Máj - správy zo zasadnutia Výkonného výboru SAFKST

Máj - správy zo zasadnutia Výkonného výboru SAFKST

Zápis zo zasadnutia Výkonného výboru SAKFST zo dňa 1.5.2017 v Bratislave

  • Prítomní: Mgr. Boris Mlsna, Pavol Kovalčík, Mgr. Peter Antal, Ing. Ľubomír Hečko, Ing. Pavol Müller
  • Zapisovateľ : Ladislav Meško

1. B. Mlsna zahájil zasadnutie a privítal prítomných.

2. Výkonný výbor schválil pozvanie predsedu SOV p.Siekela s manželkou na ME v kulturistike a fitnes v Španielsku. Cieľom je nadviazať užšiu spoluprácu a uznanie športov SAFKST Národným Olympijským výborom. Uznanie športu Národnými Olympijskými výbormi je požadované aj zo strany IPF a IFBB. VV odsúhlasil zakúpenie leteniek do Barcelony pre p. Siekela s manželkou z vlastného účtu SAFKST.

3. Výkonný výbor odsúhlasil účasť B.Mlsnu a G.Mlsnovej na ME v silovom trojboji dorastu a juniorov v Malage. Účelom je stretnutie s najvyššími predstaviteľmi EPF a IPF a rokovania o možnostiach usporiadania medzinárodných podujatí na Slovensku. Prítomnosť funkcionárov federácií ktoré zastrešujú aj kulturistiku a fitnes je príležitosťou na rokovania o budúcnosti detského fitnes z pohľadu organizovania medzinárodných podujatí.

4. Výkonný výbor schválil ako člena výpravy na ME v kulturistike a fitnes v Santa Susanne, Erika Rédliho z redakcie Muscle & Fitness.

5. Výkonný výbor schválil zasadnutia komisie štátnej reprezentácie a realizačného tímu pre ME v kulturistike a fitnes pri súťažiach mužov, žien a juniorov v Michalovciach, Žiari nad Hronom, Púchove, Starej Ľubovni a Vranove nad Topľou.

Zápis zo zasadnutia Výkonného výboru SAKFST zo dňa 17.5.2017 v Bratislave

  • Prítomní: Mgr. Boris Mlsna, Pavol Kovalčík, Mgr. Peter Antal, Ing. Ľubomír Hečko, Ing. Pavol Müller
  • Zapisovateľ: Ladislav Meško

1. B. Mlsna zahájil zasadnutie a privítal prítomných.

2. Výkonný výbor prerokoval žiadosť o anulovanie členstva Ing. Zuzany Niščákovej v disciplinárnej komisii SAFKST. VV navrhol a odsúhlasil dvoch nových členov disciplinárnej komisie SAFKST Dobroslavu Lehotskú a Slavomíra Liptáka s okamžitou platnosťou.

3. Výkonný výbor zobral na vedomie, že dňa 26.5.2017 sa bude konať v sídle SAFKST na Junáckej 6 v Bratislave ďalšie zasadnutie disciplinárnej komisie SAFKST, na ktorom potvrdil svoju účasť prizvaný MVDr. Milan Čížek.  (poznámka: s disciplinárnym konaním voči bývalému prezidentovi SAKFST MVDr. Milanovi Čížekovi boli v predchádzajúcom období na stránke SAFKST zverejnené tieto informácie - viď. nižšie)

7. január 2017

20. január 2017

24. február 2017

19. apríl 2017

Disciplinárny poriadok SAFKST platný od roku 2012

4. Výkonný výbor schválil výjazdy reprezentantov a členov realizačného tímu vo fitnes a kulturistike, v silovom trojboji a v tlaku na lavičke.

Diskusia k článku:

AMIX diskusia