Cez víkend nás čakajú 2017 SAFKST Majstrovstvá Slovenska dorastu

Cez víkend nás čakajú 2017 SAFKST Majstrovstvá Slovenska dorastu

PROPOZÍCIE
MAJSTROVSTVÁ SLOVENSKA DORASTU A MASTERS V KULTURISTIKE A FITNES

pod záštitou primátora mesta Lipt.Hrádok Mgr. Branislava Trégera PhD.

A. Všeobecné ustanovenia
Usporiadateľ: Z poverenia VV SAKFST Kalokagatia Liptovský Hrádok v spolupráci s mestom Liptovský Hrádok
Miesto konania: Dom kultúry Liptovský Hrádok
Dátum konania: 20.5.2017
Prihlášky: Posielať najneskôr do 12.5.2017, e-mailom: filip.godzsak@gmail.com Tel. kontakt: 0904 516 571 0905 351 320
Ubytovanie: Na vlastné náklady
Stravovanie: Na vlastné náklady
Úhrady: Cestovné náklady a ošatné rozhodcov hradí usporiadateľ podľa platných smerníc SAKFST, ostatní sa zúčastňujú súťaže na vlastné náklady.

B. Technické ustanovenia
Predpisy: Súťaží sa podľa platných pravidiel SAKFST, platných od 1.3.2017.
Podmienky štartu:

 • a) platná licenčná karta SAKFST
 • b) nalepená členská známka za rok 2017
 • c) včas zaslaná prihláška. Neprihlásení môžu štartovať len po uhradení sankčného poplatku vo výške 10 €

Námietky: podávajú sa s vkladom 10.- €, o ich oprávnenosti rozhodne odvolacia komisia v zložení: Hlavný rozhodca, delegát SAKFST a riaditeľ súťaže
Doping: Usporiadateľ je povinný zabezpečiť miestnosť pre dopingovú kontrolu.

Kategórie - dorastenci:

 • kulturistika do 70 kg
 • kulturistika do 80 kg
 • kulturistika + 80 kg
 • klasická kulturistika - otvorená
 • fitnes chlapci - otvorená
 • body fitnes - otvorená
 • bikiny fitnes - otvorená
 • fitnes dievčatá - otvorená

Kategórie - masters:

 • muži do 50 rokov
 • muži nad 50 rokov
 • body fitnes - otvorená
 • bikiny ftnes - otvorená

C. Činovníci súťaže
Riaditeľ súťaže: Ing. Filip Godzsak
Čestný riaditeľ súťaže: Mgr. Branislav Tréger PhD.
Sekretár súťaže: Ing. Miroslav Chovan
Hospodár: JUDr. Zuzana Harmanová
Vedúci pretekárov: Roman Jandura
Zdravotná služba: Michal Hostovičák
Hudobná réžia: Ľubomír Kompiš
Moderátor: Dalibor Bíro

Rozhodcovia:

 • Hlavný rozhodca: Andrej Hlinka MR
 • Pódiový rozhodca: Ľuboš Maliňák I. st.
 • Sekretár hl. rozhodcu: Milada Huláková I. st.
 • Asistent sekretára: Ján Cabánik III. st.
 • Rozhodca č.1: . Stanislav Gabčo MR
 • Rozhodca č.2: Miloš Dolanský II.st.
 • Rozhodca č.3 Iveta Chrťanová I st.
 • Rozhodca č.4: Richard Zandt I.st.
 • Rozhodca č.5: Anton Tabernaus III.st.
 • Rozhodca č.6: Alexander Hlobík I.st.
 • Rozhodca č.7: Jitka Lenerová III.st.
 • Náhradný rozhodca: Roland Brosman I.st.
 • Delegát SAKFST: Slavomír Lipták

Rozhodcovia: majú povinnosť potvrdiť svoju účasť e-mailom na mlsnovag@gmail.com aj na filip.godzsak@gmail.com najneskôr 12.5.2017

Časový rozpis:

 • 11:00- 13:00 prezentácia
 • 13:15-13:45 porada rozhodcov
 • 14:00 - semifinále - finále - vyhodnotenie podľa jednotlivých kategórií

F. Rôzne
Tituly: Víťaz získa titul majstra Slovenska pre rok 2017
Ceny: Prví traja – poháre, medaily, diplomy a vecné ceny od sponzorov
Hudobný sprievod: Každý pretekár odovzdá pri prezentácii CD s hudobným podkladom na voľnú zostavu, na ktorom môže byť len jedna skladba.
Vstup do priestorov súťaže: S 1-2 pretekármi jeden tréner, 3 a viac pretekárov 2 tréneri voľný vstup.
Akreditácia: Zástupcovia médií po ohlásení u usporiadateľa súťaže vstup zdarma.
Upozornenie: Usporiadateľ nezodpovedá za cenné veci pretekárov uložené v šatniach. Za znečistenie priestorov spôsobené pretekármi môže byť uložená sankcia 40€

Diskusia k článku:

AMIX diskusia
NABBA/WFF
autor: Oplan | dátum: 18.05.2017 18:24:58
To je jedno. Pôvodne som chcel ísť do Hrádku ako divák, ale vždy je nejaké ale, a priorita nepustí. V čase Hrádku sú v Bytči medzinárodné Majstrovstvá Slovenska federácie NABBA/WFF.
Otazka
autor: admin | dátum: 17.05.2017 21:14:49
to je odkaz asociacii?
Pripomienka
autor: Oplan | dátum: 17.05.2017 12:49:01
Nezabudnite tam poslať tým mrzáčikov ako na mužov do Púchova.