O projekte 2018 Elite World Ranking - základná informácia pre súťažiacich

O projekte 2018 Elite World Ranking - základná informácia pre súťažiacich


Už začiatkom roku 2016 sa objavila informácia o tom, že federácia IFBB má v pláne najlepších amatérskych súťažiacich z nominácií bikinifitness, men´s physique a klasická kulturistika motivovať k súťaženiu aj prostredníctvom zaujímavých finančných odmien. Tento úvodný projekt získal pomenovanie IFBB Elite World Cup a postupom času sa zmenil do definitívnej podoby, tzn. na IFBB World Ranking - ten určil, ktorí súťažiaci za rok 2017 získali podiely  z balíka 200.000€.

Projekt pokračuje aj v roku 2018, dokonca v podstatne väčšom formáte, ako tomu bolo v roku 2017:

 • finančný balík sa navýšil na 325.000USD
 • výsledky súťažiacich na presne definovaných súťažiach v danom roku sú bodovo hodnotené, bodové zisky rozhodujú o poradí v rebríčku (systém obdobný, ako platí pre nami realizovaný, aktuálne už 5. ročník bodovacej súťaže AMIX EastLabs.SK Best); hodnotia sa iba výsledky dosiahnuté v danej výškovej/hmotnostnej kategórii, výsledky dosiahnuté v súboji o titul absolútny víťaz/víťazka ranking neovplyvňujú
 • súťaže sú rozdelené do troch výkonnostných levelov - každý level má špecificky daný počet bodov, ktoré súťažiaci môže získať za dosiahnutý výsledok
 • v rebríčku sa sleduje poradie na TOP10 pozíciách v nomináciách kulturistika, klasická kulturistika, men´sphysique, bodyfitness, bikinifitnes a aktuálne aj wellness a fitness
 • poradie v rebríčku (tzn. konečné miesto) určí, aký podiel z finančného balíka daný športovec získa
 • športovci, ktorí získajú 4x absolútne prvenstvo a 4x víťazstvo v kategórii, získajú špeciálny finančný bonus

Aký je bodový zisk za jednotlivé súťaže?


 • absolútni víťazi národných šampionátov (tzn. u nás sú to Majstrovstvá Slovenska) získavajú po doručení výsledkových listín na vedenie IFBB jeden bod navyše
 • absolútni víťazi na IFBB kontinentálnych šamionátoch získavjú navyše 3 body, absolútni víťazi na IFBB Svetových šampionátoch získavjú navyše 5 bodov
 • v prípade rovnosti bodov o poradí rozhoduje lepšie umiestnenie/účasť na Svetovom šampionáte
 • v prípade opätovnej rovnosti bodov o poradí rozhoduje lepšie umiestnenie/účasť na Kontinentálnom šampionáte
 • v prípade opätovnej rovnosti bodov o poradí rozhodne počet "ranking súťaží" - čím vyšší počet, tým vyššie poradie 

Finančné odmeny - kulturistika, klasická kulturistika, men´s physique, bikini

1. miesto ... 15.000USD
2. miesto ... 9.000USD
3. miesto ... 5.000USD
4. miesto ... 4.000USD
5. miesto ... 3.000USD
6. miesto ... 2.500USD
7. miesto ... 2.000USD
8. miesto ... 1.500USD
9. miesto ... 1.000USD
10. miesto ... 750USD

Finančné odmeny - bodyfitness

1. miesto ... 9.000USD
2. miesto ... 5.000USD
3. miesto ... 3.000USD
4. miesto ... 2.500USD
5. miesto ... 2.000USD
6. miesto ... 1.500USD
7. miesto ... 1.000USD
8. miesto ... 500USD
9. miesto ... 250USD
10. miesto ... 250USD

Finančné odmeny - fitness, men´s fitness, women´s physique, wellness fitness

1. miesto ... 5.000USD
2. miesto ... 3.000USD
3. miesto ... 2.000USD
4. miesto ... 1.500USD
5. miesto ... 1.250USD
6. miesto ... 800USD
7. miesto ... 550USD
8. miesto ... 400USD
9. miesto ... 250USD
10. miesto ... 250USD

Aké súťaže sú súčasťou projektu IFBB Elite Ranking pre rok 2019?

Diskusia k článku:

AMIX diskusia