Čo sa to aktuálne deje v asociácii? Počkajme si na výsledok!

Čo sa to aktuálne deje v asociácii? Počkajme si na výsledok!


V asociácii IFBB Sovakia sa (podľa všetkého) opäť trasú stoličky, čaká nás ďalšia rekonštrukcia vedenia. Od decembra 2016 ich bolo toľko, že ich prestávam prežívať. Neprežívam ... pre radového člena asociácie to aj tak nič mimoriadneho neprinesie, snáď si polepšia súťažiaci. Aj tí, ktorých cieľom je súťaženie na Elite PRO scéne. A počkám si, čo to prinesie v našich vzťahoch.
Paradoxne, mnohé z problémov, s ktorými sa mesiac čo mesiac potýkame, som JASNE POMENOVAL v článku - ten som napísal a zverejnil 31. decembra 2016. A paradoxne, platnosť má aj s odstupom cca 20 mesiacov (a ani nebudem pripomínať, čoho sme za tých 20 mesiacov dožili). Skôr, ako sa začítate do článku z roku 2016, pripomeniem, čo som napísal v decembri 2017, po mimoriadnej konferencii (dámy a páni, bolo to pred 8. mesiacmi!), na ktorej bol "odídený duchovný vodca" antičížekovej opozície Korpáš - aby sme mali všetko pekne pokope.

Archívny článok, december 2016 ... Zajtra začína Nový rok - čo prinesie asociácii SAKFST?

Zajtra začne Nový rok. Rok 2017 - a život tak chcel, že záver toho starého priniesol viaceré prekvapenia. Najväčšie pre mňa? Úspech Borisa MLSNU vo voľbách prezidenta SAKFST (priznávam, nečakal som ho) a doslova šokujúca prehra Milana ČÍŽEKA, ale aj čestného prezidenta (a to som čakal ešte menej), osobnosti, vďaka ktorej (citujem) "v roku 1993 vznikla pod pôvodným názvom Slovenská kulturistická asociácia súčasná SAKFST". Reč je o Michalovi ČAPLOVI. Prečo považujem výsledky novembrových volieb za fatálnu prehru Čaplu, keď prezidentom SAKFST od roku 2012 až po voľby 2016 bol Milan Čížek (samozrejme, aj on po voľbách je v úlohe porazeného, ťažko porazeného a do roku 2017 vstúpi zrejme v pozícii radového člena SAKFST, bez reálnej možnosti ďalej ovplyvňovať chod SAKFST)?

 • Milan Čížek bol kandidátom Čaplu v roku 2011 aj v roku 2016 - to, čo sa podarilo v roku 2011, sa nezopakovalo v roku 2016, napriek tomu, že sa aktuálny čestný prezident opäť verejne postavil na stranu Milana (pripomeniem, že v roku 2011 som nemal volebné právo, ale v článku o vhodnosti/nevhodnosti Čížeka na post prezidenta SAFKST som sa priklonil z praktických dôvodov na jeho stranu; aké to boli dôvody? finančné - ak by po Čaplovi nebol zvolený za prezidenta Čížek, reálne hrozilo, že asociácia príde o zdroje financií od štátu, ktoré v tom čase a aj v súčasnosti plynuli/plynú do pokladnice SAKFST predovšetkým vďaka Michalovi Čaplovi - otázkou je, či sa tieto obavy z roku 2011 nenaplnia v roku 2017 a rokoch nasledujúcich)
 • Michal ČAPLA nielenže nepodporoval, navyše aj neschvaľoval kandidatúru Borisa Mlsnu na post prezidenta
 • od roku 1993 sme už pár rokov žili v tzv. demokratickom zriadení, napriek tomu sa počas pôsobenia Michala ČAPLU vo funkcii ani raz nehlasovalo o členoch Výkonného výboru a o kandidátoch na posty prezidenta SAKFST, či viceprezidentov, tajným hlasovaním; zmena prišla až v tomto roku a nebola to zmena bezproblémová - až na tretí krát (po protestoch) sa odsúhlasilo, že tentokrát sa voliť bude tajne. Musím pripomínať, že Michal Čapla bol za voľby verejné? Musím zdôrazňovať, že tak to bolo pravdepodobne kvôli obavám o výsledok?
 • tajné voľby boli prijaté účastníkmi volebnej konferencie rozdielom jedného jediného hlasu, pričom Michalom ČAPLOM navrhnutý (proti vôli vtedajšieho Výkonného výboru) kandidát na post zástupcu športovcov pre vetvu kulturistiky a fitness  Ľubo HEČKO sa vo finálnej fáze "boja o tajné voľby" zdržal hlasovania - jeho hlasovací lístok mal 3 hlasy (áno, áno, nezabudol som - Hečka síce navrhli zástupcovia z Fitcentra M + J Bánovce nad Bebravou, jeho členom je práve Čapla a pochybujem, že niekto tam má silnejšie slovo ako on). Samozrejme, Michal Čapla túto nelojálnosť nemohol nezaregistrovať.
 • Michal ČAPLA bol po roku 2011 nielen čestným prezidentom SAKFST (právom), ale ďalej mal možnosť pôsobiť na dianie vo vedení federácie z pozície "asistenta prezidenta" tzn. priamo mohol ovplyvňovať rozhodnutia Milana Čížeka. Ak sa mu niečo nepáčilo, kedykoľvek mohol počas uplynulých piatich rokov vo Výkonnom výbore vystúpiť proti metódam a spôsobom, akým Milan pôsobil na poste prezidenta. Prípadne na konferencii. A urobiť tak mohol ktokoľvek z členov SAKFST, či funkcionárov. Stalo sa tak? Neviem o ničom. Ak teda členovia SAKFST odmietli metódy a postupy, akým Čížek riadil SAKFST, postavili sa sportredkovane aj proti Čaplovi a postarali sa o jeho prehru - aj keď sa to tak na prvý pohľad nemusí zdať; paradoxne, a reálny vplyv Čaplu bol už tak malý, že sa mu Milanovu prehru  nepodarilo zvrátiť.

Voľby dopadli tak ako dopadli aj preto, že členská základňa očakávala (tzn. v roku 2017 právom čaká) zmeny. Samozrejme, očakáva ich Pavol KORPÁŠ (priznávam, jasne najväčší kritik starého vedenia resp. trojice Čížek, Matejíčka, Lenártová), očakávam ich aj ja (kto by ich nečakal po piatich rokoch, kedy sa "pracovné" vzťahy medzi mnou a TOP funkcionármi SAKFST pohybovali okolo bodu mrazu a iba výnimočne sa pohli k plusovým hodnotám; časy Michala Čaplu a jeho ľudí radšej ani nebudem spomínať). Zároveň som však realista!
Od postoja ČAPLU (netuším, ako prijíma porážku, ktorú zažil po druhý krát v živote; pripomeniem, v minulosti každý jeho oponent do jedného odišiel, alebo "bol odídený" z asociácie aj vďaka čomu máme na Slovensku niekoľko asociácií nielen v kulturistike a fitness, ale aj v silovom trojboji; veľkým plusom Mlsnu je to, že  jemu nelojálnosť k SAKFST po roku 2011 nikto vyčítať nemôže) teraz zrejme závisí prístup k financiám zo štátneho rozpočtu a nespochybniteľný je aj Čaplov vplyv na vetvu silového trojboja. Takže tieto dva faktory môžu byť limitujúce pre skutočne zrealizovaný rozsah zmien.

Pochopiteľne, každý si pod pojmom "zmena" predstavuje niečo iné, poďme si povedať, čo by som očakával od SAKFST a vedenia  v novej pozícii, v ktorej som sa ocitol - ako člen oddielu kulturistiky a fitness EastLabs Fitness (je členom SAKFST a o 5 rokov už budeme mať aj právo hlasovať), aj organizačný pracovník, ktorý má záujem podieľať sa aj na organizovaní ďalších súťaží zrealizovaných nielen vo Vranove nad Topľou, či blízkom okolí.

Nie som naivný, nie všetko, čo by určite ocenila SAKFST základňa (alebo spomínaný "duchovný vodca opozície" Korpáš), bude novým vedením zrealizované. Vedením, ktoré získalo jasný mandát na to, aby urobilo hrubú čiaru za minulosťou, aj tou dávnejšou. Najpodstatnejšie myšlienky zhrniem do bodov - od najdôležitejšieho, po ten (aspoň pre mňa) najmenej dôležitý. Ak máte ďalšie nápady, sem s nimi, rád si ich prečítam:

 • každý v SAKFST, na akejkoľvek pozícii či poste, by mal akceptovať, že rešpekt (a samozrejme aj s tým spojená úcta) sa nezískava funkciou, alebo (nedajbože) príkazmi, ale konaním a výsledkami (nie bývalými, ale predovšetkým aktuálnymi)
 • každý v SAKFST, na akejkoľvek pozícii či poste, by mal akceptovať, že nikto nie je "nekritizovateľný" - hovorme o plusoch, ale aj mínusoch, hovorme o úspechoch, ale aj zlyhaniach; bez obáv, bez následných represií
 • férovosť k športovcom 1 ... športovci si zaslúžia férové rozhodovanie, bez ohľadu na oddielovú príslušnosť, bývalé (a budúce výsledky), bez prihliadania na to, kto komu je trénerom, poradcom bez protežovania "vyvolených", bez ovplyvňovania rozhodnutí rozhodcov; o výsledku by mala rozhodnúť len aktuálna forma, proporcie, absencia deformitov; k férovosti by nesporne prispelo dôsledné dodržiavanie hodnotiacich pravidiel a spôsobu rozhodovania platných na medzinárodnej scéne, možno aj navýšenie minimálneho počtu hodnotiacich rozhodcov
 • férovosť k športovcom 2 ... pamätám na časy, kedy v 80. rokoch v ročenkách kulturistiky sa zverejňovali nielen výsledky, ale aj bodovanie jednotlivých rozhodcov; so vznikom SAKFST táto tradícia zanikla; pačílo by sa mi (a netuším, či je to možné vôbec zrealizovať), ak by informácie o tom, kto ako rozhodoval neboli "tajné", ale verejne by sa prezentovali na stránke SAKFST - prestali by tak rôzne špekulácie
 • nie iba fiktívna, ale reálna podpora organizátorom súťaží ... priznávam, už som zabudol na verdikt starej komisie, ktorá prijala rozhodnutie (bez toho, aby si osobne vypočula kandidátov na organizáciu šampionátu), podľa ktorého sa juniorské SAKFST Majstrovstvá Slovenska konali v Trenčíne a nie v Humennom (čím bol narušený nami dlhodobo plánovaný koncept juniorského fitness víkendu na východe Slovenska - sobota Humenné, nedeľa Vranov nad Topľou), no nezabudol som na výšku dotácie, ktorú nám táto komisia poskytla na súťaž
 • prístup k informáciám ... SAKFST je dobrovoľným záujmovým združením, ktorého členovia majú právo na prístup k akýmkoľvek informáciám (podrobným informáciám), ktoré so SAKFST súvisia; k informáciám o financovaní, príjmoch a výdajoch; zasadnutiach, ich obsahu aj rozhodnutiach Výkonného výboru; zasadnutiach, ich obsahu a rozhodnutiach jednotlivých komisií atď. a tieto informácie by mohli byť kedykoľvek dostupné na webovom sídle SAKFST; neprotestoval by som, ak by sa uvádzalo aj to, kto z Výkonného výboru, alebo komisie podporil resp. nepodporil niektorú z prejednávaných vecí
 • viac voľnosti pre organizátorov, prispejme k atraktívnosti súťaží ... svet kulturistiky a fitness má jasne definované pravidlá aj priebeh súťaží, ktoré sa nespochybniteľne dodržiavajú na kontinentálnych a svetových šampionátoch, no medzinárodné aj lokálne pohárové súťaže sa konajú aj podľa "modifikovaných modelov" (nehovorím o pravidlách rozhodovania, ale priebehu súťaží), ktoré sú atraktívnejšie pre divákov a prinášajú prospech súťažiacim (spomeniem ruský model súťaží uplatnený v semifinále nominácií bikinifitness aj men´s physique); doplňme súťažný poriadok o body, ktoré by to umožňovali aj na Slovensku!
 • rešpekt k názorom kohokoľvek ... bez ohľadu na to, či je radovým členom SAKFST, alebo TOP funkcionárom, každý mal by mať právo na to, aby jeho názor bol na pôde SAKFST prezentovaný, vypočutý, prípadne prejednaný; bez ohľadu na osobné vzťahy, zhody/nezhody, priateľstvá/nepriateľstvá, či s ním súhlasíme/nesúhlasíme tzn. nové vedenie by sa tým jasne odlíšilo od vedenia starého, ale aj od toho staršieho
 • férovosť k športovcom 3 ... áno, sú členmi asociácie, ale neznamená to, že musia sa bezvýhradne podriaďovať príkazom a zákazom jednotlivcov v TOP pozíciách SAKFST, ktoré priamo pôsobia na ich pracovné zaradenia, následne príjem a negatívne ovplyvňujú ich profesný žvot; zrejme nebudem sám, kto si myslí, že každý má právo trénovať kohokoľvek (poznámka - ak to nevzbudzuje úvahy o korupčnom jednaní), kedykoľvek, za čokoľvek; ak má schopnosti, písať knihy, články, dokonca podnikať vo "fitness biznise" problém nevidím ani v tom, keby ktokoľvek zo športovcov pôsobil ako školiteľ, realizoval trénerský kurz, či semináre, či otvoril si tzv. trénerskú školu (ak to bude trh akceptovať)
 • férovosť k športovcom 4 ... definovať jasne a zrozumiteľne pravidlá, ktoré musia spĺňať tí, ktorých cieľom je reprezentovať; zároveň nespochybniteľne určiť/doplniť pravidlá výberu, ktoré aktuálne síce ovplyvňujú reprezentáciu Slovenska na pohárových, no nejasne definujú možnosť stať sa členom reprezentačného teamu predovšetkým na majstrovských súťažiach; bez výnimiek
 • férovosť k športovcom 5 ... stanoviť jasné a férové pravidlá (tak, aby neboli v rozpore s tými, ktoré si určuje IFBB) umožňujúce najlepším z najlepších (po ich dosiahnutí) prestúpiť do IFBB PRO divízie
 • každý post (nevolený post tzn. bez priameho vplyvu členskej základne) bude obsadený aktuálne najlepšími z najlepších (z tých, ktorí prejavia záujem) ... ak sa neosvedčia, nebudú sa zatvárať oči nad ich zlyhaním a následne nebude problémom sa "ich zbaviť", nahradiť kandidátom, ktorý sa bude vyberať legitímnym, akceptovateľným spôsobom (napr. výberovým konaním), na základe všeobecne jasne definovaných kritérií a pravidiel

Spomenul som, že som realista. Čo to znamená? Jednoducho to, že nie všetko, čo čítate v hore uvedených bodoch sa reálne prejaví v praxi. Nový prezident Boris Mlsna hneď po voľbách začal pracovať na realizácii svojich predstáv, hľadá oporu v jemu lojálnych ľuďoch (chápem a rozumiem tomu), no akceptovať musí ich reálne schopnosti/možnosti. Aj skutočnosť, že SAKFST potrebuje "ďalej dýchať bez starostí o financie" (oceňujem ťah Mlsnu, ktorý na volebnú konferenciu pozval ministra školstva Plavčana, ktorého pozná z čias, kedy sa intenzívne venoval karate - ten pozvanie prijal a v reálnom čase ho nielen podporil, ale naznačil, aké v skutočnosti má Mlsna kontakty na aktuálnu politickú moc na Slovensku)
Takže ješitnosť sem, ješitnosť tam, prehra/výhra, môj/niemôj kandidát, kamarát/nekamarát voľby sú už minulosťou a je čas akceptovať realitu - zrejme sa nájde spôsob, akým dvojica Mlsna - Čapla začnú intenzívnejšie komunikovať. A budú sa hľadať aj kompromisy, pretože nasledujúce roky prinesú pre SAKFST nové výzvy. Hlavnými výzvami (a verím, že ich SAKFST zvládne) z môjho uhla pohľadu budú:

 • dopingová problematika - predovšetkým udržateľnosť "dopingovej čistoty" športovcov asociácie na medzinárodnej scéne; doma sa to (snáď) už nejako zvládne
 • udržateľnosť akceptovateľných výsledkov na medzinárodnej scéne, vďaka ktorým SAKFST má v súčasnosti od štátnych orgánov rozhodujúce finančné prostriedky
 • vytrvalé hľadanie finančných zdrojov aj mimo štátu, ktorý bol k SAKFST v roku 2016 (nespochybniteľne zásluhou Michala ČAPLU) viac ako štedrý

Takže tak priatelia ... ako som písal v tomto článku - kráľ padol, nech žije kráľ! Zajtra začína Nový rok - čo prinesie asociácii SAKFST? Úprimne? Netuším!

Diskusia k článku:

AMIX diskusia