Napísal som pred 2 rokmi - čo by som robil, ak by som mal tú moc?

Napísal som pred 2 rokmi - čo by som robil, ak by som mal tú moc?

23. marca 2019 nás čaká Konferencia SAFKST, na ktorej (ako sa ukazuje) budeme sa nielen chváliť. O čom hovorím určite viete aj sami. Mnohé z dnešných problémov som spomenul už pred 2 rokmi (presnejšie v júni 2017) v sérii TROCH článkov s názvom "Čo by som robil, ak by som mal moc?". Pripomínam moju víziu SAFKST ako modernej športovej organizácie.
So silovým tréningom som začal v roku 1979 a aj keď sa moje ciele postupom času menili, nikdy som sa primárne nevenoval ničomu inému. Nemám za sebou minulosť cyklistu, atléta, ktorý zbieral odznaky zdatnosti ako na bežiacom páse, kickboxera. Päť rokov som súťažil (ako dorastenec a junior), kým som pochopil, že čo ako sa budem snažiť, vždy tu budú talentovanejší a geneticky predisponovanejší súperi, s ktorými porovnávať sa by nemalo zmysel. Jednoducho, nebol by som TOP kulturistom. A súťaženie len "pre súťaženie" nebolo mojim cieľom.

Aj preto ako 21 ročný (v roku 1986) som začal so zhromažďovaním informácií z našich športoch s jediným cieľom - jednoducho chcel som z pozície trénera/konzultanta pomáhať tým, ku ktorým príroda bola štedrejšia. Tým, ktorí majú lepšiu proporčnosť, dlhšie končatiny (stále mám pred očami zápis Petra Stacha z reprezentačného sústredenia juniorov v roku 1986, kedy si k môjmu menu poznačil - estetický, má však krátke nohy), lepšie upnuté svaly, dlhšie svalové brušká, schopnosť naberať na kvalitnej svalovej hmote.

Roky strávené na tejto pozícii mi priniesli aké-také výsledky s dorastom, juniormi aj juniorkami, pomáhal som v príprave fitnessiek aj kulturistov a získal som tiež jednu skúsenosť - ak sa nedarí, resp. ak sa má začať dariť, niekedy treba prijať radikálne riešenie. Zmenu, ktorá zabezpečí následný progres. Zahodiť za hlavu obavy a v záujme progresu urobiť obrat aj o 180°. A za radikálnu zmenu byť pripravený prevziať aj zodpovednosť. Nie kolektívnu. Individuálnu. Príklad?

Koncom 90. rokov som presvedčil Mariettu ŽIGALOVÚ o nutnosti zmeniť tréningové postupy a suplementáciu a výsledkom boli tituly Majsterky sveta a Európy vo fitness. Neskôr som trojici Števo HAVLÍK, Marian ČAMBAL aj Jaro HORVÁTH odporúčal urobiť radikálne zásahy v zaužívaných, stereotypných tréningových a výživových postupoch, vďaka čomu sa dostavil očakávaný progres nielen v súťažnej forme, ale aj vo výsledkových listinách. Nielen korekcie v príprave, ale hlavne dôkladná analýza a s tým súvisiace radikálne zmeny priniesli skvelé výsledky aj pre našu šéfredaktorku Saskiu CAKOCI v nominácii bikinifitness. Prečo to spomínam?

Nedávno som sa stretol s blízkym priateľom, ktorý ma prakticky "pritiahol" ku kulturistike a s ktorým sa aktuálne chystáme na 2017 Olympia Weekend. Spomínali sme na minulosť, riešili sme prítomnosť, čo-to sme si povedali aj o budúcnosti. Viackrát však v našom rozhovore zaznelo - čo by som robil, ak by som mal tú moc (aj on ma paradoxne vníma ako nespokojného rebela - darmo mu vysvetľujem, že ja som len a len za férovosť a pravidlá platné pre každého). Moc (nie som člen komisie, nie som vo Výkonnom výbore) síce nemám, ale ako člen SAFKST mal by som niekoľko nápadov, ktoré by nám (v krátkodobom, ale aj dlhodobom horizonte) mohli priniesť (snáď) niekoľko pozitívnych výsledkov.
Poďme si o nich povedať niečo bližšie.

Štruktúra SAFKST

Aktuálna štruktúra je dostatočne známa - prezident sa volí na volebnej konferencii, po voľbách sa kreujú komisie pre kulturistiku a fitness - silový trojboj (často podľa jediného kľúča - si lojálny, chceme ťa!; odbornosť/schopnosti sa neriešia), následne výberové konanie určí, kto bude viesť reprezentačné výbery na pozícii tréner - asistent.

Prezident, členovia Výkonného výboru ... čo tak prijať radikálne riešenie a pripustiť situáciu, v ktorej o jeho/ich zvolení by rozhodovali len a len štatutári oddielov resp. poverení členovia daného oddielu. Čo by to znamenalo? Neexistovali by žiadne poverovacie hlasovacie lístky, ktoré sa dajú pohodlne na volebnej konferencii "zneužiť" rodinnými príslušníkmi, kamarátmi atď. Navyše, férové by bolo, ak by "hlasovacie právo" mali iba aktívne subjekty/oddiely.
Pripomeniem, že aktuálne ten, kto si zozbiera dostatočný počet poverovacích hlasovacích lístkov (od štatutárov oddielov, ktorí síce majú právo voliť, ale nemajú záujem prísť osobne na volebnú konferenciu tzn. nemajú záujem ovplyvňovať dianie v asociácii), rozhoduje nielen o samotnom prezidentovi asociácie na ďalšie 5 ročné obdobie, ale aj o členoch Výkonného výboru (ten má prakticky absolútne neobmedzenú moc). Ja som za férové voľby, férovým spôsobom.

A čo benefit pre prezidenta? Ak to nebude mimoriadne bohatý človek s podnikateľskými aktivitami, ktoré by mu umožňovali vnímať túto pozíciu len ako príležitosť na uplatnenie svojich organizačných schopností, nech ním je plat, ktorý by bol pre neho motiváciou pracovať na tejto pozícii na "full time".
A čo sa výšky platu týka, nech o nej rozhodne trebárs aj tradičná konferencia subjektov (koná sa raz ročne) - ak bude prezident viesť asociáciu správnym smerom, nech mu pridáme, ak nie, uberieme mu ... alebo ho odvoláme. A aby som nezabudol - už žiadne doživotné "sedenie" na prezidentskej stoličke. Páčil by sa mi princíp "2x a dosť". Vám nie?

Členovia komisie kulturistiky a fitness ... čo tak prijať riešenie, podľa ktoré by výberové konanie bolo po volebnej konferencii vypísané aj na pozíciu členov komisií na základe jasne stanovených podmienok? Nech sa prihlásia najlepších z najlepších, ktorí dokážu prijímať rozhodnutia v prospech našich športov. Aby "nesedli" na svojich stoličkách za odmenu či lojálnosť, za ktorú im bude vedením tolerovaná neschopnosť, myšlienková nemohúcnosť, často hraničiaca s pologramotnosťou.

Benefit pre členov komisie, ktorý by ich mal motivovať pracovať promptne a nezaujato v prospech nás, oddielov/subjektov SAFKST? Mesačná finančná odmena, ktorá by pre predsedu komisie bola najvyššia - samozrejme, veď by to mal byť ten najschopnejší líder, porovnateľná osobnosť s prezidentom asociácie.

Vytvorenie tzv. nových sekcií resp. podkomisií ... aktuálne na tejto úrovni v štruktúrach SAFKST máme napríklad disciplinárnu komisiu, rozhodcovskú komisiu. Je problém vytvoriť ešte "podkomisie/sekcie", ktoré by sa cielene venovali talentovanej mládeži a IFBB PRO športovcom (tí sú aktuálne po prestupe do IFBB PRO divízie v štatúte "nežiaduci" a mimo diania asociácie)?

Reprezentační tréneri ... situáciu v silovom trojboji nepoznám, ale v kulturistike a fitness radikálnym riešením by bolo, ak by pozícia reprezentačného trénera bola finančne dostatočne ohodnotenou bez nutnosti vyvíjať akúkoľvek ďalšiu činnosť na poste "osobný tréner" (resp. túto činnosť repre trénerovi vyslovene zakázať). Dôvod? Predišlo by sa tým špekuláciám o tom, že ak si zaplatím repre trénera/trénerku ako osobného trénera, moja cesta do repre výberu bude priama a výrazne jednoduchšia.

O tom, kto bude reprezentačný tréner by navyše rozhodovať malo výberové konanie s jasne definovanými pravidlami resp. kritériami platnými pre potenciálnych kandidátov. Repre tréner by mal mať striktne definované právomoci, ale následne aj povinnosti a hlavne zodpovednosť. Vyberieš do reprezentačného výberu prevažne tých, ktorí sa ani neprebojujú do finále, prípadne ani do semifinále, či budú poslední? Neúčelne si plytval peniazmi asociácie, je to tvoja osobná zodpovednosť, žiadne výhovorky - pykaj!


Poznámka 24. júl 2018: má asociácia dopingový škandál na medzinárodnej scéne? Môžeš si baliť kufre, končíš!


Asistenti reprezentačných trénerov ... radikálnym riešením by bola nesporne aj zmena počtu asistentov v závislosti na početnosti repre výberov resp. potenciály "prinášať cenné kovy do asociácie". Pre mužskú časť (tzn. kulturistika, klasická kulturistika a ako tak už aj men´s physique juniorov a seniorov) by aktuálne stačil aj jeden, ženskú reprezentáciu (tzn. aj juniorky) by okrem repre trénerky mohli viesť aj dve - tri asistentky. Dôvod?

Praktické hľadisko! Ženská/juniorská časť reprezentácie bude nielen početnejšia (bikinifitness, bodyfitness, fitness ... koľko reprezentantiek z tejto časti sme mali na Európskom šampionáte?), ale aktuálne prináša asociácii najviac "plusových bodov" na základe výsledkov z Majstrovstiev Európy a sveta (tie vo veľkej miere ovplyvňujú finančný príspevok od štátu). Navyše, je tu aj detské fitness (opäť tu súťažia predovšetkým dievčatá), takže viac asistentiek sa v tejto časti reprezentácie určite uplatní. Benefity?
Aj pozície asistentov repre trénerov by mohli byť finančne ohodnotené.

Reprezentácia

Pre mnohých z nás sa aktuálne s pojmom "reprezentácia" spája iba skupina športovcov SAFKST, ktorí sa v danom roku pripravujú buď na Majstrovstvá Európy, prípadne Majstrovstvá sveta. Jedná sa o prežité vnímanie, pretože v IFBB máme tiež aj atraktívne a prestížne medzinárodné súťaže Arnold Classic Amateur, Diamond Cup atď., na ktorých za menom športovcov nie je uvedený oddiel a Praha, Budapešť, Mníchov, či Košice, Bratislava, Považská Bystrica, ale - Česko, Maďarsko, SLOVENSKO. Aj oni sú teda - reprezentanti.

Radikálnym riešením v tomto prípade by mohlo byť výkonnostné členenie reprezentácie SAFKST do levelov, s čím môže súvisieť nielen príprava (a jej náročnosť) na danú súťaž, ale priamo aj podpora od asociácie (každý výsledok sa počíta, zohľadniť by sa však mal jeho prínos pre asociáciu).


Prvý reprezentačný level
... športovci dlhodobo pripravovaní k súťaženiu na IFBB Majstrovstvách Európy a IFBB Majstrovstvách sveta za jasne definovaných podmienok (zdôrazním, že tu nastupujú najlepší z najlepších vo federácii IFBB, nie sú výnimkou výškové/hmotnostné kategórie, kde na pódium nastúpi aj viac ako 30 súťažiacich - to znamená, že súťažiť by tu mali iba tí zo SAFKST, ktorí majú šancu na dobrý výsledok). Príklad?

  • zodpovedajúca športová výkonnosť pravidelne kontrolovaná na repre zrazoch či sústredeniach
  • reálna šanca dosiahnuť (resp. bojovať) minimálne o finálové umiestnenie
  • splnenie jasne definovaných kvalifikačných podmienok
  • dopingová bezúhonnosť atď.

Reprezentanti v prvom leveli by mali hradené 100% náklady na súťaženie (tzn. letenku, ubytovacie náklady v mieste súťaže, poplatok za štart), tí najlepší by boli členmi tzv. TOP teamu a získavali by od štátu pravidelný finančný príspevok. Samozrejmosťou by boli benefity od sponzorov asociácie - trebárs aj klasické doplnky výživy. Samozrejmosťou by bola rozhodcovská-delegátska podpora súťažiacich z tohto levelu.


Druhý reprezentačný level
... ak niektorí zo športovcov nie sú schopní splniť akúkoľvek z podmienok prvého levelu a napriek tomu majú potenciál k úspešnému súťaženiu resp. sú talentovaní (a potrebujú zbierať súťažné skúsenosti), môžu byť zaradení o stupeň nižšie tzn. čerpať benefity "druhého" levelu s tým, že sa budú cielene pripravovať na už spomínané prestížne medzinárodné súťaže (prípadne s výhľadom neskoršieho súťaženia na Majstrovstvách Európy či sveta).
Do druhého reprezentačného levelu môžu byť samozrejme zaradené aj talenty z juniorskej a seniorskej vekovej kategórie, prípadne dorastu. Duhý level by mal mať aj motivujúci charakter! Príklad? Konkurencia na sérii súťaží Diamond Cup je vždy výraznejšie nižšia ako na Európskom či Svetovom šampionáte tzn. je tu väčšia šanca na dobrý, povzbudzujúci výsledok pre talenty - nech mi nikto netvrdí, že desiate miesto z Európskeho šampionátu je motivujúcejším faktorom pre športovca, ako finále či cenný kov z Diamond Cup-u.
Do druhého levelu sa môžu "prepadnúť" aj športovci z levelu prvého, ak nesplnia kritéria, ktoré im po nominačných pretekoch neumožnia súťažiť na Majstrovstvách Európy, prípadne Majstrovstvách sveta.

Benefity? Úhrada poplatkov za štart, ktoré sa na Diamond Cup-e či Arnold Classic Amateur pohybujú v rozmedzí 200-250€, pre tých najlepších (TOP3 v kategórii) úhrada cestovných nákladov, prípadne odmena v podobe jednorázovej podpory od sponzorov asociácie.
Aj tu by mala byť samozrejmosťou rozhodcovská-delegátska podpora súťažiacich z tohto levelu.

PRO level ... aktuálne neexistuje prepojenie skupiny profesionálnych športovcov, bývalých členov asociácie, s pôvodnou materskou športovou federáciou. Tí, ktorí splnili kritériá platné pre zisk IFBB PRO karty, okamžite strácajú podporu asociácie, prestávajú "fungovať" v jej štruktúrach napriek tomu, že pre amatérskych súťažiacich stále ostávajú vzormi. Stavajú sa odpadlíkmi, vnímaní sú ako "zradcovia asociácie".

Čo tak prísť s radikálnym riešením a vytvoriť pre nich tzv. reprezentačný PRO level? V ňom by boli všetci, ktorí získali IFBB PRO kartu a súťažia v IFBB PRO divízii a to na základe podmienok, ktoré budú akceptovateľné oboma stranami . Asociáciou (ktorá sa už nebude stavať do direktívnej pozície tak, ako to bolo často v minulosti) a aj súťažiacimi. Prvým krokom určite je vytvorenie v rámci štruktúr SAFKST akceptovateľného férového režimu, ktorý by súťažiacim umožnil (v prípade splnenia podmienok stanovených IFBB a záujmu) bezproblémový zisk IFBB PRO karty, zároveň by ich však zaviazal (resp. umožňoval im) byť súčasťou asociácie. O akom záväzku hovorím? Podpore činnosti asociácie nielen v médiách, ale aj účasťou na kurzoch, seminároch, zrazoch, sústredeniach, v rozhodcovských zboroch či dokonca priamo vo funkcionárskych štruktúrach.

Kto z profíkov aktuálne pôsobí v SAFKST? Kto z nich má akú-takú motiváciu pôsobiť v asociácii? Nikto (snáď výnimkou je Adela Ondrejovičová pôsobiaca v tomto roku na rozhodcovskom poste, ale ktorej výsledky za rok 2016 zo strany asociácie ostali bez povšimnutia) a odpoveď na otázku "prečo to tak bolo a je" nie je predmetom tohto článku.
Predstaviť si viem čokoľvek - rôzne formy podpory týmto športovcom zo strany asociácie (úhrady každoročných poplatkov za zisk IFBB PRO karty, dokonca aj úhrada poplatkov pre karty IFBB PRO rozhodcov, v prípade úspechu športovcov na PRO scéne preplácanie cestovných a ubytovacích nákladov atď.), prípadne vytvorenie už spomínanej "SAFKST PRO sekcie/podkomisie tzv. slovenskej PRO ligy", ktorá súťaženie IFBB PRO športovcov zo Slovenska môže zastrešovať.

Podpora členských subjektov SAFKST

V tomto roku po štvrtý krát za sebou budeme vyhodnocovať úspešnosť športovcov asociácie na základe bodov v bodovacej súťaži EastLabs.SK Best (pripomeniem, že v tomto roku aj IFBB pristúpila na naše riešenie a súťažiacich hodnotí v tzv. ELITE bodovaní) a každoročná práca s výsledkovými listinami nám prináša informáciu o tom, ktoré oddiely (členské subjekty) koľko súťažiacich posielajú na jednotlivé súťaže. A vidíme aj to, aká je úspešnosť týchto súťažiacich. Je zrejmé, že sú tu subjekty/oddiely, kde sa systematicky pracuje na "výchove" nových súťažiacich, kde osobní tréneri odvádzajú skvelú prácu, z ktorej neskôr má asociácia benefit. Čo tak tieto subjekty podporiť na základe jasne definovaných pravidiel! Príklad radikálneho postupu?

Primárny finančný fond - na ocenenie úspešnosti subjektov ... do neho by asociácia vložila základný finančný balík (nech sú to trebárs aj ročné poplatky od členských subjektov + niečo navyše), ktorý by sa medzi subjekty prerozdelil na základe úspešnosti ich členov (za daný rok) na domácej, ale aj medzinárodnej scéne. Možnosti? 50% vyčleniť na seniorov, 25% na juniorov a dorast, 25% na deti a využiť napríklad bodovanie EastLabs.SK Best. Každý súťažiaci na základe výsledkov získa určitý počet bodov, zistí sa "priemerná cena" jedného bodu, následne počty bodov rozhodnú o financiách, ktoré prostredníctvom úspešnosti športovca získa jeho materský oddiel - členský subjekt. Oceniť sa môže TOP3 - TOP10 subjektov.
Čím úspešnejší subjekt, tým väčšia finančná podpora.

Sekundárny finančný fond - na ocenenie aktivity subjektov ... asociácia opäť do neho vloží finančné prostriedky (nech sú to trebárs aj peniaze za členské známky súťažiacich + niečo navyše), ktoré sa prerozdelia medzi členské subjekty podľa jediného kritéria - tým by bol počet súťažiacich na domácich súťažiach (rozlišovať sa môžu tiež jednorazové a opakované štarty na súťažiach).
Možnosti? 30% vyčleniť na seniorov, 40% pre dorast a juniorov, 30% pre deti. Podľa výsledkových listín sa zistí celkový počet súťažiacich v danej vekovej kategórii, určí sa cena "za jedného súťažiaceho", násobok počtom súťažiacich z daného subjektu určí sumu, ktorou sa tento subjekt podporí z vyčleneného finančného balíka. Oceniť sa môže TOP3 - TOP10 subjektov.
Čím viac súťažiacich z daného subjektu, tým väčšia finančná podpora a následne motivácia pracovať so súťažiacimi na oddielovej úrovni.

(pokračovanie nájdete v druhej časti článku)

Diskusia k článku:

AMIX diskusia