 10.11.2020 ... 980€
 • 12.11.2020 ... 940€
 • 12.11.2020 ... 890€
 • 15.11.2020 ... 870€
 • 23.11.2020 ... 930€
 • 12.12.2020 ... 820€
 • 30.12.2020 ... 990€

KT Elektor a SAFKST

B/ Spoločnosti FUN MARKET sro. bolo vyplatených v roku 2020, kedy SAFKST zorganizovala NULA regulárnych/tradičných súťaží v kulturistike a fitness (podľa údajov zverejnených na stránke SAFKST) za propagačné a marketingové služby na základe zmluvy o poskytnutí služieb - 48.620€ v 18 splátkach. Tie boli uhrádzané (podľa spomínaného zúčtovania výdavkov na stránke SAFKST) v týchto termínoch a sumách:

 • 10.02.2020 ... 3.955€
 • 28.03.2020 ... 3.875€
 • 22.04.2020 ... 3.720€
 • 10.05.2020 ... 4.105€
 • 22.05.2020 ... 4.060€
 • 04.08.2020 ... 3.990€
 • 13.646€ za september
 • 05.09.2020 ... 3.350€
 • 05.09.2020 ... 3.350€
 • 25.09.2020 ... 995€ - iba táto faktúra bola súčasťou vyúčtovania zverejneného do 25.11.2020
 • 25.09.2020 ... 985€ - iba táto faktúra bola súčasťou vyúčtovania zverejneného do 25.11.2020
 • 25.09.2020 ... 1.015€ - iba táto faktúra bola súčasťou vyúčtovania zverejneného do 25.11.2020
 • 25.09.2020 ... 896€ - iba táto faktúra bola súčasťou vyúčtovania zverejneného do 25.11.2020
 • 25.09.2020 ... 977€ - iba táto faktúra bola súčasťou vyúčtovania zverejneného do 25.11.2020
 • 28.09.2020 ... 1.039€ - iba táto faktúra bola súčasťou vyúčtovania zverejneného do 25.11.2020
 • 28.09.2020 ... 1.093€ - iba táto faktúra bola súčasťou vyúčtovania zverejneného do 25.11.2020
 • 10.10.2020 ... 3.130€
 • 02.11.2020 ... 3.497€
 • 14.12.2020 ... 4.588€

FUN Market a SAFKST

Otázka č. 1 ... kto z členov VV SAFKST opäť tieto „výhodné zmluvy“ odsúhlasil, kto ich podpísal a kto 40x dal príkaz na úhradu čiastkových splátok?

Otázka č. 2 ... prečo Kontrolórka SAFKST p. Vančo Véghová ani v tomto prípade nezasiahla? Pri tak do očí bijúcom plytvaní, či skôr vynaložení verejných prostriedkov na účel, ktorý v roku 2020 ani nemohol existovať?

Otázka č. 3 ... opäť je to iba náhoda, že meno konateľa/spoločníka spoločnosti KT ELEKTRO sro. p. Kutrucza nájdeme aj v spoločnosti MT solution sro. spoločne s menom p. Langovej? Pripomeniem, že p. Langová je tiež jedinou konateľkou/spoločníčkou v spoločnosti LYBON sro. (ale s iným bydliskom; je aj v spoločnosti eGaudeo sro.; pripomeniem, že spoločnosť Gaudeo sro. je známa z roku 2019 predajom vody pre SAFKST v objeme, ktorý by zaplnil cca 6-7 kamiónov a cca 1/10 Olympijského bazénu o dĺžke 25m, aj dodávkami doplnkov výživy - to všetko za rekordnú sumu cca 43.000€), ktorá si mesačne účtuje od SAFKST 522€ za vedenie účtovníctva; v roku 2020 práve LYBON sro. získal od VV SAFKST „bonusovú zákazku“ v hodnote 10.500€ za „komplexné prepracovanie podvojného účtovníctva“ (pozn. pôvodne táto položka bola popísaná ako „komplexné prepracovanie podvojného účtovníctva 2017“)? Ako je možné uhrádzať výdavky za rok 2017 za komplexné prepracovanie podvojného účtovníctva 2017 z prostriedkov na rok 2020? Čo na to Kontrolórka SAFKST p. Vančo Véghová?

Otázka č. 4 … za aké propagačné a marketingové služby na základe zmluvy o poskytnutí služieb platil VV SAFKST (presnejšie p. Mlsna, p. Matejíčka, p. Kovalčík a p. Hečko) spoločnosti FUN MARKET sro., ktorá (podľa výpisu z Obchodného registra SR) má 12 rokov iba tieto predmety činnosti:

 • kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
 • sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
 • sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
 • prenájom hnuteľných vecí

Otázka č. 5 ... prečo v dokumentoch ohľadom priebežných výdajov SAFKST za rok 2020, bolo do 25. novembra 2020 zverejnených iba 10 splátok v prospech spoločností KT ELEKTRO sro. a FUN MARKET sro., aj to iba s popisom „úhrada a číslo faktúry“? Prečo a kvôli čomu členovia VV SAFKST (tzn. p. Mlsna, p. Matejíčka, p. Kovalčík a p. Hečko) v mimoriadne ťažkom pandemickom roku 2020 aj takýmto spôsobom utajovali pred členskou základňou dôležité informácie ohľadom financií?

Pár informácií pre porovnanie

 • 2017 ... vetva kulturistika/fitness zorganizovala 18 klasických súťaží; celkové náklady na všetky súťaže v tomto roku boli 27.025€ čo je cca 6,5% z ročného príspevku pre SAFKST od MŠVVaŠ SR; ročný príspevok pre vetvu kulturistika/fitness v roku 2017 bol 419.458€
 • 2018 ... vetva kulturistika/fitness zorganizovala 15 klasických súťaží; celkové náklady na všetky súťaže 34.849€ (z toho na 4.733€ dopingové kontroly) čo je cca 7,5% z ročného príspevku pre SAFKST od MŠVVaŠ SR; ročný príspevok pre vetvu kulturistika/fitness v roku 2018 bol 463.265€
 • 2019 ... vetva kulturistika/fitness zorganizovala 15 klasických súťaží; celkové náklady na všetky súťaže v tomto roku boli 38.302€ (z toho 4.844€ na dopingové kontroly; 2.537€ bolo zaplatených z príspevku na rok 2020) čo je cca 7,3% z ročného príspevku pre SAFKST od MŠVVaŠ SR; ročný príspevok pre vetvu kulturistika/fitness v roku 2019 bol 526.715€
 • 2020 ... tri spriaznené spoločnosti získali rozhodnutím členov VV SAFKST (tzn. p. Mlsna, p. Matejíčka, p. Kovalčík, p. Hečko) v pandemickom roku, kedy fitness komunita doslova krvácala, z peňazí MŠVVaŠ SR určených pre vetvu kulturistika/fitness sumu 128.489€ (čo je cca 20,1% z ročného príspevku pre SAFKST od MŠVVaŠ SR) za prípravu a organizovanie športových podujatí pre mládež a dospelých na základe zmluvy o poskytnutí služieb, za technickú podporu šport podujatí na základe zmluvy o poskytnutí služieb na základe zmluvy a za propagačné a marketingové služby na základe zmluvy o poskytnutí služieb (napriek tomu, že v pandemickom roku 2020 VV SAFKST zrealizoval pre vetvu kulturistika a fitness NULA klasických súťaží - tzn. ŽIADNE súťaže v klasickej, pódiovej forme) a VV SAFKST v auguste zakázal súťažiť našim športovcom na medzinárodnej IFBB scéne; ročný príspevok pre vetvu kulturistika/fitness od MŠVVaŠ SR v roku 2020 bol 639.677€

Opäť niečo pre ľahšie pochopenie ... VV SAFKST za tri roky tzn. v rokoch 2017, 2018 a 2019, na 48 súťaží zrealizovaných vo vetve kulturistika a fitness minul 100.176€. V pandemickom roku 2020, kedy sa na Slovensku nezorganizovala vo vetve kulturistika a fitness ani jedna, jediná súťaž (slovom NULA tzn. ŽIADNA súťaž v klasickej pódiovej forme), vďaka členom VV SAFKST (tzn. p. Mlsna, p. Matejíčka, p. Kovalčík a p. Hečko) však trom spriazneným spoločnostiam za:

 • technickú podporu šport podujatí na základe zmluvy o poskytnutí služieb (zdôrazním, že počas roku 2020)
 • prípravu a organizovanie športových podujatí pre mládež a dospelých na základe zmluvy o poskytnutí služieb (zdôrazním, že počas roku 2020)
 • propagačné a marketingové služby na základe zmluvy o poskytnutí služieb (zdôrazním, že počas roku 2020)

bolo vyplatených 128.489€, čo je o cca 28,2% viac, ako finančné prostriedky vyplatené na VŠETKY klasické pódiové súťaže (od nájmu priestorov a ich úpravu/vyčistenie, cez prípravu osvetlenia, ozvučenia, organizačnú službu, úpravu súťažných pódií, moderovania a cestovným/ošatným pre rozhodcov a poplatkami za dopingové testy končiac) vo vetve kulturistika a fitness, ktoré sa uskutočnili počas troch rokov pod hlavičkou SAFKST za “vlády” p. prezidenta Mlsnu.

Vďaka VV SAFKST (tzn. p. Mlsna, p. Matejíčka, p. Kovalčík a p. Hečko) tak spriaznené spoločnosti KT ELEKTRO sro., FUN MARKET sro. a LANTAULED sro. (spomínam ju v samostatnom článku), za pochybné činnosti popísané vo výdavkoch SAFKST získali v roku 2020 fantastickú sumu 128.459€ - v pandemickom roku, kedy fitness sektor krvácal a krvácal a krvácal a v SAFKST sa nielenže nesúťažilo, ale sa aj zakazovalo súťažiť na IFBB medzinárodnej scéne!

Poznámka: samozrejme, že v SAFKST sa pripravovali aj počas pandemického roku 2020 klasické, reálne pódiové súťaže v bodybuildingu a fitness napr. SAFKST Majstrovstvá Slovenska a SAFKST Pohárové súťaže. Nariadenia Vlády SR a následné pandemické obmedzenia neumožnili ich realizáciu a tak VV SAFKST schválil organizátorom (okrem Fitness Akadémie Vranov, ktorá pripravovala AMIX Patriot Cup a v pláne mala zorganizovať ďalšie 4 súťaže pod hlavičkou SAFKST) aj kompenzáciu nákladov vo výške 12.161€ tzn. vyplatil im 10,5x menej, ako hore spomínaným trom spoločnostiam:

 • 4.404€ ... kompenzácia nákladov na súťaž 2020 M-SR mužov a žien
 • 1.386€ ... kompenzácia nákladov na súťaž 2020 Jankowitch Cup
 • 3.687 ... kompenzácia nákladov na na súťaž 2020 M-SR juniorov
 • 2.684€ ... kompenzácia nákladov na súťaž 2020 Grand Prix Trnava
 • priemerná kompenzácia na jednu nezrealizovanú súťaž ... cca 3.040€
 • za 128.459€ (vyplatených VV SAFKST trom spriazneným spoločnostiam) by bolo možné zorganizovať cca 42 súťaží
 • VV SAFKST mi v januári 2020 oznámil, že na organizáciu Oblastných súťaží Východ/Západ (primárne pre vekové kategórie dorast, junior a pre začiatočníkov) vyčlenil 2x500€
 • Fitness Akadémia Vranov od VV SAFKST získala 0,00€ ako kompenzáciu nákladov na pripravovanú, aprílovú súťaž 2020 AMIX Patriot Cup Vranov - nikto zo Sekretariátu SAFKST nereagoval na viaceré naše dopyty
 • 2020 AMI XPatriot Cup Vranov

Resources SAFKST - zúčtovanie dotácie na rok 2020

Discussion at the article:

AMIX diskusia