Je mi ľúto Ľuba HEČKA, alebo prečo je (možno) málo súťaží?

Je mi ľúto Ľuba HEČKA, alebo prečo je (možno) málo súťaží?


Začiatkom tohto týždňa sme si prevzali poverovaciu listinu, ktorá nám s definitívnou platnosťou potvrdzuje, že vo Vranove nad Topľou môžeme zrealizovať súťaž 2017 AMIX Patriot Cup. Listina nám presne určuje výškové kategórie v nomináciách bikinifitness (juniorky aj ženy), men´s physique (juniori aj ženy), v open kategórii budú na našej súťaži súťažiť kulturisti - muži (samozrejme, v tejto kategórii môžu nastúpi aj juniori - úprimne, tí majú výkonnosť lepšiu ako mnohí muži), priestor získala aj nová nominácia wellness fitness. Propozície sme už spracovali dávnejšie, aktuálne čakáme na ich opravu - schválenie.

Z listiny sme vyčítali aj výšku dotácie, ktorá v porovnaní s minulým rokom sa zvýšila takmer na dvojnásobok. Samozrejme, sme vďační za akúkoľvek podporu zo strany SAKFST, zrejme ale nebudeme sami z organizátorov, kto povie - prečo nemôže byť ešte výraznejšia resp. kde hľadať úspory? Sme nevďační? Možno áno, možno nie. Pozrime sa na dotáciu optikou matematiky, keď vieme, čo zo sumy 1500€ by sme mali uhradiť:

 • ošatné a cestovné náklady pre rozhodcov
 • prenájom sály
 • prípravu sály a zákulisia na súťaž, upratovacie služby po súťaži
 • darčeky pre každého súťažiaceho - tie obdržia pri prezentácii ... nemusíme, ale chceme súťažiacich potešiť
 • propagáciu, reklamu, úpravu pódia
 • drobné pohostenie pre rozhodcov počas súťaže ... nemusíme, ale aj ich chceme potešiť
 • náklady na sprievodný program - exhibíciu ... ak sa podarí na poslednú chvíľu niečo vymyslieť
 • náklady na ceny, diplomy a cenné kovy/trofeje pre súťažiacich
 • finančné odmeny pre absolútnych víťazov ... nemusíme, ale chceme súťažiacich potešiť

2017 AMIX Patriot Cup, Vranov nad Topľou - predbežné náklady na rozhodcov

 • Ľubomír Hečko, Liptovský Mikuláš ... 177km ... 17,7x2 ... 35,4+50 ... 85,40€
 • Pavol Korpáš, Bratislava ... 464km ... 46,4x2 ... 92,80+40 ... 132,80€
 • Slavomír Lipták, Prešov ... 48km ... 4,80x2 ... 9,60+40 ... 49,60€
 • Richard Zandt, Kremnica ... 301km ... 30,10x2 ... 60,20+40 ... 100,20€
 • Andrej Hlinka, Stará Ľubovňa ... 109km ... 10,9x2 ... 21,80+40 ... 61,80€
 • Ľuboš Matejíčka, Šurany ... 400km ... 40x2 ... 80+40 ... 120€
 • Zuzana Šašalová, Košice ... 51km ... 5,10x2 ... 10,20+40 ... 50,20€
 • Milan Rolinec, Spišská Nová Ves ... 114km ... 11,40x2 ... 22,80+40 ... 62,80€
 • Roland Brosman, Rimavská Sobota ... 178km ... 17,80x2 ... 35,60+40 ... 75,60€
 • Natália Lenártová, Košice ... 51km ... 5,10x2 ... 10,20+40 ... 50,20€
 • Barbara Machalová, Zvolen ... 271km ... 27,10x2 ... 54,20+40 ... 94,20€
 • Jozef Andreja, Poprad ... 124km ... 12,40x2 ... 24,80+40 ... 64,80€

Náklady na rozhodcov - cestovné + ošatné: 947,60€ ... 63,173% z dotácie
Celková dotácia od SAKFST 1500€
Financie priamo použiteľné na súťaž: 552,40€ ... 36,827% z dotácie

552,40€ nie je málo (božechráň, to som nikdy nepovedal!), je to určite viac ... niekoľkonásobne viac ... ako nám zvýšilo z dotácie v roku 2016 (vtedy sme od SAKFST získali 800€, 710€ sme vyplatili rozhodcom a rovných 90€ ... slovom deväťdesiat eur ... sme mohli použiť priamo na súťaž; iba pripomeniem, že vtedajšie vedenie vyplatilo bez mihnutia oka  takmer 180€  ... slovom stoosemdesiat eur ... delegátovi ako cestovné náklady, len kvôli tomu, aby dozeral na priebeh a chod našej súťaže a následne urobil o nej zápis).
Pravdou ale je, že iba za prenájom sály v MsDK Vranov aj teraz zaplatíme 1.080€ tzn. bez privátnych peňazí, partnerov ochotných podporiť naše organizačné úsile, by sme súťaž zorganizovať nezvládli.

Otázkou ale je - prečo SAKFST aj "po ukončení obdobia temna" nedokáže zaplatiť organizátorom pohárových súťaží náklady na rozhodcov + povedzme nájom priestorov v plnej výške (alebo aj niečo navyše, aby bolo aj na ceny)? Stačilo by takto "finančne povzbudiť"  nových organizátorov a som presvedčený, že súťaží by na Slovensku pribudlo (nevravte mi, že pri aktuálnom rozpočte 40.000€/mesiac si budeme musieť odtŕhať od úst). A možno do organizovania súťaží by sa konečne zapojili aj tí, ktorí zatiaľ iba kritizovali a sami nezorganizovali ani malú detskú besiedku v jasliach, alebo v materskej škôlke.
Priznávam, neboli sme príliš šťastní do momentu, kým sme si pozreli náklady na rozhodcov, ktoré komisia kulturistiky a fitness "vybavila" pre člena Výkonného výboru (a samozrejme aj člena komisie) Ľuba Hečka - ten sa angažuje v prospech súťaže Extrifit Slovakia Cup. Ľubovi ostalo ešte menej, ako nám - tak aká nespokojnosť! 

2017 Extrifit Slovakia Cup, Michalovce - predbežné náklady na rozhodcov
 • Ladislav Meško ... 494km ... 49,4x2 ... 98,80+50 ... 148,50€
 • Mgr. Peter Antal ... 300km ... 30x2 ... 60+40 ... 100€
 • Marián Prekop ... 346km ... 34,60x2 ... 69,20+40 ... 109,20€
 • Pavel Mikuš ... 207km ... 20,7x2 ... 41,40+40 ... 81,40€
 • Andrej Hlinka st. ... 139km ... 13,90x2 ... 27,8+40 ... 67,80€
 • Adela Ondrejovičová ... 494km ... 49,4x2 ... 98,80+40 ... 138,50€
 • Jozef Mihalčin ... 32km ... 3,20x2 ... 6,40+40 ... 46,40€
 • Iveta Chrťanová ... 399km ... 39,90x2 ... 79,80+40 ... 119,80€
 • Anton Tabernaus ... 352km ... 35,20x2 ... 70,40+40 ... 110,40€
 • Miloš Dolanský ... 59km ... 5,90x2 ...11,80+40 ... 51,80€
 • Stanislava Prítrská ... 450km ... 45x2 ... 90+40 ... 130€
 • Pavol Korpáš ... 494km ... 49,4x2 ... 98,80+40 ... 138,50€
Náklady na rozhodcov - cestovné + ošatné: 1.242,30€ ... 82,82% z dotácie
Celková dotácia od SAKFST 1500€

Financie priamo použiteľné na súťaž: 257,70€ ... 17,18% z dotácie

Je mi ľúto Ľuba Hečka - pravdou ale je, že nevidím veľký zmysel v plytvaní peňazí na rozhodcov zo západného Slovenska, keď je súťaž v Michalovciach (alebo aj vo Vranove). Alebo ... čo tak zrevidovať dotáciu/refundáciu pôvodne odsúhlaseného príspevku pre organizátorov  v Michalovciach? Ak by som mal možnosť to nejako ovplyvniť, z veľkého balíka peňazí, ktoré má SAKFST k dispozícii by som Hečkovi a spol. bez mihnutia oka dal navyše 500 - 1000€. Veď tým, že organizujú súťaž v Michalovciach, robia službu SAKFST, súťažiacim a samozrejme aj nám.
Našťastie však viem, že nové vedenie podstatne, podstane výraznejšie podporí aspoň najdôležitejšie súťaže, aké máme na Slovensku (úprimne sa z toho teším, lebo náš organizačný team pod vedením Jara HORVÁTHA by si na takúto súťaž aktuálne ešte netrúfol). Prirodzene, hovorím o Majstrovstvách Slovenska mužov, žien, junioriek/juniorov a dorastu. Aj keď ... pohľad do výdavkov SAKFST za rok 2016 na súťaže môj názor nepotvrdzuje ... tam bola iná, podstane, podstane dôležitejšia športová akcia, kde sa financiami naozaj nešetrilo.

Poznámka: na základe informácií, ktoré mi dodatočne poskytli organizátori Sport festival-u, iba doplním, že táto akcia bola financovaná z peňazí, ktoré asociácia SAKFST získala nad rámec pôvodnej dotácie zo strany štátu. Informácie o výdavkoch v SAKFST som získal z dokumentu "Vyúčtovanie dotácie poskytnutej zo štátneho rozpočtu v oblasti športu v roku 2016", ktorý je zverejnený na stránke SAKFST, rovnako ako "Aktualizovanú sumu prostriedkov poskytnutých ministerstvom".
Doplním aj to, že súčasťou festivalu boli súťaže v silovom trojboji, fitness detí a bikini fitness, na ktoré boli vyčlenené z rozpočtu SAKFST ďalšie finančné prostriedky (2x1500€ viď. nižšie) - na súťaži 2016 Vianočná cena v silovom trojboji (podľa výsledkových listín) súťažilo 13 súťažiacich, na 2016 Veľkej cene Trenčína (opäť podľa výsledkových listín) súťažilo 71 detí a 14 bikinifitnessiek, na súťaži 2016 AMIX Patriot Cup súťažilo (samozrejme, čítam opäť z výsledkových listín) 98 súťažiacich z nominácií kulturistika, men´s physique, bikinifitness vo vekových kategóriách juniorov a seniorov. Spomeniem aj to, že súťažiaci z juniorských kategórií deň pred 2016 AMIX Patriot Cup museli nastúpiť na 2016 SAKFST M-SR juniorov v Trenčíne (pôvodný zámer bol zorganizovať ich v Humennom - cca 25km od Vranova) a po súťaži absolvovať 344km dlhú cestu do Vranova nad Topľou (ak chceli súťažiť).
Cieľom tohto článku nie je poškodiť/znevážiť prácu akéhokoľvek organizátora SAKFST súťaží (zaslúžia si náš rešpekt, úctu a poďakovanie), ale pripomenúť kompetentným to, že s väčšou (a ako ukázala minulosť aj férovejšou) podporou zo strany SAKFST určite vzrastie záujem organizátorov podieľať sa na organizovaní súťaží aj v regiónoch, kde sa nekonali nikdy, alebo iba výnimočne. A súťaženie je základom našej asociácie. 
Ďakujeme každému, kto podporil 2016 AMIX Patriot Cup a podporí 2017 AMIX Patriot Cup!

Diskusia k článku:

AMIX diskusia