Idete súťažiť? Kto vás bude rozhodovať na jarných súťažiach?

Idete súťažiť? Kto vás bude rozhodovať na jarných súťažiach?

Platí, že súťaž je tak dobrá, ako dobrý je rozhodcovský zbor. Práve rozhodcovia majú počnúc prezentáciou a končiac vyhlásením výsledkov každú súťaž plne pod kontrolou a organizátori - tí im iba sekundujú.

Ak sa pripravujete na súťaž, zrejme vás bude zaujímať nielen to, kde môžete na Slovensku súťažiť (túto informáciu sme vám spracovali v samostatnom článku), ale aj kto bude hodnotiť vaše vystúpenia.

2017 Extrifit Slovakia Cup, Michalovce ... 08.04.2017

 • HR – Ladislav Meško
 • PR – Mgr. Peter Antal
 • Sekr. HR – Marián Prekop
 • As. SHR – Pavel Mikuš
 • 1 – Andrej Hlinka st.
 • 2 – Adela Ondrejovičová
 • 3 – Jozef Mihalčin
 • 4 – Iveta Chrťanová
 • 5 – Anton Tabernaus
 • 6 – Miloš Dolanský
 • 7 – Stanislava Prítrská
 • NR – Pavol Korpáš
 • delegát ... Slavomír Lipták

2017 Majstrovstvá Slovenska žien, Žiar nad Hronom ... 22.04.2017

 • HR – Gabriela Mlsnová
 • PR – Jitka Lenerová
 • Sekr. HR – Slavomír Lipták
 • As. SHR – Pavel Mikuš
 • 1 – Peter Uríček
 • 2 – Marián Prekop
 • 3 – Andrej Hlinka
 • 4 – Martina Tarková
 • 5 – Ľubomír Hečko
 • 6 – Karin Antovská
 • 7 – Ján Cabánik
 • NR – Kateřina Seidlová
 • delegát ... Ladislav Meško

2017 Majstrovstvá Slovenska mužov, Púchov ... 23.04.2017

 • HR – Peter Uríček
 • PR – Ľubomír Hečko
 • Sekr. HR – Pavel Mikuš
 • As. SHR – Richard Zandlt
 • 1 – Dušan Matušík
 • 2 – Ladislav Meško
 • 3 – Anton Tabernaus
 • 4 – Milan Rolinec
 • 5 – Peter Antal
 • 6 – Ervín Špajdel
 • 7 – Pavol Korpáš
 • NR – Slavomír Lipták
 • delegát ... Jozef Andreja

2017 Majstrovstvá Slovenska juniorov, Stará Ľubovňa ... 29.04.2017

 • HR – Gabriela Mlsnová
 • PR – Anton Tabernaus
 • Sekr. HR – Milada Huláková
 • As. SHR – Šimon Tabernaus
 • 1 – Peter Antal
 • 2 – Iveta Chrťanová
 • 3 – Miloš Dolanský
 • 4 – Slavomír Lipták
 • 5 – Andrej Galovič
 • 6 – Marianna Holbová
 • 7 – Pavel Mikuš
 • NR – Ella Hlinková
 • delegát ... Jozef Andreja

2017 AMIX Patriot Cup Vranov, Vranov nad Topľou ... 30.04.2017

 • HR – Ľubomír Hečko
 • PR – Pavol Korpáš
 • Sekr. HR – Slavomír Lipták
 • As. SHR – Richard Zandt
 • 1 – Andrej Hlinka
 • 2 – Ľuboš Matejíčka
 • 3 – Zuzana Šašalová
 • 4 – Milan Rolinec
 • 5 – Roland Brosman
 • 6 – Natália Lenártová
 • 7 – Barbara Machalová
 • NR – Jozef Andreja
 • delegát ... Peter Antal

2017 Majstrovstvá Slovenska dorast a masters, L. Hrádok ... 20.05.2017

 • HR – Andrej Hlinka
 • PR – Ľuboš Maliňák
 • Sekr. HR – Marián Prekop
 • As. SHR – Ján Cabánik
 • 1 – Stanislav Gabčo
 • 2 – Mgr. Lívia Maťušová
 • 3 – Richard Zandt
 • 4 – Iveta Chrťanová
 • 5 – Anton Tabernaus
 • 6 – Alexander Hlobík
 • 7 – Jitka Lenerová
 • NR – Roland Brosman
 • delegát ... Slavomír Lipták

2017 Majstrovstvá Slovenska vo fitness detí, Zvolen ... 28.05.2017

 • HR – Gabriela Mlsnová
 • PR – Jitka Lenerová
 • Sekr. HR – Milada Huláková
 • 1 – Ján Cabánik
 • 2 – Karin Antovská
 • 3 – Barbora Machalová
 • 4 – Slavomír Lipták
 • 5 – Marianna Holbová
 • 6 – Martina Tarková
 • 7 – Kateřina Seidlová
 • NR – Peter Antal
 • delegát ... Anton Tabernaus

2017 Pohárová súťaž vo fitness detí, Trenčín ... 01.04.2017

 • HR +PR – Martina Tarková
 • Sekr. HR – Šimon Tabernaus
 • 1 – Gabriela Mlsnová
 • 2 – Lívia Maťušová
 • 3 – Pavel Mikuš
 • 4 – Kateřina Seidlová
 • 5 – Milada Huláková
 • NR – Karin Antovská
 • delegát ... Ladislav Meško

2017 Pohárová súťaž vo fitness detí, Zvolen ... 15.04.2017

 • HR +PR – Jitka Lenerová
 • Sekr. HR – Richard Zandt
 • 1 – Andrej Hlinka st.
 • 2 – Elena Meleshchenko
 • 3 – Ľubomír Hečko
 • 4 – Darina Bodáková
 • 5 – Lívia Maťušová
 • NR – Anton Tabernaus
 • delegát ... Gabriela Mlsnová

2017 Pohárová súťaž vo fitness detí, Zvolen ... 13.05.2017

 • HR +PR – Iveta Chrťanová
 • Sekr. HR – Ján Cabánik
 • 1 – Natália Lenártová
 • 2 – Ing. Andrej Hlinka st.
 • 3 – Barbora Machalová
 • 4 – Anton Tabernaus
 • 5 – Marianna Holbová
 • NR – Darina Bodáková
 • delegát ... Gabriela Mlsnová

Meno koho sa najčastejšie objavuje na rozhodcovskej listine (bez pozície delegát)?
6x ... Tabernaus
5x ... Lipták
4x ... Mlsnová, Hečko, Antal, Mikuš, Lenerová, Zandt, Hlinka ml., Chrťanová, Cabánik
3x ... Korpáš, Prekop, Tarková, Seidlová, Huláková, Maťušová, Machalová, Holbová
2x ... Meško, Dolanský, Uríček, Rolinec, Brosman, Šimon Tabernaus, Antovská, Lenártová, Hlinka st.
1x ... Matejíčka, Gabčo, Ondrejovičová, Prítrská, Matušík, Andreja, Maliňák, Šašalová, Špajdel, Galovič, Hlinková, Mihalčin, Hlobík, Meleschenko, Bodáková

Meno koho sa najčastejšie objavuje na rozhodcovskej listine (s pozíciou delegát)?
7x ... Tabernaus, Lipták
6x ... Mlsnová
5x ... Antal
4x ... Hečko, Meško, Mikuš, Lenerová, Zandt, Hlinka ml., Chrťanová, Cabánik
3x ... Korpáš, Prekop, Andreja, Tarková, Seidlová, Huláková, Maťušová, Machalová, Holbová
2x ... Dolanský, Uríček, Rolinec, Brosman, Šimon Tabernaus, Antovská, Lenártová, Hlinka st.
1x ... Matejíčka, Gabčo, Ondrejovičová, Prítrská, Matušík, Maliňák, Šašalová, Špajdel, Galovič, Hlinková, Mihalčin, Hlobík, Meleschenko, Bodáková

Hlavní rozhodcovia
3x ... Mlsnová
1x ... Hlinka, Hečko, Uríček, Meško, Tarková, Chrťanová, Lenerová

Akých rozhodcov máme na Slovensku? Pohľad na aktuálnu stránku SAKFST ukáže, že ich máme rozdelených do niekoľkých stupňov (pozn. zoznam bude zrejme neaktuálny - Lenártová je už rozhodkyňou medzinárodnou, v mennom zozname nevidím niektoré mená ako napr. Korpáš, Prítrská, Ondrejovičová, dokonca chýba tu aj meno Gabriely Mlsnovej)

Medzinárodní rozhodcovia s IFBB PRO licenciou

Medzinárodní rozhodcovia

Rozhodcovia 3. stupeň

Rozhodcovia 2. stupeň

Rozhodcovia 1. stupeň

Diskusia k článku:

AMIX diskusia