Miroslav ŠKADRA je 2018 Majstrom Európy v klasickej kulturistike!

Miroslav ŠKADRA je 2018 Majstrom Európy v klasickej kulturistike!

Účasť EastLabsPhoto.comTeam-u na TOP súťažiach IFBB International scény a organizácie Elite PRO je možná vďaka podpore od spoločnosti AMIX Nutrition a ďalších partnerov. Ďakujeme za podporu, vážime si spoluprácu s vami. Vďaka Vašej podpore majú fanúšikovia bodybuilding/fitness scény na Slovensku informácie aj o členoch združenia Elite PRO Slovakia.

Nie je tajomstvom, že IFBB Majstrovstvá sveta a IFBB Majstrovstvá Európy patria v organizácii IFBB International medzi najnáročnejšie. Dôvodom nie je iba mimoriadne vysoký počet súťažiacich svetovej úrovne v každej kategórii, ale predovšetkým skutočnosť, že práve na týchto šampionátoch bývajú súťažiaci podrobovaní dopingovým testom v súlade s WADA pravidlami. A poslať dopingovo pozitívneho súťažiaceho na takéto šampionáty dokážu iba najväčší hazardéri - pohľad do revidovaných výsledkových listín 2018 IFBB Majstrovstiev Európy mužov však ukáže, že aj takí sa našli. Dopingoví komisári k odberu vzoriek vyzývali na 2018 Európskom šampionáte TOP3 súťažiacich, v niektorých kategóriách aj TOP6.

Mať pozitívny dopingový nález na súťaži takého významu je pre každú národnú federáciu obrovským škandálom, aj preto mnohé federácie (vrátane našej asociácie) už roky praktizujú (praktizovali) jednoduché pravidlo - takmer každý, cieľom ktorého bolo súťaženie na IFBB Majstrovstvách Európy/Sveta sa podrobil dopingovému testu už doma. Často pred súťažou (aby sa predišlo prípadnému zlyhaniu na medzinárodnej scéne), ojedinele aj po súťaži (napríklad v Rusku, na udelenie titulu Majster športu, Majster športu medzinárodnej triedy a Zaslúžilý majster športu, je nutné dokladovať aj dopingovú čistotu tzn. absolvovať po významnej súťaži dopingovú kontrolu). Pohľad na súpisku dopingových hriešnikov asociácie z kulturistiky/fitness na Slovensku prezradí jedno - od konca 90. rokov po koniec roku 2016 takých škandálov máme na medzinárodnej scéne minimum (resp. žiadne), doma sa dopingoví hriešnici odhaľovali pravidelne.

Federácia IFBB International aktuálne zverejnila revidované výsledkové listiny, v ktorých diskvalifikáciou boli potrestaní dopingoví hriešnici (označení sú písmenami DQ). Tento postih sa dotkol aj Slovenska - pozitívne, ale aj negatívne. Miro ŠKADRA (tiež ho na 2018 Európskom šampionáte testovali - brali mu vzorku moču, víťazovi aj vzorku krvi) v revidovaných výsledkových listinách figuruje na 1. mieste a čoskoro si prevezme zlatý cenný kov za titul Európskeho šampióna. Bronzové cenné kovy získala po diskvalifikácii dopingových hriešnikov aj dvojica Boris PALOVIČ/Mariana PALOVIČOVÁ. Výsledkovo si polepšili aj ďalší reprezentanti Slovenska.

Bohužiaľ, o jeden cenný kov sme však prišli - dopingový hriešnik "prekĺzol" antidopingovým sitom na Slovensku aj napriek tomu, že SADA zrealizovala v Nitre, na 2018 IFBB Majstrovstvách Slovenska 10 dopingových testov. Na základe požiadavky od vedenia asociácie. O tom, kto bol v Nitre testovaný (či aj reprezentanti) nemáme žiadne informácie.

Ako dopingovo pozitívny reprezentant Slovenska bude potrestaný a akým sankciám bude musieť čeliť (asociácia mu platila cestovné a pobytové náklady súvisiace s Európskym šampionátom, čerpal aj iné výhody; pripomeniem, že aktuálny Európsky šampión Škadra si všetko pôvodne musel hradiť z vlastného vrecka) rozhodne vedenie asociácie. Vedenie zrejme rozhodne i o tom, či sankciovaný bude aj niekto z realizačného teamu. Priznanie si chyby, prevzatie zodpovednosti a následná abdikácia zdá sa byť logickým vyústením tohto zlyhania. Asociácia disponovala úvodnou informáciou o tomto zlyhaní už počas letných mesiacov.

Kompletné revidované výsledkové listiny z 2018 IFBB Majstrovstiev Európy mužov nájdete na stránke IFBB International.


Discussion at the article:

AMIX diskusia