Boris MLSNA - 100 dní na pozícii prezidenta SAKFST

Boris MLSNA - 100 dní na pozícii prezidenta SAKFST


13. marca 2017 uplynulo 100 dní od momentu, kedy SAKFST volebná konferencia rozhodla o zmene vedenia v Slovenskej asociácii kulturistiky, fitnes a silového trojboja. Pripomeniem, že delegáti s volebným právom 3. decembra 2016 na post prezidenta SAKFST zvolili Borisa MLSNU, ktorý tak nahradil na tejto pozícii Milana ČÍŽEKA. Pre mnohých bola táto zmena prekvapením, pretože Boris MLSNA kandidoval na prezidentský post bez podpory Michala ČAPLU, človeka, ktorý sa podieľal na založení SAKFST, viac ako 20 rokov stál na čele asociácie a tradovalo sa, že bez jeho podpory (a súhlasu) sa v SAKFST nič mimoriadneho neudeje.
Pripomeniem, že Čapla neodišiel do zaslúženého dôchodku ani v predchádzajúcom volebnom období - prezidentovi Milanovi ČÍŽEKOVI pomáhal na platenej pozícii asistent prezidenta pre vetvu silového trojboja. Napriek Čaplovmu nesúhlasu, podpora Borisa MLSNU na volebnej konferenciiúčastníkmi s hlasovacím právom bola zdrvujúco vysoká a súboj Mlsna - Čížek skončil jednoznačne - Boris zvíťazil v pomere 80:58.

100 dní je dostatočne dlhá doba na to, aby nové vedenie presadilo v SAKFST svoj názor, svoj pohľad na spôsob riadenia asociácie, výsledkom ktorého by malo byť naplnenie bodov volebného programu, aj udržateľnosť úspešnosti športovcov SAKFST na medzinárodnej scéne. Práve úspechy fitnesiek, bikinifitnesiek, bodyfitnesiek a kulturistov nám totiž prinášajú "body", ktoré sa v hodnotení zo strany štátnych orgánov "menia" na finančný príspevok - ten je rozhodujúci pre fungovanie asociácie. Ako hodnotí "100 dní vlády" sám prezident SAKFST Boris MLSNA sa dozviete v nasledujúcom článku.

Na volebnej konferencii si vystúpil s "volebným programom", ktorý nepochybne jasne oslovil tých, ktorí mali právo voliť. Čo sa ti za uplynulých 100 dní podarilo z tohto programu naplniť a čo musíš ešte dotiahnuť do úspešného konca?
Zvládlo sa a stále sa zvládajú “veci” súvisiace s činnosťou SAKFST:

  • Funguje výkonný výbor a v spolupráci so všetkými komisiami a reprezentačnými trénermi všetci pracujú na príprave jarnej časti súťaží vrátane reprezentačných zrazov, sústredení a výjazdov, z ktorých sa už viaceré uskutočnili.
  • Postavili sa úplne nové stanovy, ktoré po odobrení Ministerstvom školstva predložíme pravdepodobne v júnovom termíne konferencii SAKFST na schválenie.
  • Upravujú sa pravidlá v jednotlivých kategóriách, najmä vo fitnes detí, ktoré samozrejme vychádzajú z novoprijatých pravidiel IFBB, ale nami navrhnuté zmeny chceme prerokovať s vedením IFBB, pretože boli navrhnuté nové pravidlá bez účasti Slovenska - tie znižujú počet súťažiacich, menia kategórie a znevýhodňujú Slovensko a ostatné krajiny, ktoré patria vo fitnes ku svetovej špičke.
  • Komunikujeme s najvyššími predstaviteľmi IFBB, Ministerstva školstva, Slovenského olympijského výboru a Antidopingovej agentúry Slovenska.
  • Uzavreli sme dohody s viacerými sponzormi. Nakúpili sme (a už aj odovzdali) mládežníckym oddielom tréningové pomôcky, ako napr. závesné posilňovacie zariadenia, švihadlá, medicinbaly.
  • Rokujeme s výrobcami certifikovaných stojanov a činiek pre silový trojboj o ich zakúpení pre oddiely silového trojboja.

Čo bolo z hľadiska fungovania SAKFST pre teba najkomplikovanejšie v dňoch, kedy si sa reálne postavil na čelo SAKFST?
Zrazu bolo treba urobiť všetko: postaviť komisie, budovať reprezentáciu, komunikovať so štátnymi inštitúciami, pripraviť Vyhodnotenie najlepších športovcov SAKFST, komunikovať so všetkými - to znamená aj s radovými členmi SAKFST ... a na nič nezabudnúť. Myslím, že sme ten prvý nápor zvládli a stále ho zvládame.

Ako hodnotíš prácu Komisie pre kulturistiku a fitness a Výkonného výboru SAKFST, ktoré fungujú pod tvojim vedením?
V prvom rade sme začali „fungovať“ spoločne. Hneď od začiatku som razil cestu nie ja - prezident, ale my - Výkonný výbor a my - SAKFST! Všetko, čo sa v SAKFST deje je kolektívnym dielom a kolektívnym rozhodnutím. Veľké pozitívum pre mňa je, že každé rozhodnutie Výkonného výboru bolo (zatiaľ) vždy jednomyseľné. Dúfam, že to takto vydrží čo najdlhšie.

Koncom marca uplynie termín, do kedy môžu posielať kandidáti na post repre trénerov životopisy + prihlášky. Aký bude ďalší postup výberového konania a kto bude rozhodovať o tom, kto sa s definitívnou platnosťou stane repre trénerom pre ženy a mužov? Kto sa zapojí do výberového konania okrem aktuálne poverených reprezentačných trénerov a Kariny ANTOVSKEJ?
Rozhodovanie o štátnej reprezentácii je vo výlučnej právomoci VV, ktorý bude po uzavretí prihlášok o tom rokovať. Nemám zatiaľ informácie, že by sa ešte niekto okrem spomenutých do výberového konania zapojil.

Registrujem, že SAKFST má k dispozícii historicky najväčší obnos peňazí zo štátnej kasy, dokonca aj na podporu tzv. TOP Teamu. Zaujíma ma, aké boli kritériá pre výber členov tohto TOP teamu a prečo v ňom nie sú niektorí úspešní kulturisti ako Kočiš, alebo Škadra.
V decembri minulého roku prišiel na sekretariát SAKFST z ministerstva školstva zoznam presne určených pretekárov, ktorí dosiahli za posledné roky (nie za posledný rok) medailové umiestnenia na Majstrovstvách sveta, s požiadavkou aktualizovať tento zoznam v súvislosti s ich prípravou v amatérskom športe. Čiže sme označili všetkých slovenských profesionálov + športovcov, ktorí skončili s aktívnou činnosťou a zoznam poslali späť. Podotýkam, že na pôvodnom zozname neboli ani Igor Kočiš, ani MiroŠkadra. Nemohli sme nikoho navrhnúť.

Z predchádzajúcich rozhovorov s tebou viem, že zmeny si uskutočnil nielen vo vedení a na TOP riadiacich pozíciách v SAKFST, ale intenzívne pracuješ aj na revízii súťažných pravidiel aj stanov. Môžeš vypichnúť body, na ktoré by si chcel upriamiť pozornosť členov SAKFST?
Stanovy, ktoré schválila konferencia v roku 2016, neboli v súlade so zákonom č. 440 o športe, ktorý vstúpil do platnosti od 1. januára 2016. Koncom roku 2016 sme dostali cca 4 strany pripomienok, ktoré sme mali zmeniť a zapracovať. Podľa vzorových stanov, uvedených na stránke ministerstva školstva, sme spracovali úplne nové stanovy, ktoré musí odobriť ministerstvo a nakoniec samozrejme konferencia. Súťažné pravidlá sa menia v súlade s medzinárodnými, až na niektoré výnimky, ktoré bude Slovensko presadzovať v medzinárodnom meradle.

Ako pokračuje práca nového vedenia SAKFST so sponzormi, ktorí môžu asociácii výhľadovo pomôcť v prípade, že prílev peňazí zo štátnej pokladnice bude nižší?
Veľmi si vážime podporu zo strany Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a taktiež spoluprácu s firmami ako sú Weider, Extrifit, Biotech USA, Fit plus, Kompava, ATP, Oxywater, Tetras a Muscle&Fitness.

Čo nové vedenie urobilo na podporu reprezentácie v uplynulých 100 dňoch? Aké sú plány nového vedenia súvisiace s IFBB Majstrovstvami Európy - ako početný reprezentačný team pošleme do Santa Susanny?
Na prvý zraz do Žiaru nad Hronom sa prišlo reprezentačným trénerom ukázať množstvo pretekárov a pretekárok vo všetkých súťažných kategóriách, z ktorých sme pozvali na sústredenie do Rajeckých Teplíc viac ako 100 športovcov. Samozrejme, neprišli všetci naraz, ale postupne sa prestriedali. Aj vďaka spomenutým sponzorom sme podporili doplnkami výživy viac ako 40 reprezentantov. S touto podporou môžu rátať aj naďalej. Na ME počítame predbežne so 60 členným tímom.

Z krokov, ktoré prijalo nové vedenie SAKFST, resp. komisia pre kulturistiku a fitnes a aktuálny Výkonný výbor, mňa osobne najviac zaujali 3 rozhodnutia (pozn. Boris vpísal odpovede priamo do mnou spomínaných rozhodnutí):
1/ poplatok 3000€ pre športovcov, ktorí v prospech asociácie odsúťažia niekoľko sezón (za čo asociácia získa finančnú dotáciu od štátu) a majú ambíciu súťažiť v IFBB PRO divízii - myslíš, že toto rozhodnutie je voči športovcom ústretové?
Štát prispieva nielen našej asociácii výrazným finančným balíkom, ktorý je určený na podporu amatérskemu športu pre amatérskych športovcov, ktorí dosahujú na najvyššie miesta na vrcholných amatérskych súťažiach, či už sa to týka Majstrovstiev Európy, Majstrovstiev sveta, alebo dokonca Olympijských či Svetových hier. SAKFST zastrešuje amatérsky šport a amatérskych športovcov. Každý amatérsky športovec sa ako reprezentant (s výraznou podporou štátnych financií) postupne prepracúva k čoraz lepším umiestneniam na vrcholných Európskych a svetových súťažiach. Čiže keď sa niekto po niekoľkých rokoch reprezentovania stane Majstrom Európy, alebo sveta, už má „odčerpaných“ dosť veľa financií zo štátnej kasy, na ktoré až do výraznejšieho umiestnenia neprispel – prispeli na neho tí, ktorí dosiahli úspechy pred ním. Na dôchodok tiež nezarábame sebe, ale generácii po nás. SAKFST je samozrejme vďačná úspešným reprezentantom za dosiahnuté úspechy a vzornú reprezentáciu, ale posielať športovcov medzi profesionálov nepatrí medzi naše priority. V tom sa zhodneme aj s prezidentom IFBB pánom Santonjom. Samozrejme, ak by niekto ako Igor Kočiš, ktorý je dlhodobo najúspešnejším mužským športovcom SAKFST, požiadal o prestup do profi, má to podľa mňa už vopred schválené.
Na konci uvedeného rozhodnutia je napísané, že každý prípad bude prerokovaný osobitne, čo v praxi môže znamenať, že pri dlhodobej úspešnej reprezentácii mu môže byť tento poplatok odpustený.

2/výška dotácií, ktoré boli odsúhlasené pre organizátorov súťaží - myslíš, že je problém ktorémukoľvek organizátorovi zo strany asociácie preplatiť v 100% výške náklady na rozhodcov, na priestor a propagáciu? Čo podnikneš k tomu, aby organizátori mali vyšší záujem zorganizovať na Slovensku majstrovské, ale aj pohárové súťaže?
Máme súťaže majstrovské, ktorými sú Majstrovstvá Slovenska v jednotlivých kategóriách. Majstrovstvá SR sa volajú Majstrovstvá SR. Ak aj organizátor získa sponzora, vždy to budú len Majstrovstvá SR. Organizovať napr. Majstrovstvá Slovenska v kulturistike mužov je hlavne prestížna záležitosť. A to sa týka aj žien, juniorských, dorasteneckých a detských kategórií. A máme súťaže pohárové, ktoré môžu mať v názve generálneho sponzora, ako je napr. aj Amix Patriot Cup Vranov, kde sú v názve hneď 2 sponzori. Sponzor v názve znamená, že zabezpečí všetko. Preto nie sú pohárové súťaže dotované tak, ako majstrovské.
Majstrovské súťaže sme povinní dotovať, pohárové nie. Napriek tomu boli organizátorom pohárových súťaží schválené podstatne vyššie finančné príspevky ako minulý rok a to v sume 1.500,-Eur, čo nie je malá suma. Keď idem ako organizátor robiť pohárovú súťaž, nespolieham sa na nikoho, len na svoju šikovnosť, osobné kontakty, sponzorov, prípadne vlastné zdroje (ak sa niečo nepodarí). Všetko ostatné je bonus.

3/ postup komisie pre kulturistiku a fitness, výsledkom ktorej bol definitívne schválený kalendár jarných súťaží - myslíš, že by bolo problémom umožniť organizátorom súťaží pracovať na realizácii svojich plánov povedzme v predstihu 9-12 mesiacov pred termínom konania súťaže?
Po vzore vetvy silového trojboja som osobne navrhol komisii kulturistiky a fitnes, aby bol kalendár súťaží schvaľovaný na celý rok v súlade s kalendárom IFBB najneskôr v decembri predchádzajúceho roka. Komisia akceptovala môj návrh.

Čo bude v nasledujúcom období v rámci SAKFST a jej činnosti (pre teba) jasnou prioritou?
Mojou prioritou je aktívna podpora športovcov a oddielov, správne „fungovanie“ SAKFST na národnej aj medzinárodnej úrovni, vytvorenie úspešného reprezentačného teamu, rozvoj fitnes ako športovej disciplíny v detských, juniorských a ženských vekových kategóriách, podpora silovému trojboju ... tých priorít je veľa. Rozbiehajú sa jarné súťaže, ktoré vrcholia v kulturistike a fitnes Majstrovstvami Európy v Santa Susanna v Španielsku v prvom májovom týždni a vo fitnes detí Majstrovstvami sveta v polovici júna v Novom Sade v Srbsku. V silovom trojboji práve končia Majstrovstvá Európy Raw v Thistede v Dánsku, kde Ivana Horná prekonala 5 európskych rekordov a vybojovala 4 zlaté medaily. Dominik Olexa obsadil krásne 4. miesto  – aj toto je jedna z priorít, aby spokojní športovci úspešne reprezentovali SR.

Ďakujem za rozhovor, držím palce, nech sa tvoje ambície súvisiace so SAKFST naplnia.

Diskusia k článku:

AMIX diskusia
Silový trojboj
autor: Oplan | dátum: 22.03.2017 12:54:16
Je to tak. Vianočná cena v benči IPF mala 13 pretekárov z Rumunska a z Slovenska. Vianočný benč v Trnave federácie WUAP mal 57 súťažiacich z Rakúska, Česka, Maďarska, Slovenska. A taký Vianočný mega turnaj v Žiline federácie WPC, to bol zážitok. Bolo mi to vysvetlené že to nie je vôbec zaujímavé, lebo na súťaže IPF chodia len predom vytipovaní a len pozvaní pretekári, ktorí sú registrovaní. Na pohárových súťažiach WPC a WUAP, môže štartovať každý kto má záujem súťažiť.
oplan
autor: admin | dátum: 21.03.2017 23:55:10
neviem posúdiť, nesledujem - akurát ... zaregistroval som, že Vianočná cena v silovom trojboji mala podľa výsledkov 13 účastníkov a získali dotáciu 1500€ od starého vedenia (kde bol p. Čapla, spoluorganizátor Vianočnej ceny) asistentom prezidenta pre silový trojboj tzn. 115€ na jedného súťažiaceho ... tak tomu vravím štedrá dotácia :-)
Silový trojboj
autor: Oplan | dátum: 21.03.2017 16:10:49
Silovému trojboju sa v SAKFST nejako nedarí. Z roka na rok súťaží v IPF menej a menej pretekárov. Na druhej strane otvorené federácie WUAP, WPC či GPC zažívajú nevídaný nápor súťaženia chtivých borcov a borkýň všetkých vekových kategórií:-)