IFBB - rozchod spriaznených organizácií pokračuje III.

IFBB - rozchod spriaznených organizácií pokračuje III.


Krátko po návrate EastLabs Team-u z prestížneho 2017 Olympia Weekend-u sme na našom portáli zverejnili informáciu (v prvom tématickom článku) o tom, že cesty dvoch spriaznených organizácií (reč je o IFBB Internatinal a NPC - IFBB PRO League) sa v priebehu októbra definitívne rozchádzajú. Nasledujúce dni ukázali, že IFBB aj NPC - IFBB PRO League to s rozchodom myslia smrteľne vážne, obe organizácie podnikli kroky, ktorými si chcú zabezpečiť/udržať vplyv vo svete bodybuildingu a fitness.

V druhom tématickom článku som pozornosť venoval kreovaniu organizácie IFBB Elite PRO, ktorá v rámci IFBB International má zastrešovať profesionálnych športovcov - takých, ktorí nevidia zmysel v súťažení pod hlavičkou IFBB PRO League. Kreovanie novej IFBB Elite PRO organizácie prišlo v zápätí po tom, čo lídri oboch vetiev prišli s vyhlásením, že ich spoločné cesty sa definitívne rozchádzajú. Dôvody nie sú podstatné - tie v podstatne zo svojho uhla pohľadu obaja vysvetlili prostredníctvom zverejnených videoklipov.

Rafael SANTONJA o rozchode IFBB International s NPC - IFBB PRO League
Jim MANION o rozchode NPC - IFBB PRO League s IFBB International
IFBB International - organizácia pod vedením Rafaela SANTONJU

Vďaka viac ako 190 národných federácií, ktoré sú členmi IFBB International, je táto organizácia silná predovšetkým v amatérskej vetve bodybuildingu a fitness (s výnimkou USA, kde prim hraje NPC), ktorej členom je aj Slovenská asociácia kulturistiky, fitness a silového trojboja. Pre členské IFBB International národné federácie platilo pred "rozdelením" striktne dodržiavané pravidlo - súťažiaci z tejto organizácie môžu súťažiť výhradne na IFBB súťažiach tzn. v prípade, ak nastúpili na súťaž, ktorá nebola "schválená" IFBB International, museli počítať so zákazom činnosti. Následok?
Týmto zákazom takýto súťažiaci stratili právo súťažiť na IFBB scéne medzinárodnej a  zároveň aj domácej scéne členskej federácie IFBB (v prípade SAFKST na súťažiach organizovaných asociáciou - či to tak bude platiť aj v prípade súťaží organizovaných NPC na území USA, resp. NPC - IFBB PRO League organizovaných v Európe, opýtame sa priamo prezidenta SAFKST Borisa MLSNU).
Kreovanie novej IFBB Elite PRO organizácie po "rozchode" je logickým dôsledkom udalostí - IFBB International nemá záujem na tom, aby najlepší z najlepších amatérskych súťažiacich opúšťali jej rady a po naplnení súťažných ambícií prestúpili aktuálne už do "konkurenčnej" NPC - IFBB PRO League. Z dostupných informácií a z osobných rozhovorov s TOP funkcionármi IFBB International zatiaľ vyplýva:

A/ federácia má záujem na vytvorení silnej, celosvetovo pôsobiacej IFBB Elite PRO organizácie, vďaka čomu sa menia pravidá platné pre udeľovanie Elite PRO kariet:

  • získať ju môžu aktuálni IFBB PRO Leaugue súťažiaci bez poplatku (jednoduchým vyplnením "prihlasovacieho prestupového lístku")
  • aktuálni amatéri výsledkami na domácej súťažnej scéne (napr. absolútni víťazi resp. medailisti kategórií na návrh národnej federácie - po splnení pravidiel platných pre zisk aktuálne už Elite PRO karty, ktoré si určili/určia jednotlivé národné federácie)
  • aktuálni amatéri výsledkami na medzinárodných súťažiach (tie na stránke IFBB Elite PRO sú označované ako PRO kvalifikačné)
  • aktuálni amatéri umiestnením v celosvetovom "rebríčku" amatérskych súťažiacich (tzv. Elite Ranking)

B/ rozhodovanie v IFBB Elite PRO bude totožné s rozhodovaním v IFBB International. Súťažiť sa bude vo všetkých nomináciách tak, ako ich poznáme z amatérskej scény tzn. aj Elite PRO súťažiaci budú "penalizovaní vo výsledkoch" za všetky deformity (gynekomastia, nafúknuté bruchá, synthol atď.) - aj preto sa vznik Elite PRO organizácie na stránkach IFBB International označuje za novú éru v profesionálnom bodybuildingu resp. návrat k tradíciam; súťaženie na PRO scéne bude umožnené vo všetkých nomináciách, ktoré poznáme z amatérskej scény; o výsledku budú rozhodovať vybraní rozhodcovia, ktorí pravidelne (a hlavne nezaujato - tí, ktorí tento štatút nemajú by rozhodovať v IFBB Elite PRO nemali) roky rozhodujú na IFBB International súťažiach; rozhodcovský zbor bude zložený z 5-9 takýchto rozhodcov tzn. deklaruje sa férovosť a objektívnosť v rozhodovaní

C/ IFBB International hľadá partnera, ktorý by pod "jej hlavičkou" zastrešoval súťaženie v novej organizácii vznikajúcej a pôsobiacej na území USA - podľa aktuálne zverejnených informácií, týmto partnerom by sa mohol stať bývalý šéf IFBB PRO Division Wayne DeMilia (organizácie, ktorá do vzniku IFBB PRO League zastrešovala súťaženie profesionálov pod hlavičkou IFBB; rady IFBB opustil na rozhraní rokov 2004 a 2005 a snažil sa vytvoriť PRO divíziu konkurečnú k IFBB PRO League - tu na pozíciu prezidenta nastúpil Eric Weider, Jim Manion rovnako ako v  IFBB PRO Division zastáva spočiatku post viceprezidenta a šéfa rozhodcovskej komisie, neskôr sa Eric stáva čestným prezidentom a na post prezidenta IFBB PRO League nastupuje Manion)

D/ IFBB Elite PRO samozrejme stráca "náväznosť" na roky budovanú, najprestížnejšiu súťaž vo svete profesionálneho bodybuilding a fitness - súťaž Mr. Olympia a Olympia Weekend (tá je už súčasťou portfólia privátnej spoločnosti AMI, ktorá pôsobí v USA a je partnerom IFBB PRO League). Aj preto prichádza s konceptom, v rámci ktorého víťazi jednotlivých IFBB Elite PRO súťaží sa v závere roka stretnú na súťaži IFBB Elite PRO World Championshisp a budú bojovať o titul Majstra sveta profesionálov; IFBB International motivuje a hľadá promotérov, ktorí by boli schopní zorganizovať IFBB Elite PRO súťaže predovšetkým v Európe

 

NPC - IFBB PRO League - organizácia pod vedením Jim MANIONA

Rozchodom IFBB International s NPC - IFBB PRO League sa situácia aj pre organizácie, na čele ktorých stojí Jim Manion, výrazne mení a následkom toho prišlo niekoľko deklarovaných rozhodnutí:

A/ NPC - IFBB PRO League začala rozvíjať okrem rozbehnutého konceptu súťaží v USA aj koncept medzinárodných súťaží, určených pre amatérskych súťažiacich bez ohľadu na príslušnosť k národnej resp. medzinárodnej federácii (označovaných ako PRO kvalifikačné) - tie by mali byť sprievodnou súčasťou pripravovaných IFBB PRO League súťaží (dôvod je rovnaký, ako organizovanie medzinárodných "pohárových" súťaží organozovaných v IFBB International - amatéri si za súťaženie zaplatia registračný poplatok, z neho si promotér môže financovať časť nákladov na súťaž); koncept má jasnú víziu - je jedno či ste IFBB, NABBA, WABBA súťažiaci, či máte STOP za doping v IFBB International (je známe, že na TOP súťažiach medzinárodných v IFBB International, ale aj na mnohých národných súťažiach sa konajú dopingové testy - "dopingári" za takýto priestupok sú trestaní zákazom súťaženia), môžete nastúpiť na tieto súťaže a bojovať o IFBB PRO League kartu; rozvoj tohto konceptu znamená, že aj v Európe budú súťaže organizované pod hlavičkou IFBB PRO League, aj tu budú promotéri týchto súťaží hľadať možnosti spolupráce s národnými federáciami, ktoré sú členmi IFBB International (aj na túto situáciu sa opýtame prezidenta SAFKST Borisa MLSNU), NABBA a ďalších federácií; špecifikovať sa budú jasné finančné pravidlá platné pre organizovanie takýchto projektov, samozrejmosťou bude vytváranie početnej skupiny NPC - IFBB PRO League rozhodcov (hľadať sa budú nielen v radoch IFBB International, ale aj v radoch ďalších federácií, pôsobiacich v Európe), ktorí budú tieto amatérske, ale aj PRO súťaže rozhodovať

B/ aktuálne NPC - IFBB PRO League umožňuje získať IFBB PRO League kartu súťažiacim aj za výsledky získané v minulosti (alebo aktuálnej prítomnosti). Aj takým, ktorým to neumožňovalo rozhodnutie národnej federácie tzn. Jim Manion prestáva akceptovať pravidlá, ktoré si určili/určujú národné federácie - jedinou podmienkou (okrem dosiahnutého výsledku) je zaplatenie poplatku 250USD (v praxi to znamená, že pre TOP súťažiacich zo Slovenska, ktorým SAFKST neumožnilo prestup do IFBB PRO League, resp. pred septembrom 2017 tento prestup podmienilo zaplatením požadovaného poplatku 3000€, sa situácia výrazne zmenila - ak samozrejme chcú súťažiť pod hlavičkou IFBB PRO League a nie IFBB Elite PRO)

C/ NPC - IFBB PRO League má "na svojej strane" ľudí zo spoločnosti AMI (American Media), ktorá v roku 2002 kúpila od bratov Weiderovcov celé portfólio ich časopisov a v roku 2004 získava aj právo organizovať/spoluorganizovať TOP súťaž svetového bodybuilding a fitness, ktorá je známa pod názvom/značkou Joe Weder´s Mr. Olympia - súťaženie (resp. viera v to, že raz aj aj si dokážem vybojovať možnosť súťažiť) na pódiu prestížneho Olympia Weekend-u je hlavným motivačným faktorom, ktoré podľa Jim Maniona by malo nakloniť misku váh na jeho stranu; v USA sa na jeho stranu priklonil (čo je biznisovo akceptovateľné) aj Arnold Schwarzenegger (súťaž 2018 Arnold Classic USA - Ohio bude prebiehať v súčinnosti s NPC - IFBB PRO League; predpokladám, že z biznisového hľadiska ďalšie súťaže pod značkou Arnold Classic, konané mimo USA, budú realizované v súčinnosti s IFBB International)

Discussion at the article:

AMIX diskusia