2017 SAKFST Majstrovstvá Slovenska - kulturistika, fitness, men´s physique

2017 SAKFST Majstrovstvá Slovenska - kulturistika, fitness, men´s physique

PROPOZÍCIE - MAJSTROVSTVÁ SLOVENSKA MUŽOV V KULTURISTIKE, KLASICKEJ KULTURISTIKE, FITNES A MEN ́S PHYSIQUE

Púchov 23. apríl 2017

A. Všeobecné ustanovenia
Usporiadateľ: Z poverenia VV SAKFST - Fitnes Gabrhel Trenčín
Miesto konania: Športová hala Púchov
Dátum konania: 23. apríl 2017
Prihlášky: Posielať najneskôr do 17.4.2017 e-mailom: gabrhel@slovakstrongman.sk
Tel. kontakt: +421905 297 471 / +421944 220 311
Ubytovanie: Šport hotel Ostrov Zamarovce (www.hotelostrov.sk) – na vlastné náklady
Stravovanie: Šport hotel Ostrov Zamarovce – na vlastné náklady
Úhrady: Cestovné náklady a ošatné rozhodcov hradí usporiadateľ podľa platných smerníc SAKFST, ostatní sa zúčastňujú súťaže na vlastné náklady.

B. Technické ustanovenia
Predpisy: Súťaží sa podľa pravidiel SAKFST platných od 1.4.2017
Podmienky štartu:

 • Platná licenčná karta SAKFST s nalepenou známkou pre rok 2017
 • Včas zaslaná prihláška. Neprihlásení pretekári môžu štartovať po uhradení sankčného poplatku vo výške 10€.
 • Štart pretekára musí byť so súhlasom materského subjektu

Námietky: podávajú sa s vkladom 10.- €, o ich oprávnenosti rozhodne odvolacia komisia v zložení: - hlavný rozhodca, delegát SAKFST a riaditeľ súťaže
Doping: Usporiadateľ je povinný zabezpečiť miestnosť pre dopingovú kontrolu.

Kategórie:

 • Kulturistika mužov ... kategória do 70kg, kategória do 80kg, kategória do 90kg, kategória do 100kg, kategória nad 100kg
 • Klasická kulturistika mužov ... kategória do 175cm, kategória do 180cm, kategória nad 180cm
 • Men ́s physique mužov ... kategória do 173cm, kategória do 176cm, kategória do 179cm, kategória do 182cm, kategória nad 182cm
 • Fitness mužov ... kategória otvorená

Poznámka: v kategóriách klasická kulturistika súťažiť môžu tí športovci, ktorí splnia váhový limit podľa priloženého vzoru

 • do 175 cm ... (výška – 100) + 4 kg
 • do 180 cm ... (výška – 100) + 6 kg
 • nad 180 cm ... (výška – 100) + 8 kg

C. Činovníci súťaže
Riaditeľ súťaže: Milan Gabrhel
Čestný riaditeľ: Mgr. Michal Čapla
Sekretár súťaže: Pavol Guga
Hospodár: Bc. Zuzana Gabrhelová
Vedúci pretekárov: Michal Makovec
Zdravotná služba: MUDr. Andrea Masárová
Hudobná réžia: Dj Ďuri
Moderátor: Dalibor Biro

D. Rozhodcovia
Hlavný rozhodca: Peter Uríček M.R.
Pódiový rozhodca: Ľubomír Hečko III. st.
Sekretár HR / asist. sekr. Pavel Mikuš / Richard Zandlt III.st. / I. st.
Rozhodca č.1: Dušan Matušík M.R.
Rozhodca č.2: Ladislav Meško M.R.
Rozhodca č.3: Anton Tabernaus III.st.
Rozhodca č.4: Milan Rolinec III. st.
Rozhodca č.5: Peter Antal I. st.
Rozhodca č.6: Ervín Špajdel III. st.
Rozhodca č.7: Pavol Korpáš I. st.
Náhradný rozhodca: Slavomír Lipták II. st
Delegát SAKFST: Jozef Andreja

E. Časový rozpis

 • od 10:00 – 12:00 prezentácia pretekárov
 • od 12:00 – 13:00 porada rozhodcov
 • 13:00 zahájenie pretekov

F. Rôzne
Tituly: Víťazi jednotlivých kategórií získajú titul majster Slovenska, 1-3. miesto diplom a medailu, 4- 6. miesto diplom.
Ceny: Pretekári na 1-6. mieste získajú ceny od sponzorov, ktoré sú vopred určené podľa umiestnení.
Hudobný sprievod: Každý pretekár v tých kategóriách, kde sa vyžaduje hudobný sprievod, odovzdá pri prezentácii CD s hudobným podkladom k voľnej zostave, na ktorom bude len jedna skladba
Vstup do priestorov súťaže: S 1-2 pretekármi jeden tréner, 3 a viac pretekárov 2 tréneri voľný vstup
Upozornenie: Usporiadateľ nezodpovedá za cenné veci pretekárov uložené v šatniach. Za znečistenie priestorov spôsobené pretekármi môže byť uložená sankcia 30€.

Zmluvní partneri: MŠ SR, EXTRIFIT, Kompava, Tetras, BiotechUSA, ATP, Oxy, FITPLUS, WEIDER
Mediálny partner: Muscle&Fitness

Diskusia k článku:

AMIX diskusia