Aby sa nezabudlo ... SAFKST - definitívna bodka za víkendovou konferenciou

Aby sa nezabudlo ... SAFKST - definitívna bodka za víkendovou konferenciou

Igor KOPČEK: vraví sa, že ak si chceš urobiť názor, musíš mať k dispozícii informácie. Relevantné informácie, o ktoré sa môžeš "oprieť". Informácie (a argumenty), ktoré môžeš bez problémov ukázať. Prečo to vravím? Informácie o dianí v SAFKST v roku 2019 nájdete v 7. článkoch, ktoré som mal pripravené aj pre účastníkov Výročnej konferencie za rok 2019 (mala sa konať tradičným spôsobom 21. marca 2020). V predchádzajúcich týždňoch som ich spracoval do rozsiahlých článkov zverejnených na stránkach portálu EastLabs.SK - tu sú:

Články, ktoré som na danú tému napísal v roku 2020

Pripomeňme si zlomové momenty v dianí v SAFKST a spôsob, akým som o nich informoval. Dnes niečo na tému Mimoriadna Výročná konferencia 2017, ktorú sme spoločne s ďalšími (Matejíčka, Čížek, Hlobík a spol.) sledovali z konca jedálne ZŠ v Trenčíne. Za vrchstolom sedeli vtedajší TOP funkcionári - Mlsna, Antal, Kovalčík, ktorým asistoval Dolanský a právnik Landsman.

A v sále (v prostrednom rade) sedeli známe tváre - okrem iného aj Olívia POHÁNKOVÁ. Prítomný bol aj Andrej MOZOLÁNI a v tom čase už na poste repre trénera nepôsobiaci Jozef PIRY (sedeli z môjho pohľadu na ľavej strane - dobre som na nich videl). Nechýbala ani ikona našich športov Karin ANTOVSKÁ, prítomní boli aj ďalší reprezentanti. Aktívni, aj neaktívni.

Somínam si, že vedľa mňa sedel aj Milan ČÍŽEK, ktorý "uzemnil" jedného z TOP funkcionárov (keď sa mu miešal do diskusného príspevku - jeho zmyslom bolo "nehlasujme o bodoch programu v bloku, ale jednotlivo") slovami: "Ty buď ticho, ty hajzel, s tebou sa nikto nebaví!" A ten bol už ticho. Až do konca konferencie. Paradoxne, je to jeden z tých funkcionárov, vďaka ktorému mám aktuálne pozastavené členstvo v SAFKST a je v "gangu štyroch" členov Výkonného výboru, ktorí sa podieľali na pochybeniach v roku 2019. A po svojom odhalení ma dali na riešenie Disciplinárnej komisii.

Myslím si, že Čížekov takmer 3 roky starý odkaz nič nestratil na aktuálnosti v týchto dňoch, keď sa o mne na stránkach SAFKST objavujú ... hm ... ťažko povedať, že oslavné články.


10. december 2017: SAFKST - definitívna bodka za víkendovou konferenciou

Včera sa v Trenčíne, v školskej jedálni 7. Základnej školy, konala ostro sledovaná SAFKST konferencia, ktorá mala dať definitívnu bodku za rokom 2016. A boli tu signály o tom, že zrejme prinesie na stôl aj odvolávanie aktuálneho prezidenta SAFKST Borisa MLSNU. Podporovatelia tejto myšlienky vyčítali Mlsnovi napokon iba to, že si dovolil troch-štyroch funkcionárov zo svojich pozícií odvolať. Prípadne zároveň spochybnil ich profesné kvality (viem viem, je to osobná urážka, negatívna reakcia sa dala očakávať).

4. december 2017 ... článok o situácii v SAFKST a odvolávaní Mlsnu

Alebo ak mali nejaké argumenty "ťažkého kalibru", jednoducho po búrlivom úvode konferencie, kde sa dávali návrhy na zmenu programu ako na bežiacom páse (a ich zamietnutí hlasovaním v pomere 37 ZA k 53 PROTI) stratili motiváciu čokoľvek ďalej riešiť.

Korpáš, Pavlík, Meško a Čapla ml.

Už úvodné vystúpenia opozície voči Mlsnovi naznačili, že všetci do jedného na konferenciu prišli absolútne nepripravení a v záplave návrhov "ako doplniť program konferencie", som sa postupne strácal nielen ja, ale aj tí, ktorí dianie v Trenčíne sledovali podstatne pozornejšie. Podstata návrhov sa točila-motala predovšetkým okolo prítomnosti/neprítomnosti na konferencii trojice funkcionárov a výpovede jedného právnika:
  • Pavol KORPÁŠ ... bývalý reprezentačný tréner žien, ktorý ukážkovo nedokáže zniesť skutočnosť, že bol "odídený" ani nie tak z pozície repre trénera, ale skôr "hlavného ideológa" asociácie s takmer neobmedzenou mocou vyjadrovať sa k čomukoľvek. A navyše akýmkoľvek (jemu vlastným) spôsobom. Môj názor? Neschopnosť ukázal už tým, že nominoval na Európu v TOP kategórii bikinifitness 22 dievčat, z ktorých iba 2 uspeli (jasne že sa pýtam, prečo nebol "odídený" už vtedy?), nekompetentnosť viesť výber žien preukázal početnými spormi s dievčatami v reprezentácii, dokonca atakmi na súťažiace. Aj spôsobom, ako reagoval na svoje "nedobrovoľné odídenie" z funkcie v SAFKST (nesúdim, či spravodlivé-nespravodlivé ... aj keď Jozef Piry zdôrazňoval, že aj mafián si zaslúži spravodlivý proces). V hlasovaní, kde jednou z hlavných otázok bolo: "Budeme sa zaoberať Korpášom a jeho zotrvaním na konferencii? Aj napriek stanovám a negatívnemu stanovisku prezidenta Mlsnu, môže zostať na konferencii?" Výsledkom hlasovania (aj keď ja som bol za to, aby konferenciu ďalej sledoval v pozícii aktívneho diváka; rovnako hlasoval aj Čížek) bolo jasné a zrozumiteľné NIE. A Korpáš si zbalil saky-paky a konferenciu opustil.

  • Samuel PAVLÍK ... pre mňa neznáma osoba, ktorá bola zvolená do pozície kontrolóra a okolo ktorého sa strhla (aj zásluhou jeho otca Pavla - myslím, že to bol on, kto spoločne s Jozefom Pirym aktívne vystupoval na jeho obranu) debata o kompetentnosti, odbornosti a pretriasaný bol aj spôsob, akým bol pozbavený funkcie. Hlavnou témou debaty opäť bola jeho prítomnosť/neprítomnosť na konferencii, túto požiadavku Pavlík st. doplnil o žiadosť zaradiť do programu konferencie aj odvolávanie prezidenta MLSNU (logické - ublížil si nám, odvoláme ťa ... alebo sa o to aspoň pokúsime). Výsledok hlasovania (ktoré prebehlo v jednom bloku s Korpášom a spol.) bolo NIE. Mlsna sa neodvolával, Pavlík ml. musel odísť.
  • Laco MEŠKO ... dlhoročný sekretár asociácie dostal výpoveď. Myslím, že nie je konfliktný typ, neviem posúdiť, či jeho spomínané pochybenia boli účelové/náhodné, či tam boli nejaké ciele. Pre mňa je podstatný jeden fakt - bol v pozícii zamestnanca tzn. asociácia je jeho zamestnávateľom. Ak teda nebola vôľa zamestnávateľa ho ďalej zamestnávať, tento fakt treba prijať a akceptovať - myslím, že to aj Meško urobil a "časovou zhodou" bol zaradený do skupiny, s ktorou asi nechcel mať nič spoločné. Neregistrujem nikoho, kto by sa na jeho stranu priklonil spôsobom porovnateľným s tým, ako sa zastávala "opozícia" Pavlíka, alebo Čaplu.

  • Čapla ml. ... aj on prišiel na pretras (vďaka príspevku právnika p. Holiča) v určitej fáze konferencie, aj jeho meno sa tam spomínalo. Opäť v súvislosti s ukončením pracovného vzťahu. Úprimne? To, že aktuálne vedenie nechce ďalej financovať Čaplu ml. asi nesúvisí s jeho odbornosťou, ale zrejme s lojálnosťou - nie je tajomstvom, že Čapla st. nie je fanúšikom aktuálneho vedenia, resp. krokov, ktoré robí Mlsna. A iba úplný blázon by si nechal vo svojom tíme trójskeho koňa. Tento fakt treba prijať, akceptovať a ak sa tu opäť niekto oháňa "dobrom pre asociáciu", jednoducho poďakovať za plat, ktorý som dostával v minulosti a hľadať si iné zamestnanie. Pripomeniem, Mlsna by mal hľadať kompromis a rozmýšľat nad mierou angažovania sa manželky Gabriely v asociácii - ak to nedokáže, Mlsnová bude jeho achilovou pätou, na ktorú môže "opozícia" opakovane útočiť.

A týmto aktivita "opozície" na konferencii skončila (kde sa naozaj mohlo z ich strany riešiť čokoľvek a nielen prítomnosť Korpáša a spol. a následne odvolávanie Mlsnu, ale aj ekonomické otázky, plány na rok 2018, edukácia, súťaže, mohli sa tam riesiť otázky súvisiace s rozchodom IFBB a NPC-IFBB PRO League a dôsledkov pre Slovensko a ďalšie podstatne dôležitejšie veci ako to, či niekto ostane, alebo odíde od "koryta"). Z 37 hlasujúcich "proti Mlsnovi", nikto relevantne a aktívne nenapadol jeho správu súvisiacu s anonymným listom (ten poslali "nespokojní členovia asociácie" na ministerstvo), kde bod po bode oponoval jednotlivým obvineniam. Nikto nenapadol jeho argumenty, ktorými reagoval na správu kontrolóra a okrem právnika p. Holiča všetci akceptovali aj správu DOLANSKÉHO (disiplinárna komisia) o práci tejto komisie a aj o tom, akým spôsobom sa riešili/riešia dopingové prehrešky.

Aktivita "opozície" končí (tak ako väčšinou býva v týchto sporoch) pri individuálnych požiadavkách, kde každý hľadí predovšetkým sám na seba. Bez akejkoľvek snahy ukázať - táto cesta je lepšia, preto - lebo. Som zvedavý, či v aktuálnom stave vecí TV JOJ a Sport.SK zverejní/napíše, čo bolo na konferencii a ako delegáti "zmietli" zo stola čokoľvek, čo súvisí s "antimlsnovským" postojom.

Mlsna, Dolanský a aj právne vzdelaný Landsman

Konferencia ukázala, že Mlsna sa v posledných mesiacoch dokáže prevziať na svoje plecia zodpovednosť (ukázal to už razantnými krokmi počas leta), ale musí ju aj ďalej niesť. Dokáže to? Začal používať vlastný úsudok, už sa neopiera (tak ako prvých 5-6 mesiacov - predchádzajúcich 5 rokov bol mimo diania v SAFKST aj v IFBB) výhradne o rady tých, ktorí prstom ukazovali (často aj našim smerom) - nie my, to oni sú tí zlí.
Počas konferencie sa opieral o vhodne interpretované názory dvoch aktuálne jemu najbližších spolupracovníkov (Dolanský - Landsman) a v akomkoľvek okamžiku konferencie pôsobil uvoľnene (s určitou dávkou nadhľadu sa pýtal na znenie doplňujúcich bodov do programu, žiadal o ich upresnenie tam, kde jasne vyplávala na povrch neschopnosť jednania opozície - tá hraničila miestami s diletantstvom).

To isté platí aj o dvojici Dolanský - Landsman (poskytuje asociácii právne poradenstvo). Zvyšok TOP funkcionárov asociácie sa za "vrchstolom" v podstate iba mlčky prizeral (akoby nezúčastnene, miestami s výrazom tváre - mňa sa to netýka, mňa do toho neťahajte, to oni sú tí zlí).
Samozrejme, môžem Mlsnovi vyčítať nekompromisný postoj k neúčasti Korpáša, Meška a Pavlíka na konferencii. Konferencia Mlsnovi opäť dala po minuloročnej Volebnej konferencii jasný mandát.

Ale ... aj Mlsna sa musí v nasledujúcich dňoch pozrieť na svoj tím ľudí bez ružových okuliarov. Viacerí z nich sa ukázali v zlom svetle (resp. sa alibisticky neukázali vo svetle žiadnom). Prinášali do diania v asociácii nekompetentnosť, neschopnosť, lajdáctvo, reagovali aj na triviálne záležitosti prehnane osobne a zbytočne "demonštrovali svoju moc". Sú pre asociáciu časovanou bombou.

Byť Mlsnom, s každým by som absolvoval v nasledujúcich dňoch osobný pohovor, ukázal im "po lopate" (alebo lopatou?) názorne, kde zlyhali a keď tých zlyhaní bude niekoľko, nežiadal by som už o nápravu, ale o rezignáciu z postu, ktorý zastávajú. Tu už musia ísť bokom kamarátske vzťahy, predvolebná podpora, vďačnosť, rozhodujúca je reálna schopnosť pracovať, zapájať sa do riadenia, posunúť asociáciu na vyššiu úroveň. Cieľ by mal byť jasný. Po odstránení rok parazitujúceho elementa (aj tých aktuálne sa priživujúcich) premeniť asociáciu na združenie, o ktorom mnohí iba rozprávajú (a nič pre naplnenie tohto sna nerobia).

Byť Mlsnom, hľadal by som možnosti, ako využiť na maximum potenciál "čízekovej skupiny" (Matejíčka, Hlobik a spol.), alebo aj samotného ČÍŽEKA. Ako využiť pre prospech asociácie priazeň Michala KOVÁČA (dvakrát zorganizoval v Bratislave výnimočné Majstrovstvá Slovenska), využiť potenciál osobností ako Antovská a Chrťanová, Ondrejovičová, Cakoci, Pohánková, Pleváková, Košecká, Čambal, Solár, Majerníková a samozrejme Jaro Horváth.

Odchod trojbojárov z asociácie

V zhluku návrhov, ktoré odzneli na konferencii a ktoré boli namierené predovšetkým proti prezidentovi Mlsnovi, akosi zanikol jeden, ktorý považujem (v danej situácii) za viac ako logický. Roky upozorňujem na to, že trojbojári by si mali rozhodovať o svojich záležitostiach, kulturisti o svojich - čo v minulosti bolo realizovateľné (vďaka nevôli vedenia Čaplu a spol.) iba veľmi ťažko.

Obe vetvy však pôsobia v dvoch odlišných svetových federáciách, okrem toho, že aj tu aj tu sa používajú činky a pôsobíme pod jednou hlavičkou, máme pramálo spoločného. Kulturisti (a fitnessky) iba vo výnimočných prípadoch sledujú trojbojárskych silákov, tí naopak nechápu, čo sa deje na súťažiach, kde sa hodnotí čokoľvek, len nie jasne definovaný silový výkon. Naozaj máme aktuálne máločo spoločného - okrem minulosti.
A v súčasnosti, dokonca aj pred "štátom", sú obe vetvy finančne nezávislé. Navyše, chápem pohoršenie trojbojárov nad tým, že vďaka "odídencom z vetvy kulturistiky a fitness" hanba negatívnej reklamy v médiách padá aj na ich hlavy. Aj preto som jednoznačne za, ak sa trojbojári odhodlajú kráčať vlastnou cestou tak, ako to na konferencii vo svojom návrhu deklaroval člen Výkonného výboru za vetvu silového trojboja Pavol MULLER.

Nech si "trojbojárske" oddiely medzi sebou vyriešia otázku "odísť, alebo zostať?" a ak sa rozhodnú odísť, je našou morálnou povinnosťou (tzn. oddielov, ktoré sú napojené na vetvu kulturistiky a fitness) im v odchode nebrániť. Pokiaľ som dobre pochopil, podnet k tomuto kroku musia urobiť písomnou formou na vedenie asociácie samotní siloví trojbojári.

Záver

Tak, a to je všetko na tému konferencia, zlyhanie Mlsnu, jeho odvolávanie atď. "Opozícia" sa ukázala ako nejednotná, nepripravená, bez jasnej koncepcie "ako na to". Trojica Mlsna - Dolanský - Landsman po malom "upratovaní" SAFKST môže pokračovať (aj vďaka finančnej podpore od štátu ) v činnosti, ktorá by mala priniesť predovšetkým výhody členom a aj reprezentantom. Zopakujem - mám pár návrhov (tie som pripomenul aj v tomto článku). Treba hľadať cesty na to, ako peniaze asociácie minúť efektívnejšie - aj na vzdelávanie, informovanosť, zvyšovanie kvalifikácie a nielen na cestovanie po súťažiach, čľapkanie sa vo vode a dobré jedlo. Navrhujte aj vy, ako asociáciu posunúť správnym smerom - máte na to právo.

Diskusia k článku:

AMIX diskusia