SAKFST zverejnilo prvé informácie o členoch komisií a repre tréneroch

SAKFST zverejnilo prvé informácie o členoch komisií a repre tréneroch

Po voľbách v SAKFST, ktoré sa uskutočnili 3. decembra 2017, bolo jasné, kto sa na ďalších päť rokov stane členom SAKFST Výkonného výboru. V nasledujúcich dňoch nové vedenie hľadalo pre vetvu silového trojboja a kulturistiky/fitness tých najvhodnejších, ktorí by prispeli k naplneniu mnohokrát deklarovaných predstáv o zmene prístupu k súťažiacim, organizátorom súťaží, radovým členom SAKFST a zároveň by zabezpečili ďalší udržateľný rozvoj SAKFST. Na webovom sídle SAKFST sa objavili prvé informácie súvisiace práve s vetvou, do pôsobnosti ktorej spadajú aj našim portálom najviac sledované nominácie. Ako vyzerá aktuýlne vedenie vetvy pre kulturistiku a fitness a SAKFST? Kto získal dôveru?

Výkonný výbor SAKFST

 • prezident asociácie - Boris MLSNA ... do roku 2011 (tzn. do konca "Čaplovho vedenia" aktívny ako organizátor súťaží, medzinárodný rozhodca, podporoval rozvoj detského fitness), za "ˇČížekového vedenia" radový člen SAKFST bez reálnej možnosti ovplyvniť dianie v SAKFST; v 2017 voľbách do SAKFST nebol kandidátom Výkonného výboru
 • viceprezident asociácie pre kulturistiku a fitness - Peter ANTAL ... za "Čížekového vedenia" člen komisie kulturistiky a fitness; v 2017 voľbách do SAKFST bol kandidátom vtedajšieho Výkonného výboru
 • viceprezident asociácie pre silový trojboj - Pavol KOVALČÍK ... tento post zastával za "Čaplovho" aj "Čížekového vedenia"; v 2017 voľbách do SAKFST bol kandidátom Výkonného výboru; 2017 voľbách do SAKFST bol kandidátom Výkonného výboru
 • zástupca športovcov sekcie kulturistiky a fitness - Ľubo HEČKO ... za "Čaplovho" aj "Čížekového vedenia" striedavo pôsobil na postoch asistent reprezentačného trénera, alebo reprezentačný tréner (posledné cca dva roky však tento post nezastával); za "Čížekového vedenia" člen komisie pre kulturistiku/fitness; v 2017 voľbách do SAKFST nebol kandidátom Výkonného výboru
 • zástupca športovcov sekcie silový trojboj - Pavol MULER ... za "Čaplovho" aj "Čížekového vedenia" striedavo pôsobil na postoch asistent štátneho trénera a štátny tréner pre silový trojboj, člen Výkonného výboru; v 2017 voľbách do SAKFST bol kandidátom Výkonného výboru

Komisia - sekcia kulturistiky a fitnes

 • predseda komisie - Jozef Andreja ... ak si dobre spomínam, za "Čaplovho vedenia" zastával post viceprezidenta SAKFST; za "Čížekového vedenia" radový člen SAKFST bez možnosti ovplyvniť dianie v SAKFST, aktívny ako rozhodca a organizátor súťaží
 • člen komisie - Peter Antal ... za "Čížekového vedenia" člen komisie kulturistiky a fitness
 • člen komisie - Ľubomír Hečko ... za "Čaplovho" aj "Čížekového vedenia" striedavo pôsobil na postoch asistent reprezentačného trénera, alebo reprezentačný tréner (posledné cca dva roky však tento post nezastával); za "Čížekového vedenia" člen komisie pre kulturistiku/fitness
 • člen komisie - Anton Tabernaus ... za "Čaplovho" aj "Čížekového vedenia" člen komisie pre kulturistiku/fitness
 • člen komisie - Gabriela Mlsnová ... za "Čaplovho vedenia" úspešná súťažiaca vo fitness (3x Majsterka sveta), medzinárodná rozhodkyňa (členka exekutívy EFBF - IFBB v Európe), ústredná postava detského fitness na Slovensku do roku 2012; za "Čížekového vedenia" radový člen SAKFST bez reálnej možnosti ovplyvniť dianie v SAKFST
 • člen komisie Lívia Maťušová ... za "ˇČížekového vedenia" úspešná trénerka v detskom fitness

Komisia ŠTK  - sekcia kulturistiky a fitness

 • predseda - Anton Tabernaus
 • člen - Zuzana Niščáková
 • člen - Andrej Hlinka

Rozhodcovská komisia - sekcia kulturistika a fitness

 • predseda - Gabika Mlsnová
 • člen - Slavomír Lipták
 • člen - Pavol Mikuš

Subkomisia fitnes detí - sekcia kulturistika a fitness

 • predseda - Lívia Maťušová
 • člen - Marianna Holbová
 • člen - Ján Cabánik

Nominačná komisia - sekcia kulturistika a fitness

 • predseda - Peter Uríček
 • člen - Peter Antal
 • člen - Ľubomír Hečko
 • člen - Jozef Andreja
 • člen - príslušný štátny tréner

Reprezentační tréneri

 • muži ... Jozef Piry (štátny tréner), Roland Brosman (asistent repre. trénera)
 • ženy ... Pavol Korpáš (štátny tréner), Barbara Machalová (asistent repre. trénera)
 • dohľadom nad reprezentáciou mužov a žien ... poverený Ľubo Hečko
 • dohľad nad kategóriou fitness detí ... Gabriela Mlsnová

Informácia o členksým poplatkoch
Sekretariát SAKFST oznamuje všetkým členským subjektom SAKFST, že členský poplatok na rok 2017 vo výške 50.- € je možné uhradiť bankovým prevodom

 • na účet SAKFST č. 584 750 103 / 7500
 • IBAN SK21 7500 0000 0005 8475 0103
 • alebo v hotovosti na sekretariáte SAKFST

V zmysle smernice o hradení členského poplatku sú subjekty SAKFST povinné uhradiť tento poplatok do konca februára. Po tomto termíne sa poplatok zvyšuje na 75.- €

Diskusia k článku:

AMIX diskusia