SAFKST - definitívna bodka za víkendovou konferenciou

SAFKST - definitívna bodka za víkendovou konferenciou


Včera sa v Trenčíne, v školskej jedálni 7. Základnej školy, konala ostro sledovaná SAFKST konferencia, ktorá mala dať definitívnu bodku za rokom 2016. A boli tu signály o tom, že zrejme prinesie na stôl aj odvolávanie aktuálneho prezidenta SAFKST Borisa MLSNU. Priebeh konferencie však ukázal, že spory s Mlsnom boli vedené účelovo, v prospech jednotlivcov (tzn. nie asociácie - aj keď som registroval prehlásenia ako PRE DOBRO ASOCIÁCIE, ŠPORTOVCOV atď., čo sa dobre počúva ...). Ich podporovatelia vyčítali Mlsnovi napokon iba to, že si dovolil troch-štyroch zo svojich pozícií odvolať. Prípadne zároveň spochybniť ich profesné kvality (viem viem, je to osobná urážka, negatívna reakcia sa dala očakávať).
Alebo ak mali nejaké argumenty "ťažkého kalibru", jednoducho po búrlivom úvode konferencie, kde sa dávali návrhy na zmenu programu ako na bežiacom páse (a ich zamietnutí hlasovaním v pomere 37 ZA k 53 PROTI) stratili motiváciu čokoľvek ďalej riešiť.

Korpáš, Pavlík, Meško a Čapla ml.

Už úvodné vystúpenia "opozície" naznačili, že všetci do jedného na konferenciu prišli absolútne nepripravení a v záplave návrhov "ako doplniť program konferencie", som sa postupne strácal nielen ja, ale aj tí, ktorí dianie v Trenčíne sledovali podstatne pozornejšie. Podstata návrhov sa točila-motala predovšetkým okolo prítomnosti/neprítomnosti na konferencii trojice funkcionárov a výpovede jedného právnika:
  • Pavol KORPÁŠ ... bývalý reprezentačný tréner žien, ktorý ukážkovo nedokáže zniesť skutočnosť, že bol "odídený" ani nie tak z pozície repre trénera, ale skôr "hlavného ideológa" asociácie s takmer neobmedzenou mocou vyjadrovať sa k čomukoľvek a navyše akýmkoľvek (jemu vlastným) spôsobom. Môj názor? Neschopnosť ukázal už tým, že nominoval na Európu v TOP kategórii bikinifitness 22 dievčat, z ktorých iba 2 uspeli (jasne že sa pýtam, prečo nebol "odídený" už vtedy?), nekompetentnosť viesť výber žien preukázal početnými spormi s dievčatami v reprezentácii, atakmi na súťažiace a spôsobom, ako reagoval na svoje "nedobrovoľné odídenie" z funkcie v SAFKST (nesúdim, či spravodlivé-nespravodlivé ... aj keď Jozef Piry zdôrazňoval, že aj mafián si zaslúži spravodlivý proces). A následne aj na pozastavenia členstva v asociácii. Čudujem sa, že človek s jeho inteligenciou ešte nepochopil, že "pchať sa tam, kde ma nechcú" je boj s veternými mlynmi. Jeho aktuálne aktivity z členov asociácie (slúžia len a len na jeho osobný prospech, nie na prospech asociácie) schvaľuje iba málokto, čo sa ukázalo aj v hlasovaní, kde jednou z hlavných otázok bolo: "Budeme sa zaoberať Korpášom a jeho zotrvaním na konferencii aj napriek stanovám a negatívnemu stanovisku prezidenta Mlsnu, môže zostať na konferencii?" Výsledkom hlasovania (aj keď ja som bol za to, aby konferenciu ďalej sledoval v pozícii aktívneho diváka) bolo jasné a zrozumiteľné NIE. A Korpáš si zbalil saky-paky a konferenciu opustil.

  • Samuel PAVLÍK ... pre mňa neznáma osoba, ktorá bola zvolená do pozície kontrolóra a okolo ktorého sa strhla (aj zásluhou jeho otca Pavla - myslím, že to bol on, kto spoločne s Jozefom Pirym aktívne vystupoval na jeho obranu) debata o kompetentnosti, odbornosti a pretriasaný bol aj spôsob, akým bol pozbavený funkcie. Hlavnou témou debaty opäť bola jeho prítomnosť/neprítomnosť na konferencii, túto požiadavku Pavlík st. doplnil o žiadosť zaradiť do programu konferencie aj odvolávanie prezidenta MLSNU (logické - ublížil si nám, odvoláme ťa ... alebo sa o to aspoň pokúsime). Výsledok hlasovania (ktoré prebehlo v jednom bloku s Korpášom a spol.) bolo NIE. Mlsna sa neodvolával, Pavlík ml. musel odísť.
  • Laco MEŠKO ... dlhoročný sekretár asociácie dostal výpoveď. Myslím, že nie je konfliktný typ, neviem posúdiť, či jeho spomínané pochybenia boli účelové/náhodné, či tam boli nejaké ciele. Pre mňa je podstatný jeden fakt - bol v pozícii zamestnanca tzn. asociácia je jeho zamestnávateľom. Ak teda nebola vôľa zamestnávateľa ho ďalej zamestnávať, tento fakt treba prijať a akceptovať - myslím, že to aj Meško urobil a "časovou zhodou" bol zaradený do skupiny, s ktorou asi nechcel mať nič spoločné. Neregistrujem nikoho, kto by sa na jeho stranu priklonil spôsobom porovnateľným s tým, ako sa zastávala "opozícia" Pavlíka, alebo Čaplu.

  • Čapla ml. ... aj on prišiel na pretras (vďaka príspevku právnika p. Holiča) v určitej fáze konferencie, aj jeho meno sa tam spomínalo, samozrejme opäť v súvislosti s ukončením pracovného vzťahu. Úprimne? Členská základňa vždy vnímala pomerne citlivo skutočnosť, ak na pozíciách v asociácii pôsobili rodinní príslušníci a týka sa to nielen dvojice Mlsna - Mlsnová, ale aj Čapla st. - Čapla ml. To, že aktuálne vedenie nechce ďalej financovať Čaplu ml. asi nesúvisí s jeho odbornosťou, ale zrejme s lojálnosťou - nie je tajomstvom, že Čapla st. nie je fanúšikom aktuálneho vedenia, resp. krokov, ktoré robí prezident Mlsna. A iba úplný blázon by si nechal vo svojom tíme trójskeho koňa. Tento fakt treba prijať, akceptovať a ak sa tu opäť niekto oháňa "dobrom pre asociáciu", jednoducho poďakovať za plat, ktorý som dostával v minulosti a hľadať si iné zamestnanie. Pripomeniem, Mlsna by mal hľadať kompromis a rozmýšľat nad mierou angažovania sa manželky Gabriely v asociácii - ak to nedokáže, Mlsnová bude jeho achilovou pätou, na ktorú môže "opozícia" opakovane útočiť.

A týmto aktivita "opozície" na konferencii skončila (kde sa naozaj mohlo z ich strany riešiť čokoľvek a nielen prítomnosť Korpáša a spol. a následne odvolávanie Mlsnu, ale aj ekonomické otázky, plány na rok 2018, edukácia, súťaže, mohli sa tam riesiť otázky súvisiace s rozchodom IFBB a NPC-IFBB PRO League a dôsledkov pre Slovensko a ďalšie podstatne dôležitejšie veci ako to, či niekto ostane, alebo odíde od "koryta"). Z 37 hlasujúcich "proti prezidentovi Mlsnovi", nikto relevantne a aktívne nenapadol jeho podrobne spracovanú správu súvisiacu s anonymným listom (ten poslali "nespokojní členovia asociácie" na ministerstvo), kde bod po bode vyvracal faktami jednotlivé obvinenia. Nikto nenapadol jeho argumenty, ktorými reagoval na správu kontrolóra a okrem právnika p. Holiča všetci akceptovali aj správu Miloša DOLANSKÉHO (disiplinárna komisia) o práci tejto komisie a aj o tom, akým spôsobom sa riešili/riešia dopingové prehrešky.

Aktivita "opozície" končí (tak ako väčšinou býva v týchto sporoch) pri individuálnych požiadavkách, kde každý hľadí predovšetkým sám na seba. A hľadá možnosť, ako si "trošku privyrobiť", priživiť sa. Bez akejkoľvek snahy ukázať - táto cesta je lepšia, preto - lebo. Som zvedavý, či v aktuálnom stave vecí TV JOJ a Sport.SK zverejní/napíše, čo bolo na konferencii a ako delegáti "zmietli" zo stola čokoľvek, čo súvisí s "antimlsnovským" postojom. A nielen delegáti, ale aj prítomní športovci.

Excelentný Mlsna, Dolanský a aj právne vzdelaný Landsman

Konferencia ukázala, že aktuálny prezident Mlsna sa v posledných mesiacoch stal reálnou osobnosťou schopnou nielen prevziať na svoje plecia zodpovednosť (ukázal to už razantnými krokmi počas leta), ale ďalej ju aj niesť. Začal používať vlastný úsudok, už sa neopiera (tak ako prvých 5-6 mesiacov) výhradne o rady tých, ktorí prstom ukazovali (často aj našim smerom) - oni sú zlí, oni škodia asociácii.
Počas konferencie sa opieral o vhodne interpretované názory dvoch aktuálne najbližších spolupracovníkov (Dolanský - Landsman) a v akomkoľvek okamžiku konferencie pôsobil ústretovo (s určitou dávkou nadhľadu sa pýtal na znenie doplňujúcich bodov do programu, žiadal o ich upresnenie tam, kde jasne vyplávala na povrch účelovosť jednania opozície - tá hraničila miestami s diletantstvom), reagoval pokojne a aj v napätých chvíľach pôsobil sebaisto. Dokonca obratom ruky sa dokázal ospravedlniť za výrok, ktorý mohol byť vnímaný ako negatívny. To všetko s určitou dávkou sebairónie človeka, ktorý zažil aj horšie chvíle.

To isté platí aj o dvojici Dolanský - Landsman (poskytuje asociácii právne poradenstvo) - ich vystupovanie na konferencii bolo takmer príkladné, tak podporujú funkcionári prezidenta. Zvyšok TOP funkcionárov asociácie sa v podstate iba mlčky prizeral (akoby nezúčastnene, miestami s výrazom tváre - mňa sa to netýka, mňa do toho neťahajte, to oni sú tí zlí).
Samozrejme, môžem Mlsnovi vyčítať nekompromisný postoj (ale chápem ho) k neúčasti Korpáša, Meška a Pavlíka na konferencii (má na to podľa stanov právo, ale jeho názor mohlo zvrátiť hlasovanie - delegáti konferencie jednoznačne a demokratickým spôsobom dali zbohom ich možnosti zasahovať do diania v asociácii; treba to akceptovať a konečne neriešiť nezmysly). Konferencia Mlsnovi opäť dala po minuloročnej Volebnej konferencii jasný mandát - pokračuj v tom, čo robíš, robíš to dobre.

Ale ... aj Mlsna sa musí v nasledujúcich dňoch pozrieť na svoj tím ľudí bez ružových okuliarov. Viacerí z nich sa ukázali v zlom svetle (resp. sa alibisticky neukázali vo svetle žiadnom), prinášali do diania v asociácii nekompetentnosť, neschopnosť, lajdáctvo, reagovali aj na triviálne záležitosti prehnane osobne a zbytočne "demonštrovali svoju moc". Sú pre asociáciu časovanou bombou, ktorú "opozícia" môže odpáliť.

Byť Mlsnom, s každým by som absolvoval v nasledujúcich dňoch osobný pohovor, ukázal im "po lopate" (alebo lopatou?) názorne, kde zlyhali a keď tých zlyhaní bude niekoľko, nežiadal by som už o nápravu, ale o rezignáciu z postu, ktorý zastávajú. Tu už musia ísť bokom kamarátske vzťahy, predvolebná podpora, vďačnosť, rozhodujúca je reálna schopnosť pracovať, zapájať sa do riadenia, posunúť asociáciu na vyššiu úroveň. Cieľ by mal byť jasný. Po odstránení roky parazitujúcich elementov (aj tých aktuálne sa priživujúcich) premeniť asociáciu na združenie, o ktorom mnohí iba rozprávajú (a nič pre naplnenie tohto sna nerobia).

Byť Mlsnom, hľadal by som možnosti, ako využiť na maximum potenciál "čízekovej skupiny" (Hlobik a spol.), alebo aj samotného ČÍŽEKA, ako využiť pre prospech asociácie priazeň Michala KOVÁČA (dvakrát zorganizoval v Bratislave výnimočné Majstrovstvá Slovenska), využiť potenciál osobností ako Antovská a Chrťanová, Ondrejovičová, Cakoci, Pohánková, Pleváková, Košecká, Čambal, Solár, Majerníková, Meleshenko a samozrejme Jaro Horváth. Ak to dokáže, asociácii ostane aj po prípadnom odchode trojbojárov prezident, ktorého bude podporovať členská základňa nie "preto, že musí", ale "preto, že chce". Tento prezident bude mať meno Boris MLSNA. A prezidentom môže byť ďalších 9-10 rokov.

Odchod trojbojárov z asociácie

V zhluku návrhov, ktoré odzneli na konferencii a ktoré boli namierené predovšetkým proti prezidentovi Mslnovi, akosi zanikol jeden, ktorý považujem (v danej situácii) za viac ako logický. Roky upozorňujem na to, že trojbojári by si mali rozhodovať o svojich záležitostiach, kulturisti o svojich - čo v minulosti bolo realizovateľné (vďaka nevôli vedenia Čaplu a spol.) iba veľmi ťažko.

Obe vetvy však pôsobia v dvoch odlišných svetových federáciách, okrem toho, že aj tu aj tu sa používajú činky a pôsobíme pod jednou hlavičkou, máme pramálo spoločného. Kulturisti (a fitnessky) iba vo výnimočných prípadoch sledujú trojbojárskych silákov, tí naopak nechápu, čo sa deje na súťažiach, kde sa hodnotí čokoľvek, len nie jasne definovaný silový výkon. Naozaj máme aktuálne máločo spoločného - okrem minulosti.
A v súčasnosti, dokonca aj pred "štátom", sú obe vetvy finančne nezávislé. Navyše, chápem pohoršenie trojbojárov nad tým, že vďaka "odídencom z vetvy kulturistiky a fitness" hanba negatívnej reklamy v médiách padá aj na ich hlavy. Aj preto som jednoznačne za, ak sa trojbojári odhodlajú kráčať vlastnou cestou tak, ako to na konferencii vo svojom návrhu deklaroval člen Výkonného výboru za vetvu silového trojboja Pavol MULLER.

Nech si "trojbojárske" oddiely medzi sebou vyriešia otázku "odísť, alebo zostať?" a ak sa rozhodnú odísť, je našou morálnou povinnosťou (tzn. oddielov, ktoré sú napojené na vetvu kulturistiky a fitness) im v odchode nebrániť. Pokiaľ som dobre pochopil, podnet k tomuto kroku musia urobiť písomnou formou na vedenie asociácie samotní siloví trojbojári.

Záver

Tak, a to je všetko na tému konferencia, zlyhanie Mlsnu, jeho odvolávanie atď. "Opozícia" sa ukázala ako nejednotná, nepripravená, bez jasnej koncepcie "ako na to". Trojica Mlsna - Dolanský - Landsman ukázala svoje schopnosti, po malom "upratovaní" SAFKST môže pokračovať (aj vďaka finančnej podpore od štátu - mimochodom, v anonymnom liste sa minister vyzýval, nech podporu asociácie výrazne zredukuje) v činnosti, ktorá prinesie výhody členom a aj reprezentantom. Zopakujem - mám pár návrhov (tie som pripomenul aj v tomto článku), treba hľadať cesty na to, ako peniaze asociácie minúť aj na vzdelávanie, informovanosť, zvyšovanie kvalifikácie a nielen na cestovanie po súťažiach, čľapkanie sa vo vode a dobré jedlo. Navrhujte aj vy, ako asociáciu posunúť správnym smerom - máte na to právo.

Diskusia k článku:

AMIX diskusia