Vo vedení SAFKST nastala zmena - presnejšie v Komisii kulturistiky a fitness

Vo vedení SAFKST nastala zmena - presnejšie v Komisii kulturistiky a fitness

Štruktúry SAFKST sú jasne členené - najvyšším orgánom je Výkonný výbor, dianie vo vetvách silového trojboja a kulturistiky/fitness riadia komisie. Aktuálny pohľad na stránky SAFKST hovorí jednoznačne - bývalého člena Komisie pre kulturistku a fitness Antona TABERNAUSA na pozícii predsedu ŠTK nahradil Slavomír LIPTÁK, ktorý na súťažiach organizovaných pod hlavičkou SAFKST pôsobí roky ako spoľahlivý rozhodca - sekretár zodpovedný za spracovanie bodovacích lístkov a následné finalizovanie výsledkových listín.Diskusia k článku:

AMIX diskusia