2017 EVLS Prague Showdown - do súťaže ostáva 25 dní!

2017 EVLS Prague Showdown - do súťaže ostáva 25 dní!


Súťaž 2017 EVLS Prague Showdown sa nezadržateľne blíži a všetkým súťažiacim sa zároveň kráti čas na doručenie definitívnej prihlášky organizátorom, ktorí aktuálne zverejnili mimoriadne zaujímavú informáciu. Podľa nej finančné odmeny (finančný balík bol oproti minulému roky navýšený o 2.000USD) získa podstatne vyšší počet súťažiacich, ako tomu bolo v minulosti - tie budú rozdelené nielen medzi víťazov, ale aj medzi tých, ktorí získajú 2. a 3. miesto. Výška odmien sa mení v závislosti na tom, či v kategórii sa udeľuje/neudeľuje IFBB PRO karta.


Diskusia k článku:

AMIX diskusia