365-ka končí so SAFKST - čo sa chystá v roku 2023?

365-ka končí so SAFKST - čo sa chystá v roku 2023?

Projekt Hall of Fame - Sieň slávy kulturistiky a fitness na Slovensku
vznikol aj vďaka podpore od spoločnosti
AMIX Nutrition
Fall of Fame - Slovenská sieň slávy v kulturistike/fitness

Igor KOPČEK: Prečo ste po roku 2021 a naozaj skvelých referenciách na Vašu súťaž, nepokračovali v organizovaní SAFKST súťaží na Slovensku?

Martin GAJŇÁK - 365: Mali sme záujem po roku 2021 zorganizovať pod hlavičkou SAFKST súťaže aj v roku 2022, aj kvôli tomu sme opäť požiadali o súhlas vedenie SAFKST. Jarná aj jesenná súťaž, ktoré sme plánovali zorganizovať v roku 2022 nielen v spolupráci s 365-kou a ďalšími našimi partnermi, boli však zo strany SAFKST zamietnuté.

Nemám potrebu tu verejne prepierať skutočné, alebo údajné dôvody, vzťahy/nevzťahy, spôsob financovania v SAFKST, ale každý, kto zorganizoval na Slovensku SAFKST súťaž, vie aké množstvo problémov musel riešiť, ak chcel, aby jeho súťaž mala požadovanú úroveň.

365 Grand Prix

Nami zorganizovaná súťaž 2021 Grand Prix 365 Trnava bola výnimočná priestorom (ten poskytol luxusný hotel Holiday Inn Trnava), starostlivosťou o súťažiacich a na pomery SAFKST aj účasťou, keď sme registrovali takmer 200 štartov v 26 výškových resp. hmotnostných kategóriách.

Primárna odpoveď na otázku je teda jasná – nezáujem SAFKST o spoluprácu, pričom súťaže sme chceli zrealizovať vo podstatne veľkorysejšom formáte, nie v Trnave, ale v Bratislave, ako súčasť väčšieho športového eventu.

Sekundárna odpoveď sa týka skutočností, ktoré v priebehu posledného roku sa ukázali ako pravdivé, aj napriek tomu, že vedenie SAFKST ich vytrvalo označuje za lož. Hovorím o ukradnutí kompletných SAFKST účtovných dokladov krátko pred začiatkom kontroly, ktorú avizovala Hlavná kontrolórka športu a MŠVVaŠ SR, informáciách v správach z finančných kontrol zrealizovaných v v SAFKST za roky 2018, 2019 a 2020 (niektoré výdavky a ich výška, schválené vedením SAFKST boli pre mňa prekvapivé). Právne dôsledky .... nejaké budú, ale nie som toho súčasťou, nechcem sa do toho pliesť a ani to už ďalej rozvíjať.

Igor KOPČEK: Čo predchádzalo radikálnemu rozhodnutiu tzn. ukončiť spoluprácu so SAFKST a prestúpiť k alternatívnej federácii?
Martin GAJŇÁK - 365: Zjednodušene povedané, bol to nezáujem. S prezidentom SAFKST p. Mlsnom sme sa stretli opakovane, súťaž sme chceli zrealizovať v priestoroch štadiónu Slovan v Bratislave, on aj bol za, ale konečný verdikt nejakej komisie bolo zamietnutie. Ak teda nebol záujem v jednej bodybuilding/fitness organizácii na Slovensku, ktorá je navyše masívne finančne podporovaná zo strany štátu prostredníctvom Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a desiatky tisíc € bez problémov môže dať organizátorom na organizovanie súťaží na Slovensku, hľadali sa iné možnosti.

O našich komplikovaných vzťahoch s vedením SAFKST sa dozvedeli partneri v Prahe, opakovane sme sa s nimi stretli, vyjasnili sme si stanoviská a na prelome rokov 2022/2023 sme dospeli k dohode – potenciál, ktorý 365-ka má, využijeme na zorganizovanie súťaže 2023 Grand Prix 365 (uskutoční sa v Trnave, 13. 05. 2023).

Grand Prix 365

Priznávam. Nie je tajomstvom, že Michaela PAVLEOVÁ, Michal KRIŽÁNEK, Adela ONDREJOVIČOVÁ a spol. v priebehu roku 2022 úspešne začali súťažiť na súťažiach pod hlavičkou NPC, majú blízko k 365-ke (resp. trénujú aj v našom gyme v Topoľčanoch), takže rozhodovanie „s kým spolupracovať“ nebolo ťažké. My, ako organizátori, 100% vyfinancujeme celú súťaž a z poplatku za štart (zvažuje sa 50€, ale snáď aj vďaka našim partnerom bude táto suma výrazne nižšia ... možno aj 0€) sa nám ani pri optimistických číslach nevráti viac ako tretina nákladov. Aj to je potvrdenie faktu, že organizovanie súťaži v našom prípade nie je primárne o dosahovaní profitu. Pre mňa ako organizátora je dôležitá aj skutočnosť, že súťaž 2023 Grand Prix 365 máme plne pod kontrolou – my rozhodujeme o počte kategórií, my rozhodujeme o výbere partnerov.

Igor KOPČEK: Vnímate sa ako konkurencia pre SAFKST?
Martin GAJŇÁK - 365: Určite nie. Čas ukáže, kam sa naše plány posunú, ako skoordinujeme náš súťažný kalendár s partnermi, ktorí organizujú súťaže v Česku, Rakúsku, Poľsku a Maďarsku. S pánmi Kindl – Pik – Čížek urobíme všetko pre to, aby v krátkom čase v krajinách V4 bolo možné súťažiť na 8 regionálnych súťažiach. Je jasné, že počty súťažiacich na súťažiach, ktoré sú regionálneho charakteru nebudú vysoké, ale ako organizátor nerozumiem reštrikciám, ktoré súťažiaci musia znášať.

Športovec by sám mal rozhodnúť slobodne, kde chce súťažiť bez toho, aby sa musel obávať nejakého trestu. Myslím, že súťažiaci by uvítali, ak by ako IFBB športovci mohli beztrestne súťažiť na WABBA, NPC, NABBA, PCI, WBF atď. súťažiach. Naopak, nevidím dôvod, prečo WABBA, NPC, NABBA, PCI, WBF súťažiacim je opakovane odopieraná možnosť súťaženia aj na IFBB súťažiach.

Čo sa samotnej súťaže 2023 Grand Prix 365 týka, urobíme všetko preto, aby to bola súťaž na úrovni EVLS súťaží organizovaných roky v Prahe.

Diskusia k článku:

AMIX diskusia