Informácia pre tých, ktorí boli úspešní v roku 2016

Informácia pre tých, ktorí boli úspešní v roku 2016

Informácia o odmenách úspešným pretekárom za výsledky v roku 2016

Ministerstvo školstva, vedy výskumu a športu SR na základe výsledkov našich reprezentantov na sledovaných súťažiach (ME, MS, ME juniorov a MS juniorov) rozhodlo o pridelení finančných odmien pre pretekárov, ktorí splnili aj pevne stanovené kritériá (počet krajín na príslušnom podujatí a predpísaný minimálny počet súperov v kategórii):
 • 1. Adrián Perháč 200.-
 • 2. Elena Masaryková 1 500.-
 • 3. Erika Kandráčová 100.-
 • 4. Eva Bániková 150.-
 • 5. Igor Kočiš 1 000.-
 • 6. Ivana Horná 2 000.-
 • 7. Klaudia Pisarčíková 150.-
 • 8. Kristína Juricová 100.-
 • 9. Lucia Košecká 2 000.-
 • 10. Michaela Kanuščáková 150.-
 • 11. Miroslav Škadra 500.-
 • 12. Olívia Pohánková 1 500.-
 • 13. Patrik Štiglic 750.-
 • 14. Róbert Valach 1 500.-
 • 15. Sabina Pleváková 1 500.-
 • 16. Saskia Cakoci 2 000.-
 • 17. Tatiana Kožuchová 1 000.-
 • 18. Timea Trajteľová 1 500.-
 • 19. Tomáš Haršány 750.-
 • 20. Tomáš Tabačiar 500.-
Uvedené finančné prostriedky budú poukázane na osobné účty pretekárov po ich zaslaní z Ministerstva školstva, vedy výskumu a športu SR.

Diskusia k článku:

AMIX diskusia