SAFKST - úvod konferencie ťažký, zvyšok podľa predpokladov

SAFKST - úvod konferencie ťažký, zvyšok podľa predpokladov

9. december 2017, 14:30 ... kto sleduje články, ktoré som venoval aktuálne prebiehajúcej konferencii, určite zaregistroval informáciu, že napriek netradičnému "hluku" okolo aktuálneho vedenia, riadenia asociácie atď. (ktorého iniciátorom bol predovšetkým bývalý reprezentačný tréner žien Pavol KORPÁŠ), neočakávam žiadne podstatné zmeny. Nemýlil som sa ...

Aktuálne vedenie sa na konferenciu pripravilo podstatne podstatne zodpovednejšie ako tzv. opozícia a úvodné ataky súvisiace s pozmeňujúcimi návrhmi k skôr publikovanému programu zvládlo bez zaváhania. O čom hovorím? Boli tu návrhy hlasovať o doplnení programu o body:

  • prítomnosť/neprítomnosť Korpáša a spol. na konferencii (sám som si niekoľkokrát užil debatu "o mne bezomňa", takže som bol za hlasovanie o tejto téme)
  • odovolávanie aktuálneho prezidenta Borisa Mlsnu (myslím, že ak nastalo pochybenie vo vedení asociácie, v aktuálne demokratickom vedení to nie je zodpovednosť jedného, konkrétneho človeka, ktorého chcela "zostreliť" opozícia "za trest" tzn. v tomto som bol proti; ak tu je naznačovaná zodpovednosť za údajný zlý stav v asociácii, tak viacerých TOP funkcionárov - aj tých, ktorých často v komentároch spomínam ako nekompetentných ... nikto tu však zatiaľ nepodáva rezignáciu, čo mi je úprimne ľúto)
  • dokonca sa mi páčil aj neočakávaný, ale v aktuálnej situácii logický návrh tojbojárov, ktorí navrhli zaradenie do programu bod ohľadom odčlenenia sekcie silového trojboja od asociácie (sám, ako častý kritik vzájomného ovplyvňovania sa jednotlivými sekciami som bol za to, aby sa aj o tomto dala možnosť hlasovať; spomeniem  iba príklad, kedy trojbojársky oddiel navrhol Ľuba HEČKA na pozíciu zástupcu pretekárov vo Výkonnom výbore)

Výsledok? O všetkých bodoch tzn. o ich zaradení do programu konferencie, sa hlasovalo spoločne v jednom hlasovaní - členovia konferencie výraznou väčšinou odmietli zmenu programu. Takže záver? Prezident asociácie Boris MLSNA bez problémov odrazil útok Korpáša a spol. - tak, ako som predpokladal.

Diskusia k článku:

AMIX diskusia
IPF
autor: Oplan | dátum: 09.12.2017 22:04:37
Oddelenie trojboju od Asociácie, to je sen.