SAFKST - aj v roku 2023 TOP športovci s finančnou podporou

SAFKST - aj v roku 2023 TOP športovci s finančnou podporou

Kulturistika a fitness na Slovensku kráča samostatnou cestou od roku 1993, ale Slovensko malo aj do roku 1993 hviezdy kulturistiky, ktoré si zaslúžia úctu a rešpekt nasledovníkov. Myšlienku "Slovenskej siene slávy kulturistiky/fitness" (Hall of Fame) môžeme zrealizovať vďaka podpore
od spoločnosti AMIX a ďalších našich partnerov - ďakujeme.
Hall of Fame priebežne bude dopĺňaná o mená tých, ktorí prispeli k rozvoju kulturistiky/fitness na Slovensku - ako súťažiaci, organizátori, funkcionári, aj novinári venujúci pozornosť našim športom.

Fall of Fame - Slovenská sieň slávy v kulturistike/fitness

S účinnosťou od 7. apríla 2023 vstúpila do platnosti zmluva medzi MŠVVaŠ SR a vedením SAFKST, podľa ktorej TOP športovci asociácie z vetvy kulturistiky a fitness získajú za dosiahnuté výsledky aj v roku 2023 od štátu zaujímavú finančnú podporu. Výšku príspevku každému členovi SAFKST TOP Teamu ovplyvňujú výsledky, ktoré dosiahli v predchádzajúcom období na IFBB Majstrovstvách Európy a IFBB Majstrovstvách sveta a počet súťažiacich, ktorých mali na danej súťaži v kategórii. Finančné príspevky sú v rozsahu od 5.000Eur až do 20.000Eur a športovci ich môžu použiť na:

 • a) športovú prípravu, sústredenia a tréningové tábory
 • b) účasť na prípravných súťažiach, stretnutiach a významných súťažiach v Slovenskej republike a v zahraničí
 • c) nákup športového oblečenia
 • d) nákup, prenájom, prepravu, opravu a údržbu náradia a materiálu, ktoré bude používať výhradne športovec
 • e) pitný režim, vitamíny a potravinové doplnky výživy
 • f) funkčné, lekárske a diagnostické vyšetrenia (vrátane testov na ochorenie COVID-19)
 • g) lekárske zákroky a operácie športovcov - len v odôvodnených prípadoch a len v súvislosti s vykonávaním športu,
 • h) pobyt športovca v zariadení určenom na regeneráciu a rehabilitáciu v Slovenskej republike alebo v zahraničí, v ktorých služby vzhľadom na ich cenu, dostupnosť, klimatické podmienky a pod. neprevyšujú ceny služieb za obdobné plnenia poskytované v Slovenskej republike
 • i) dopingovú kontrolu
 • j) prenájom športovej infraštruktúry
 • k) poistenia
 • l) mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania a odmeny vyplácané na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru trénerov, športových a ďalších odborníkov (vrátane výdavkov na zabezpečenie zákonných nárokov vyplývajúcich z ich pracovno-právneho vzťahu)
 • m) zabezpečenie tréningových partnerov
 • n) cestovné náhrady športovca, tréningových partnerov, trénerov, športových a ďalších odborníkov vyslaných na pracovnú cestu do výšky určenej zákonom č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov

Vo vetve silového trojboja finančný príspevok od štátu získala iba Ivana HORNÁ (vo výške 15.000Eur), vo vetve kulturistika a fitness je podporených športovcov výrazne viac:

SAFKST Top Team

Vzhľadom na stanovené kritériá (tzn. nielen výsledok, ale aj predpísaný minimálny počet súťažiacich) absolútna IFBB Majsterka sveta Aneta TICHÁ (ktorá tento prestížny titul získala v nominácii bikinifitness pre Slovensko opäť po Karina ANTOVSKEJ s odstupom 10. rokov) finančnú podporu získava za výsledok, ktorý dosiahla v predchádzajúcom období a nie na IFBB Svetovom šampionáte v roku 2023. Iba pripomeniem, že podľa výsledkových listín TICHÁ zvíťazila v Južnej Kórei najprv v kategórii Bikinifitness žien do 172cm (v konkurencii 11 súperiek), následne sa stala najlepšou z najlepších v absolútnom poradí v nominácii Bikinifitness, kde dohromady súťažilo 73 bikinifitnessiek. Ak by sa do úvahy bralo jej absolútne víťazstvo, získala by maximálnu podporu tzn. v roku 2023 by na prípravu mohla použiť sumu 20.000Eur.

Diskusia k článku:

AMIX diskusia